WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Розвиток навичок читки нот з листа - Реферат

Розвиток навичок читки нот з листа - Реферат

Викладач повинен добитись того, щоб учень засвоїв типові ритмічні звороти, характерні для даного жанру.
Від розвинутої здатності читки з листа в значній мірі залежить успіх процесу ознайомлення з твором. Незалежно від рівня обдарованості учня вміння читати з листа прискорює сприйняття тексту і активізує музичний розвиток учня в цілому.
Не можуть бути одинакові вимоги до всіх відносно читки з листа. Разом з тим небезпечна думка і та, яка підтверджує думку про неможливість відпрацювати таке вміння.
Навик гри з листа повинен бути закладений в структурі занять і його цілеспрямований розвиток необхідно проводити з перших уроків. "На початках процес читки протікає повільно і напружено внаслідок того, що увага учня перегружена (побачити ноту, впізнати її і знайти на клавіатурі, ритм і т.д.), а слух пасивний (сприймає звук тільки після його видобуття). В дальнійшому зорове сприйняття асоціюється із звуковисотним, а нотний знак - з відповідною клавішою. В результаті весь процес проходить значно швидше і потім вкладається в один імпульс 9в одну дію)" (4. ст. 19).
Робота по читці з листа не обмежується початковим періодом навчання. Наприклад, існує ще гра в 4-ри руки (з педагогом або товаришем) повинна продовжуватись на протязі всього часу навчання, поступові охоплюючи багатий і цікавий матеріал складніших творів.
Помимо удосконалення навиків читки з нот, ця робота буде розвивати здатність охоплювати твір вцілому, а також, що дуже важливо розширювати музичний кругозір.
Завдання педагога - вибрати комплекс засобів, які впливають на розвиток здібності читки з листа. Тут мова може йти про відповідний підбір репертуару і допоміжні прийоми, які активізують визрівання цієї здібності.
Якими ж загальними установами слід керуватися при підборі репертуару? Рівень складності творів, які підбираються повинне бути набагато нижчий як від творів, які входять в індивідуальний репертуарний план учня. При цьому ряд творів повинне майже безпосередньо прочитуватись, не визиваючи митної зупинки в утворенні зорово-слухово-рухального зв'язку.
Найбільш елементарні вимоги до фактури творів такі: прозора 9частіше всього двопланова) гомофонно-гармонічна структура, однорідний ритмічний малюнок кожного елементу викладу на протязі всього твору або його великих епізодів, легко схоплюючи внутрішнім слухом мелодія, повільні і середні темпи, тональності з невеликою кількістю ключових знаків, зручний фортепіанний виклад. В даному випадку використовується літературна других, третіх, четвертих і частково п'ятих класів.
Додатковим матеріалом, який впливає на швидкість прочитання різних позиційних угрупувань може служити така етюдна література, де фактурна зручність поєднується з образністю музичної мови. Такими якостями наділені етюди із тв. 37 Лемуєна, тв. 32 Тедіке.
Успіх розвитку навиків читки з листа залежить також від умілої орієнтації педагога в підборі циклів творів, які закріплюють найбільш типові фактурні прийоми в читаючому нотному тексті. Наприклад, для вальсової музики корисно використати такий тим а піаністичного викладу, де інтонаційно різноманітна мелодика поєднується із стійко пульсуючою ритмікою супроводу ("Валь", тв 12 Тріга, "Маленька танцівниця" Гладковського, "Вальс". Дворіанаса, "В мріях", Пахульского). Або при прочитуванні рухливих мініатюр з елементами віртуозності слід вишуковувати таку фактуру, де б жива ритміка мелодії супроводжувалась як би автоматично фігурами акормпонементу, які повторюються ("Клоуни" Кабалевського, "Шарманка", "Танець" Шостаковича, "Не конячці" Любарського).
Читка з листа згаданих фактур полегшена тим, що увага учням фіксується, головним чином, на мелодичній лінії, в той час як супровід "охоплюється" майже без додаткових зусиль.
4. Які ж допоміжні прийоми можуть бути вжиті педагогом при уповільненому формуванні навиків читки з листа? Мова може йти про виправдане вилучення окремих складових сторін комплексу "бачу-чую-граю" і їх різнорідне опрацювання.
