WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування

Для місцевого самоврядування (як і для державної влади) в Україні сьогодні гострим питанням є, з одного боку, порушення балансу прав і обов'язків, а з другого – відсутність механізмів, які гарантували б спроможність суб'єкта ефективно скористатися наданим правом. Для місцевого самоврядування наслідком цього є те, що економічна слабкість територіальних громад, їхня фінансова залежність від держави, відсутність чіткого розмежування повноважень „по вертикалі" змушують місцеву владу орієнтуватися на обслуговування, головним чином, державних інтересів. Без ефективного місцевого самоврядування подальший розвиток України, як демократичної держави з безпечним проживанням та добробутом її громадян, неможливий.

Потреба в нових методах, механізмах і технологіях сучасного управління малими містами гостро відчувається як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях. Стимулюючим фактором для впровадження нової бюджетної політики є криза житлово-комунального господарства, значні соціальні та економічні проблеми в малих містах, неефективність більшості сучасних українських практик управління розвитком територіальних громад. Важливим елементом системи управління містом є методика поєднання інтересів, думок і дій трьох секторів – місцевої влади, бізнесу та громадськості. Побудова моделі стратегічного управління розвитком міста є ефективним інструментом стимулювання розвитку територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Підвищенню активності територіальних громад приділяється все більше уваги в українській науковій літературі, виступах політиків, на конференціях і форумах, у засобах масової інформації. Вимога стратегічного планування на основі застосування демократичних методів управління задекларована багатьма нормативними актами.

Проблема стратегічного управління розвитком територіальних громад розглядалася багатьма вітчизняними та зарубіжних авторами. Дослідження теорії управління розвитком територіальних громад малих міст України є важливим й актуальним для розуміння сучасних особливостей побудови моделі державної влади, територіальної організації управління та дієвого й ефективного місцевого самоврядування, адже сьогодні малі міста (чисельність населення до 50 тис. чоловік) посідають особливе місце в історичному розвитку України. Вони є осередком формування національної культури, основою прогресу та створення великих виробничих і містобудівних комплексів, гарантом стабільності суспільства та держави. Питання демократизації української спільноти, децентралізації державної влади завжди були в центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, науковців, спеціалістів. У галузі державного та регіонального управління й місцевого самоврядування науково-практичними проблемами займаються відомі українські науковці. У працях В.Б.Авер'янова, Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, В.М.Вакуленка, В.М.Князєва, В.В.Кравченка, В.І.Кравченка, Ю.П.Лебединського, О.М.Невелєва, В.І.Нудельмана, О.Ю.Оболенського, Г.С.Одінцової, М.О.Пухтинського, М.В.Пітцика, В.П.Рубцова, С.М.Серьогіна, А.Ф.Ткачука, В.П.Удовиченка, А.О.Чемериса, Ю.П.Шарова та інших науковців приділено увагу розвитку місцевого самоврядування в Україні та державному управлінню в цілому. Проведені дослідження та зроблені ними висновки є важливими для розвитку науки державного управління.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.

Донедавна в Україні широко не практикувалося складання стратегій розвитку територіальних громад малих міст, тим більше за активної участі в цій справі представників усіх секторів місцевих громад. Та й сам термін "територіальна громада" не входив до робочого лексикону науковців і практиків місцевого та регіонального розвитку. Але останніми роками окремі територіальні громади в Україні розробляють стратегії свого розвитку. Так, Бердянськ, Кам'янець-Подільський, Комсомольськ, Славутич та інші міста почали використовувати західні технології стратегічного планування в сучасному правовому полі та розробляти власний інноваційний досвід.

Водночас українськими фахівцями впродовж багатьох років напрацьовано значний методичний потенціал щодо планування та прогнозування соціально-економічного розвитку малих міст. Накопичений таким чином досвід і знання мають неоціненне значення та повинні використовуватись як база для формування сучасного інструментарію й розроблення сучасних методів планування місцевого розвитку в Україні.

Дослідження, спрямовані на реалізацію державної політики щодо прискорення соціально-економічного розвитку малих міст, забезпечення їх соціально-культурного та духовного відродження, мають важливе значення для вітчизняної наукової думки та формування громадянського суспільства. Необхідність використання наукових розробок на практиці та втілення їх у життя в повсякденній роботі органів місцевого самоврядування очевидна й не потребує доведення. Сьогодні перед управлінцями місцевого самоврядування стоїть завдання поєднати науково-теоретичні знання та практичний досвід міст-лабораторій і використати це для реального розвитку територіальних громад малих міст України в повсякденному житті.

Мета або цілі статті.

Створення ефективної системи управління розвитком територіальних громад малих міст України – це актуальне питання сьогодення. Цей процес потребує спеціальних методів прийняття необхідних рішень. Тому необхідність детального вивчення ції теми та широке обговорення проблем стратегічного управління на рівні територіальних громад малих міст України може допомогти у втіленні на практиці сучасних методів стимулювання розвитку малих міст і системи місцевого самоврядування в цілому. При цьому необхідність і важливість фінансового забезпечення бюджетів територіальних громад малих міст виходить на одне з перших місць. Адже на сучасному етапі основною проблемою місцевого самоврядування є соціально-економічний розвиток.

Виклад основного матеріалу.

На даному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні відсутні належні механізми координації зі сторони центральних органів виконавчої влади а також між ними і місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування в узгодженні цілей та пріоритетів. Відсутні чіткі межі сфер повноважень і відповідальності між цими органами. Органи місцевого самоврядування не мають ефективного законодавчого підґрунтя й фінансового забезпечення для виконання делегованих і навіть власних повноважень. Крім того, якщо розглянути бюджети малих міст, то помітимо, що в них тільки 15-17% коштів – це ресурси на виконання власних повноважень. За схемою розподілу видатків і доходів між бюджетами, відповідно Бюджетного кодексу, понад 90% видатків місцевих бюджетів спрямовано на фінансування "делегованих повноважень"[ 8, с. 45] Причина повільного розвитку малих міст вбачається у відсутності системного підходу до реалізації стратегічного управління, нерозвиненості стратегічного планування розвитку малих міст.

Таблиця 1. Частка коштів на власні повноваження в бюджетах малих міст Полтавської області у 2007 році.

пп

Місто, селище

Бюджет на 2007 рік

Кошти на власні повноваження

%

1

Гадяч

5607360

693400

12,4

2

Глобине

6018354

1534688

25,5

3

Зіньків

2383100

302300

12,7

4

Карлівка

5670000

1738500

30,6

5

Кобеляки

3225475

510000

15,8

6

Комсомольськ

77372100

12402500

16,0

7

Лохвиця

3229083

425500

13,2

8

Миргород

27884500

4582800

16,4

9

Решетилівка

3206640

293000

9,1

10

Хорол

4482600

596200

13,3


 
 

ֳ

...