WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Побудова в Україні сучасної системи бюджетного контролю, яка б забезпечувала стабільний стан в регіонах, має здійснюватися за такими напрямами: створення в органах місцевої влади всіх рівнів (область, місто, село тощо) чітко функціонуючої й прозорої системи внутрішнього та громадського контролю за витрачанням бюджетних коштів; надати місцевим органам влади більших прав щодо регулювання ставок податків, закріплених за місцевими бюджетами. [ 2, с. 67] Таким чином, має відбутися розширення повноважень місцевих органів у сфері затвердження та виконання бюджету. Водночас доходна база місцевих бюджетів повинна значно зрости внаслідок: запровадження механізмів мотивації місцевих органів до зміцнення місцевих фінансів шляхом довгострокового закріплення за місцевими бюджетами частки загальнодержавних надходжень; визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів на основі диференційованих коефіцієнтів, що враховують місцеві особливості, рівень розвитку регіону; чітким визначенням переліку місцевих податків і зборів та їх граничних ставок; унормування порядку надання місцевих позик (визначення гарантій прав кредиторів, об'єктів застави тощо). Іншим чинником трансформації міжбюджетних відносин є досягнення раціонального балансу між власними коштами місцевих бюджетів і трансфертами, що надаються з державного бюджету.

Висновки.

Отже, необхідно змінювати державні підходи щодо механізмів підтримки розвитку органів місцевого самоврядування. Створені системи контролю фінансів через виконання видатків бюджетів міст за погодженням з органами державного казначейства необхідно вдосконалити шляхом збільшення відповідальності державних органів за створення додаткових перепон. Адже відбувся непомітний крок до контролю та координації органів місцевого самоврядування з метою впровадження принципу деконцентрації влади. При цьому не відбувається децентралізації. Помилкою також було впровадження принципів обрання місцевих рад за пропорційною системою. Отримали в результаті непрацездатні депутатські корпуси та невідомих нікому лідерів місцевих осередків, які за два роки роботи так і не зрозуміли суті своїх повноважень. Необхідно унеможливити спроби державних політиків впливати на органи місцевого самоврядування шляхом стримування зростання тарифів у комунальній сфері. Добре б було ліквідувати створені при обласних державних адміністраціях комісії з питань обрахування та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги. Це був ще один крок до централізації державної влади та придушення процесів розвитку місцевого самоврядування.

Закон про державні закупівлі та прийняття тендерного законодавства є найбільшою помилкою державної влади. Щоб громадська організація тримала в міцних обіймах всі бюджети України та заробляла на цьому мільярди коштів – на це потрібно було б добру уяву та любов до громад. Рідкісним винаходом української регіональної та національної політики є трансферна практика і процеси надання субвенцій. Бажання "рулити" непереборне і тому кошти спочатку вилучаються із бюджетів територіальних громад, а потім надаються подачки за які міським головам доводиться принижуватися і тинятися по коридорах державних адміністрацій та обласних управлінь. І все заради того, щоб в грудні поточного року отримати кошти, які не можливо освоїти або із-за того, що номер будинку де буде ремонтуватися дах неправильно вказаний у постанові Кабінету Міністрів України, чи то тому, що вже настали морози і водогін не можливо будувати. Тому посадовим особам органів місцевого самоврядування приходиться під погрозами відмови в наданні наступних субвенцій підписувати акти "невиконаних робіт" і потім зі страхом чекати інспекторів контрольно-ревізійного управління через деякий час.

Черговим кроком, який планується для місцевого самоврядування – це обов'язкова реєстрація рішень в органах юстиції та право голів районних державних адміністрацій накладати вето. Це вже винахід достойний "парламентської республіки". Також для особливо вільнолюбивих міських голів готується проект закону про спрощений порядок проведення місцевого референдуму про відкликання із займаних посад. Це що, після кожного підняття цін чи тарифів будемо проводити референдум? Чи це політики придумують план встановлення контролю над місцевими радами?

Необхідно згадати про роздержавлення ЗМІ і кількість коштів, які місцеві органи державної виконавчої влади витрачають на утримання газет і телебачення з районних та обласних бюджетів. А скільки доводиться платити за послуги державним органам, що оформлюють землю. Це більше, ніж коштує сама земля.

Безперечно, що успішними є стратегії міст, які спираючись на підтримку мешканців міст усвідомлено разом рухаються вперед. Коли стратегія належить в однаковій мірі і виборцям, і місцевій владі – рівень громадянської активності підіймається дуже високо.

Таким чином, важливим моментом для стимулювання розвитку територіальних громад малих міст України є зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії та ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-фінансової основи територіальних громад малих міст, поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення міст. Необхідно вдосконалити механізми управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад, надання ефективної науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування, постійно підвищувати професійний рівень посадових осіб та забезпечувати підготовку кадрів для цих органів. Для здійснення ефективного керівництва з боку органів місцевого самоврядування необхідно сформувати модель стратегічного управління розвитком територіальних громад як інструмент та механізм стимулювання процесів розвитку малих міст України.

Список використаних джерел

 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування. / За ред. Р.П.Безсмертного, С.А.Романюка, А.А.Максюти, В.І.Гілко. – К.: "Геопринт", 2007. – 366 с.

 2. Взаємодія між міською владою та недержавними організаціями – запорука поглиблення демократичних реформ в Україні / Асоціація міст України та громад . – К., 2001. – 136 с.

 3. Вторая волна польских реформ. / Под ред. Л. Колярской-Бобиньской. – Варшава, 2000. – 209 с.

 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" //Голос України.-1997-12 червня № 102 (1602) -с.5-13 .

 5. Карий, О. І. Стратегічне планування розвитку міста / О. І. Карий. – Л. : ЗУКЦ, 2007 – 317 с.

 6. Котлярська О.В., Голинська О.В., Мєтєлєва І.Д., Садова А.С. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом / Асоціація міст України та громад – К., 2007. 180с. – Серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування. (За заг. ред. Пітцика М.В.).

 7. Кравченко, В. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Арарат-центр, 2001. – 176 с.

 8. Кравченко, В. В. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення. (1989 -2001). – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2001. – 460 с.

 9. Місцеве самоврядування у громаді : практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад / За ред. А. Ф. Ткачука. – К. : Ін-т громадян. суп-ва : ТОВ "ІКЦ ЛЕСТА", 2004. – 304 с.

 10. Місцевим стратегіям державну увагу // Столичний регіон – 2003. - №1. – С.40.

 11. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : Закон України // Уряд. кур'єр. – 2004. – 6 травня № 84.

 12. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / Крупник А.С., Линьов К.О., Нужний Є.М., Рудик О.М. – К.: Видавничий дім "ПРОСТІР", 2007. – 156 с.

 13. Указ Президента України від 30 серпня 2001 р. № 749/2001 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні".


 
 

ֳ

...