Уже загальний зоровий огляд фактури нового тексту є для учня попередньою підготовкою до його прочитання. Мається на увазі місцезнаходження мелодії і супроводу, вияснення темпових позначень, тональності, розміру, знаходження спільності фактурних та аплікатурних прийомів. Набуття навиків безупинної читки допускає використання різних підготовчих прийомів роботи, таких як, наприклад, окрема читка партій кожної руки або спеціально вилучених найбільш складних епізодів тексту. Корисне програвання всього тексту в заповільненому темпі, або в основному темпі при допуску заповільнення в складних епізодах. При клопітливому уповільненому читанні тексту важливозконцертувати увагу учня на зоровому обсязі ясно оформлених в ритмічному і синтактичному відношеннях угрупувань, поступово добиваючись їх внутрішнього чуття
На ранньому етапі формування навиків читки з листа можливе внесення деяких полегшень. Наприклад, виконавські вказівки, які стосуються динаміки, Агогіки, артикуляції, - можуть лише частково і досить загально виконуватись.
Надаючи важливого значення формуванню аплікатурної орієнтації в розвитку навиків читки з листа, слід в кожному творчі для читки направляти увагу учня на розпізнавання і виконавське відчуття логіки аплікатурних прийомів. Уже при прочитанні позиційних мелодичних фігур необхідно прививати учню швидку орієнтацію в розміщенні пальців, виходячи з охвату крайніми (1-5) пальцями обігруючитх звуків всієї побудови.
Закріпленню навиків логічного розміщення пальців в типових формулах дрібної техніки може сприяти читка з листа етюдної літератури (Черні, ряд Бермера, Лемуана т. 37).
Значно сприяє набуттю навиків швидкої орієнтації в аплікатурних прийомах і напрацюванні уміння уже освоєний прийом автоматично переносити на дальший споріднений фактурний виклад, систематична робота педагога з учнем під аналітичним розбором аплікатурних принципів досвідчених піаністів-реакторів в складених ними циклах творів педагогічного репертуару. Таке розпізнавання, полегшуючи викладацьке засвоєння тексту, надасть неоціниму (безцінну) допомогу в прискоренні процесу читки з листа.
Достатньо загострити увагу учня на таких сторонах організації аплікатури, як зберігання одного типу аплікатурної формули в споріднених фактурах, заповнення позиційних фігур максимальним розміщенням всіх пальців. Так, в "Темі з варіаціями" Щуровського, "Клоунах" Кабалевського, - стабільний аплікатурний прийом чергування третього пальці із другим на штрих і других долях тактів. Це може бути свого роду корисною вправою на прискорене формування навиків читки з листа.
Виключно ефективний вплив на одночасну читку партій обох рук надає збереження одного типу аплікатури в кожній з них або навіть спорідненість аплікатурних прийомів в обох партіях. Такі явища можна знайти в Гуморесці "Косенку", Козачці" Прокофє'єва. На ранніх ступенях розвитку навиків читки з листа досить суттєво примінення повного розміщення всіх пальців, які охоплюють тягучі позиційні епізоди творів ("Маленька п'єса) Тедіке, "Пастораль" В.Косенка).
ДО всього викладу про підбір творів, використання підготовчих прийомів слід додати, що важливу дію на формування навиків читки надає систематична гра 4-х ручних ансамблів з педагогом на уроках. "При цьому учню забороняється поправлятися або зупинятися, але дозволяється в тяжких місцях пропускати частину тексту, голосів, частину акордів - навіть цілі такти з тим, щоб потім точно "зловити" партнера" (6. ст.60)
Так зароджуються необхідні вольові імпульси, які часто допомагають учню миттєво вирішувати завдання, які перед ним стоять.
Набуття навиків читки з листа має вирішальне значення не тільки при розучуванні творів, але і для більш інтенсивного розвитку музичного в цілому.
Список використаної літератури
1. Баренбойм Л. Фортепіанна педагогіка (ч.т. М., 1937)
2. Брянська Ф. Навик гри з листа. Питання ф-ної педагогіки. (М. 1976 р.)
3. Гофман І. Фортепіанна гра. Відповіді на запитання (М. 1961).
4. Тиманкин "Воспитание пианиста" (М.1984).
5. Пипін Г. "Обучение игре на фортепиано". (М.1984)
6. Щанов А. "Фортепианная педагогика" (М.1960).

 
 

Цікаве

Загрузка...