WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Розвиток навичок читки нот з листа - Реферат

Розвиток навичок читки нот з листа - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток навичок читки нот з листа
ПЛАН
І. Значення читки з листа у формування музично-інтелектуальних якостей учнів.
ІІ. Основні елементи навику читки з листа:
1. Структурна читка.
2. Швидкість і точність моторної реакції.
а) орієнтація рук і пальців на клавіатурі;
б) аплікатурна техніка.
3. Мислення попередження музичного тексту.
ІІІ. Допоміжні прийоми при уповільненому формуванні навиків читки з листа.
Бібліографія.
Читання це одне з джерел мислення і розумового розвитку.
В.О.Сухомлинський
Навчати читці з нотного тексту значить перед усім всестороннього розвивати учня як музиканта.
М.Е. Файгін.
Про значення читки з листа для розвитку учнів музична педагогіка говорить з давніх пір. Висловлення на цю тему можна зустріти в трактатах Ф.Е.Баха, Х.Шубарта і інших видатних педагогів - музикантів ХVІІ-ХVІІІ віків, Але особливі переваги читки з листа музичного тексту для професіонала любого рангу не раз наголошувались також великими виконавцями і педагогами дальших часів. Нагадаєм, що необхідність вправлятися в читці з нот з першого погляду - а prima vista - спеціально підкреслювалася в "Правилах" А.Гензельта.
До другої половини ХІХ століття вимоги по читці з нот були включені в навчальні програми практично всіх авторитетних музичних закладів Західної Європи та Росії. В цих навчальних закладах, очолюваних висококваліфікованими і досвідченими спеціалістами, читці з листа дійсно приділялось повсякденна і пристальна увага. Так, в Московській консерваторії вимоги в цьому плані були досить серйозні. Сам М.Г.Пін штейн заставляв своїх учнів акомпанувати з листа концерти. На подібній основі базувались заняття М.С.Звєрєва, В.Ію.Сафонова, а в біль пізніші часи Л.В.Ніколаєва, Т.Т. Нейгауза. Вони вважали, що читка з листа повинна складати певну частину повсякденного "раціону" занять учня-музиканта.
В чому ж конкретно користь читки з листа? В силу яких причин вона здатна стимулювати загальному музичний розвиток учня?
"Читка з лист а- форма діяльності, яка відкриває великі можливості для всестороннього і широкого ознайомлення з музичною літературою. Іншими словами. Читка з лист а- постійна і швидка зміна нових музичних сприйняттів, вражень, "Відкриттів", інтенсивний поті багатої і різнохарактерної музичної інформації.
"Скільки читаєм - стільки знаєм" - ця давня, багаторазово перевірена істина повністю зберігає своє значення і в музичній освіті".
(5, ст. 145-146)
Формування музично-ітелектуальних якостей здійснюється в музичній педагогіці, як і в любій іншій навчальній діяльності, в ході оволодіння відповідними знаннями; процеси музичного мислення знаходяться в тісній єдностіз процесами музичного пізнання. Звідси - значення читки з листа: розширюючи горизонти пізнаного в учнем в музиці, поповнюючи його фонд слухових вражень, збагачуючи професійний досвід, збагачуючи багаж спеціальних відомостей і т.д., - вона здатна зіграти найактивнішу роль в процесах становлення і розвитку музично свідомості.
Музично-інтелектуальні якості кристалізуються, звичайно, не тільки при читці, але і в інших видах професійної діяльності. Однак, іменно читкою з листа створюються умови "максимального сприяння". Чому ж, в силу яких обставин? Перш за все тому, що читаючи музику, учень має справу з творами, які не обов'язково потім розучувати, освоювати у виконавському плані. Нема необхідності спеціально студіювати їх, удосконалювати у технічному відношенні. Ці твори, говорячи словами В.Й.Сухомлинського", .. не для запам'ятовування, не для заучування. А проста із потреби мислити, пізнавати, відкривати, осягати, врешті, вражатися", Звідси і особливий психологічний настрій при заняттях читки з листа. Спеціальні спостереження показують, що музичне мислення учнів при читці, звичайно при достатньо умілій, кваліфікованій читці, помітно тонізується, сприйняття стає більш яскравим, живим, загостреним, цінним. "Тут є одна тонка психологічна закономірність - співвідноситись з собою, - відбиваєшся в духовному житті особистості з найбільшою силою те, що не обов'язково запам'ятовувати, що не потрібно вдаватися до специфічного анатомування", - писав В.А.Сухомлинський (5,с.146).
