WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Україна та конгрес ради Європи – сучасний етап співробітництва -

Україна та конгрес ради Європи – сучасний етап співробітництва -

***

Успішна реалізації поставлених перед Україною завдань в сфері європейської інтеграції неможлива без належного розвитку традицій міжнародного і міжрегіонального співробітництва на місцях.

Кожен орган самоврядування повинен мати у своїй структурі підрозділ, відповідальний за міжнародний напрямок і, зокрема, реалізацію міжнародно-правових угод та договорів, що уклала Україна з питань місцевого і регіонального розвитку з Радою Європи. На постійній основі цим підрозділом має збиратися та готуватися поточна інформація щодо прогресу на даному напрямку, стану, проблем та пріоритетів реалізації на місцях положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Потрібно активно контактувати як з національними, так і з міжнародними та іноземними організаціями, асоціаціями та фондами з питань розвитку та захисту інтересів місцевого самоврядування, вивчення, запозичення та адаптування до існуючих в Україні реалій кращого національного та міжнародного досвіду.

У цьому зв'язку актуальним та своєчасним є активізація проведення на території України міжнародних науково-практичних та культурних заходів, конференцій, семінарів, нарад, в тому числі під егідою Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Це є звичайною європейською практикою, коли експерти з різних країн за круглим столом доходять спільної думки щодо розвитку та вирішення тих чи інших питань.

Окремим елементом у роботі органів місцевого самоврядування має стати робота з розповсюдження інформації щодо кращого досвіду функціонування місцевої демократії в Україні та Європі. Потрібна підтримка видання друкованих та електронних видань з інформацією щодо стандартів та принципів, розроблених Радою Європи для різних сфер політичного, економічного та культурного життя країни. Сприяння проведенню навчальних та двосторонніх візитів до країн-членів організації. Поширення інформації про різні форми участі громадян в прийнятті рішень на місцевому рівні, можливості контролю з боку громади за діями місцевої влади, зокрема спираючись на зарубіжний досвід з цього питання.

Виходячи на міжнародну арену потрібно сприймати участь у роботі міжнародних інституцій не тільки як допоміжний ресурс, але і як можливість для підвищення іміджу України на світовій арені. Саме підвищення національного іміджу забезпечить нам рівноправне членство та належне розуміння з боку іноземних партнерів. Нашу зацікавленість у демократичних перетвореннях, політичну волю до змін, разом із особливостями та проблемами розвитку необхідно ретельно пояснювати і відстоювати.

5-6 березня 2007 року у м. Києві в рамках розширеного засідання Спільної робочої групи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи з питань регіональної політики в Україні відбувся семінар з питань регіональної політики в Україні. Семінар також було присвячено проблематиці імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування та виконання Україною своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи у галузі місцевого та регіонального розвитку. В ході засідань семінару за участю міжнародних експертів було обговорено стан реалізації конституційної реформи (в частині розвитку системи місцевого самоврядування), можливі моделі інституційної підтримки політики регіонального розвитку України, презентовано відповідний досвід країн Європи, розглянуто останні ініціативи Ради Європи, пов'язані з розвитком транскордонного та міжрегіонального співробітництва, а також прийнята фінальна декларація та узгоджений план дій із зазначених питань.

Як зазначають багато фахівців, важливого значення у реалізації політики європейської інтеграції України набуває південний вектор, пов'язаний із Чорним морем. Слід зазначити, що Чорне море відіграє важливу роль у ствердженні України не тільки як важливої транзитної держави, але й регіонального лідера. У 2006 році Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи висунув ідею щодо утворення нового єврорегіону у басейні Чорного моря2 за прикладом утвореного за ініціативою Конгресу у 2006 році єврорегіону у басейні Адріатичного моря.

25-26 червня 2007 року в контексті реалізації підписаного у 2005 році Україною трирічного плану дій "Україна-Європейський Союз", зважаючи на пріоритетність для України питань розвитку транскордонного співробітництва та націленість Ради Європи започаткувати процес утворення єврорегіону в басейні Чорного моря, за підтримки органів влади України в місті Одеса було проведено Третю міжнародну конференцію Ради Європи з питань міжрегіонального співробітництва в басейні Чорного моря. Метою заходу стало визначення найбільш ефективних сфер та напрямів співробітництва в басейні Чорного моря, а також подальших кроків щодо можливості створення відповідного єврорегіону. Окрім обговорення цільових питань його учасники також підтримали ініціативу щодо звернення до керівництва України та Ради Європи щодо опрацювання можливостей розташування у Одесі 3-го міжнародного молодіжного центру Ради Європи.

