WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Фонд як дзеркало муніципальної реформи -

Фонд як дзеркало муніципальної реформи -

Фонд як дзеркало муніципальної реформи

Муніципальна реформа, започаткована ще в далекому 1990 р. після ухвалення першого закону про місцеве самоврядування, у значній мірі завдячує своїм становленням Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України (далі – Фонд), який був і залишається одним з головних її моторів.

Фонд за своїм статусом є центральною науково-методичною, консультативною та координуючою установою при Президентові України, утвореною у 1992 році за ініціативи народних депутатів України, представників органів місцевого самоврядування для підтримки місцевого самоврядування в Україні. За цей час Фонд повністю довів свою здатність узгоджувати діяльність державних та громадських інституцій у сфері місцевого самоврядування, розробив низку концептуальних документів та законопроектів з питань місцевого і регіонального розвитку, започаткував проведення масштабних загальнонаціональних акцій.

Зокрема, Фонд є організатором щорічних Всеукраїнських муніципальних слухань (нам сьогодні готуються 12-ті слухання), в ході яких відпрацьовуються моделі партнерських відносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади і суб'єктами системи місцевого самоврядування, здійснюється обмін досвідом муніципальної діяльності в містах і регіонах України, обговорюються проекти розвитку муніципального руху, вирішуються проблеми місцевого і регіонального розвитку.

Фонд також організовує та проводить регіональні, всеукраїнські та міжнародні семінари, конференції з питань місцевого і регіонального розвитку із залученням політиків, вчених, вітчизняних й іноземних фахівців у цій сфері. Причому тематика цих заходів досить широка – починаючи з проблемних питань діяльності органів самоорганізації населення, розвитку громад, наприклад, через міжрегіональну мережу муніципального консалтингу, закінчуючи питаннями регіональної політики в Україні (розробка нових редакцій закону про місцеве самоврядування; проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування тощо).

Все це ще один доказ того, що Фонд справді знайшов своє місце в механізмі формування та реалізації муніципальної політики Президента України і фактично є містком між державою та громадянським суспільством.

Як один із можливих шляхів вирішення проблем місцевого самоврядування у 2003 році Фондом запроваджено Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який сприяє пошуку найбільш ефективних, інноваційних шляхів та конкретних методів якнайшвидшого вирішення проблем місцевого і регіонального розвитку. Ідея Конкурсу полягає в тому, щоб дати можливість органам місцевого самоврядування реалізувати плани, по-перше, щодо подолання тих проблем територіальних громад, які вони без сторонньої фінансової допомоги розв'язати не мають змоги, по-друге, сприяти втіленню у життя місцевих ініціатив і програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток відповідних територій.

Всього, за останні 4 роки до дирекції Конкурсу, функції якої виконує Фонд, надійшло біля тисячі проектів та програм, з них учасниками Конкурсу стали близько 900, переможцями – понад 200 проектів та програм. За результатами реалізації цих інноваційних проектів та програм досліджується та поширюється серед інших територіальних громад позитивний досвід, краща практика місцевого самоврядування.

Фонд проводить активну просвітницьку діяльність, в процесі якої він розвиває політико-правову ідеологію місцевого самоврядування, спираючись на концепцію українського державотворення та формування демократичної, соціальної, правової держави. Будь-яка офіційна доктрина неможлива без серйозної науково-теоретичної роботи. Тому у своїй практиці Фонд приділяє серйозну увагу науковим розробкам тощо. На його рахунку – не один десяток збірників праць, науково-методичних посібників, збірників матеріалів, наукових журналів ("Кур'єр місцевого самоврядування") та інших видань, які складають вагому частку наукового доробку з питань теорії і практики місцевого самоврядування.На сторінках цих видань висловлюють свою позицію представники всіх гілок влади та провідні муніципальні діячі. Аналіз проблем та перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні – головний лейтмотив цих публікацій.

Основними конкурентами і в той же час партнерами Фонду з питань наукових розробок у галузі місцевого самоврядування є громадські організації, вищі навчальні заклади та науково-дослідницькі установи, серед яких Фонд виступає своєрідним стратегічним центром, де муніципальна теорія і практика фактично зливаються. Особливо активно Фонд співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України та Академією муніципального управління.

Діяльність Фонду на сучасному етапі зорієнтована на реалізацію якісно нових завдань розвитку місцевого самоврядування, якими передбачено здійснити процес адаптації правової системи України в цій сфері до європейських стандартів. До цього зобов'язує участь України в конвенціях Ради Європи, якими встановлені спільні стандарти правового регулювання. Тому особливістю сучасної доктрини Фонду є націленість на практичне запровадження європейської моделі місцевого самоврядування в Україні.

На сучасному етапі муніципальної реформи Фонд відстоює інноваційний напрям, пов'язаний з формуванням дієздатних та самодостатніх територіальних громад в контексті вирішення проблем їх ресурсного забезпечення тощо. Головною метою його діяльності в цьому напрямі є визначення джерел та пошук механізмів використання основних і додаткових ресурсів місцевого й регіонального розвитку.

В нинішніх нелегких умовах розвитку місцевого самоврядування Фонд виконує вкрай складні та відповідальні завдання, поставлені суспільством і державою. І треба сказати, що в межах своїх функцій та повноважень, Фонд це робить на належному професійному рівні. Тому, що Фонд сповідує філософію муніципальної реформи, яка відповідає європейським стандартам та українським реаліям.

Очевидно, що муніципальна реформа в Україні ще не скоро закінчиться. Зараз вона набуває нового дихання, пов'язаного з проведенням конституційної реформи місцевого самоврядування, реформою адміністративно-територіального устрою тощо. В цих умовах зростає реальна роль Фонду, який фактично є проектантом та ідеологом муніципальної реформи. По великому рахунку, він віддзеркалює цю реформу, її минуле, сучасне і майбутнє.

Фонд виявляє високу правову культуру, що є свідченням його професіоналізму та виваженості у підходах до вирішення питань місцевого самоврядування. Можливо, це пов'язано з тим, що біля витоків Фонду стояли саме юристи, які бачили в праві інструмент впровадження системи місцевого самоврядування.

15 років Фонду – це досить багато для того, щоб зайняти свою нішу в механізмі формування та реалізації державної муніципальної політики та започаткувати нову муніципальну культуру. І зовсім мало для того, щоб змінити ставлення українського суспільства, його громадян до територіальної самоорганізації та самоврядування.

Так що попереду у Фонду нові й важливі завдання, які вимагають не тільки коштів, нових ідей та іншого забезпечення. Він повинен відіграти свою роль у переході до суспільного типу муніципальної реформи, яка має стати справою не стільки влади (центральної та місцевої), скільки самих громадян та їх об'єднань.


 
 

ֳ

...