Сприйнятливі умови для активізації музично-інтелектуальних сил учня, які створюються читкою з листа, обумовлюються тим, що ознайомлення з новою музикою - процес, який завжди має особливо яскраву, привабливу емоційну окраску. Ця обставина неодноразово підкреслювалась багатьма музикантами.
Так, фактори емоційного плану відіграють принципово важливу роль в структурі розумової діяльності взагалі і в художньо-образному мисленні людини особливо. На гребені емоційональної хвилі відбувається загальне піднесення музично-інтелектуальних дій, вони насигуються більшого енергією протікають з особливою чіткістю, Із цього висновок, що заняття читкою з листа, якщо вони викликають безпосередній і яскравоемоційональний відгук, важливі не тільки як спосіб розширення репертуарного кругозору або накопичення різноманітних музично-історичних відомостей; ці заняття сприяють поглибленню, збагаченню, якісному поліпшенню самих процесів музичної думки.
Таким чином, читка з листа - один з найкоротших, найбільш перспективних шляхів в напрямку загальному зичного розвитку учнів. Іменно в процесі читки з листа зі всією своєю вагою і повнотою виявляють себе такі основні дидактичні принципи навчання:
а) збільшення об'єму, використовуваного в навчанні музичного матеріалу;
б) пришвидшення темпів його проходження.
Отже, читка з листа - це засвоєння максимуму інформації в мінімум часу.
Звідси висновок: якщо загальному зичний розвиток призваний бути особливою спеціальною метою фортепіанної педагогіки, то читка музики з листа має в принципі, всі підстави, стати одним з головних, спеціальних засобів практичного досягнення цієї мети.
На жаль, незважаючи на те, що важливість цієї роботи признавалась завжди і всіма, в навчальному процесі їй ти не менше не завжди приділяється достатньо уваги. Однією з причин цього є прагнення деяких педагогів скрупульозно "відпрацювати" з учнями основні твори програми, старанно відпрацювати невелике за рахунок багатого, з тим, щоб забезпечити успішність залікових виступів.
З великою старанністю відпрацьовуючи обов'язкові програми, надаючи цьому основну частину свого часу і сил, учні ігнорують можливість вільного музикування за інструментом, читку з листа. Ігнорують по тій причині, що не навчені належним чином цьому, не уміють читати, а prinea vista незнайомий нотний текб.
Проте, слід сказати, що маючи багату традиціями методику навчання музичного виконання, музично-інструментальна педагогіка (перш за все фортепіанна) і на даний час не має ґрунтовно аргументованої, всесторонньо опрацьованої методики навчання читки з листа.
З психологічної точки зору - розвинутий навик читки з листа - це складна високорганізована система, основана на тісному синтезі зору, слуху і моторики.Заслуговують уваги висловлення Вальтера Пізекінга, який сказав, що швидкість і інтенсивність думки настільки велика, що деталь цього процесу навіть не вспіває охоплюватись свідомістю або пам'яттю виконавця. Нотні знаки ніби автоматично переходять в технічно-ігрові рухи, пальці в стані надзвичайної зібраності працюють дуже впевнено.
В процесі читки нотного тексту, координації дій правої і лівої руки, педалізацію і т.п. - всюди ми зустрінемося фіз. Взаємопроникненням свідомості і підсвідомості волі і автоматизмів, функціонуючих всередині ціле - фі велеспрямованої дії.
В арній період оволодіння навиком читки з нот зорове сприйняття кожного сигналу (знаку) визиваю відпвідну русальну реакцію (спочатку не безпосередньо, а потім - усвідомлення видимого) і піаністичних дій, які вимагаються. (Так буває при звичайному методі навчання читці нот). Побачивши нотний знак, учень мусить: це - "до", заграти потрібно таким-то пальцем, потім знаходить клавішу "до", добуває звук, чує його і оцінює - правильно! Помилка! (Тут спрощуються завдання щодо характеру звучання: грати на форте чи піано, коротко чи протяжно і т.д.). По мірі досвіду набутого, цей шлях

 
 

Цікаве

Загрузка...