27 вересня 2007 року за ініціативи Фонду Указом Президента України встановлено щорічне проведення Європейського тижня місцевої демократії в тиждень, що включає 15 жовтня - дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування в 1985 році. Указом рекомендується органам місцевого самоврядування проводити під час Тижня заходи, спрямовані на ознайомлення населення, передусім молоді, з діяльністю сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, районних та обласних рад, зокрема дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, громадські слухання з важливих питань місцевого значення тощо.

Проведення Європейського тижня місцевої демократії в Україні відбулося на відзначення 10-річчя ратифікації Україною Європейської хартії місцевого самоврядування (15 липня 1997 року) та 50-ї річниці діяльності Ради Європи в сфері місцевої демократії (перший орган РЄ, відповідальний за ці питання - Конференція місцевих влад Європи, була відкрита у 1957 році). Заходи Тижня, які проводитимуться щороку, належним чином сприятимуть виконанню рекомендацій Ради Європи стосовно розвитку місцевого самоврядування в Україні, пропагуванню та розповсюдженню інформації щодо основних засад демократії та верховенства права, популяризації досягнень та кращих практик розвитку самоврядування в Україні та Європі.

Продовжуючи роботу з розвитку співробітництва з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи, на початку 2008 року Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України та делегацією України в Конгресі Ради Європи було запропоновано включити до проекту Плану дій щодо співробітництва Ради Європи з Україною на 2008-2011 роки розділ "Розвиток місцевої і регіональної демократії". До пріоритетів зазначеної діяльності було віднесено а) надання допомоги з боку європейських експертів у підготовці та експертизі системи законодавчих актів щодо реформування адміністративно-територіального устрою України, розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування та засад державної регіональної політики; б) забезпечення розвитку можливостей щодо ознайомлення та реалізації в Україні елементів стратегії інновацій та доброго врядування3, в тому числі шляхом застосування інструментів навчання, колоквіумів, тренінгів та ознайомчих візитів; в) підтримку міжрегіонального і транскордонного співробітництва, сприяння утворенню нових єврорегіонів.

* * *

Таким чином, на сучасному етапі ми можемо говорити про значну роботу, проведену українськими представниками у Раді Європи та в Україні, а також глибоке розуміння у Конгресі актуальності триваючих в Україні перетворень та готовність до плідного діалогу. Сьогодні в Конгресі панує атмосфера повної довіри до нашої держави, що особливо важливе у контексті розширення ЄС та побудови нової геополітичної архітектури на нашому континенті.

1 15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала ЄХМС у повному обсязі. Таким чином Україна взяла на себе зобов'язання виконувати усі 30 пунктів Хартії. В тому числі були ратифіковані статті 3.2 та 6.1 Хартії, які передбачають можливість існування у районних і обласних рад власних адміністративних органів [виконкомів], незважаючи на те, що у положеннях частини 3 статті 140 та частини 4 статті 141 Конституції України не передбачене створення у районних та обласних радах власних виконавчих органів, а лише відповідних виконавчих апаратів. Таким чином ратифікація була здійснена всупереч положенням частини 2 статті 9 Конституції України, яка зазначає "Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України", що привело до існування відповідної правової колізії.

2 Дві підготовчі конференції з питань утворення нового єврорегіону у Чорноморському регіоні вже було проведено Конгресом Ради Європи протягом 2006 року – Констанца, Румунія (березень 2006 року) та Самсун, Туреччина (жовтень 2006 року).

3 Термін "Good Governance" – "добре врядування" в широкому розумінні цей термін означає демократичне, партисипативне, відповідальне, ефективне, прозоре та підзвітне управління на місцевому і регіональному рівнях. Резолюцією 239(2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у 2007 році була схвалена Європейська стратегія інновацій та доброго врядування

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...