WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Як вже зазначалося, важливим завданням є визначення ключових, а головне сучасних (відповідних існуючим потребам та проблемам сьогодення) тем для навчання, які можна поділити умовно на дві категорії: теоретичні або базові (муніципальне право, муніципальний менеджмент, місцеві фінанси, стратегічне планування і т.д.) та специфічні (профільні) теми. На останню категорію слід звернути особливу увагу. Освітні заклади мають не тільки здійснювати навчання за розробленими програмами, але й бути здатними швидко реагувати на зміни у потребах місцевих влад та допомагати посадовим особам органів місцевого самоврядування підвищити рівень знань по конкретній темі (у зв'язку зі змінам у законодавстві, появленням нових технологій у муніципальному менеджменті, роботою з донорськими організаціями, реалізацією нових муніципальних програм та проектів, імплементацією політики європейської інтеграції і т.д.). Все це потребує проведення активної дослідницької роботи для ідентифікації та вивчення цієї проблематики, розробки як відповідних курсів, тем та методичної літератури, так і ефективних навчальних моделей та підготовки викладачів. Отже запровадження постійно діючого маркетингу потреб органів місцевого самоврядування у цільовій підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації своїх працівників дасть можливість адаптувати навчальні програми до потреб практики.

Необхідно вирішити питання ресурсного забезпечення організації навчального процесу для посадових осіб органів місцевого самоврядування та забезпечити реальну самостійність органів місцевого самоврядування щодо цільового навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що передбачає їх можливість самостійно визначатися з вибором навчальних закладів, форм навчання та навчальними програмами, за якими здійснюється навчання. Як показує досвід більшості європейських країн (Франції, Вірменії, Іспанії і ін.), стабільне фінансування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування передбачає законодавче закріплення обов'язкових нормативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого самоврядування. Мова йдеться про певний відсоток (від 1% до 5%) від фонду заробітної плати муніципальних службовців (в Україні це повинно становити, на нашу думку, не менш 3%) або навіть про певний відсоток від загального бюджету органів місцевого самоврядування (впровадження останньої норми вбачається малоймовірним в сучасних українських реаліях).

На наш погляд, реалізація Національної стратегії навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні має включати наступні пріоритетні заходи:

визначення кола інституцій, залучених до реалізації Національної стратегії, визначення питань фінансування їх діяльності, а також розробку дорожньої карти щодо впровадження стратегії;

розширення функцій органів місцевого самоврядування та їх асоціацій щодо організації навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування;

демократизацію ринку навчальних послуг, що надаються органам місцевого самоврядування;

розробку стандартизованої моделі опису посад, яким відповідають деякі суттєві функціональні обов'язки, що виконуються в органах місцевого самоврядування України;

розробку концепції оцінювання роботи урядовців органів місцевого самоврядування України;

визначення сертифікатів і дипломів, які є корисними для просуванні у службовій кар'єрі;

створення незалежної моніторингової (наглядової) групи як партнера спеціалізованих освітніх закладів України;

поширення кращих українських та зарубіжних практик у навчанні посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Список використаної літератури:

 1. Конституція України від 28.06.1996р.

 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР

 3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9.04.1999р. № 586-ХI

 4. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р. №3723

 5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7.06.2001р. № 2493-III

 6. Постанова Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування" від 05.06.2003р. № 939-ІV

 7. Указ Президента України "Про Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку" від 26.04.2005р. №706/2005

 8. Указ Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 27.08.2002р. № 0749 – 01

 9. Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998р. № 810

 10. Указ Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" від 25.05.2001р. № 341/2001

 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 13.03.2002р. № 123-р

1 Пол МАЙЕР "Нові вимоги до працівників органів місцевого самоврядування". Звіт Ради Європи "Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому рівні", 2003, с.17

2 Фінальна резолюція міжнародної конференції "Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні" (Київ, 27-28 квітня 2006 р.), с. 2

3 Звіт Ради Європи "Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому рівні", 2003, с.29

4 Пол Майер "Сучасні інструменти управління в місцевих органах влади". Звіт Ради Європи "Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому рівні", 2003, с. 37

5 Володимир Купрій, "Розвиток системи навчання посадових осіб місцевого самоврядування в Україні: аналіз та рекомендації". Звіт Ради Європи "Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому рівні", 2003, с. 59

6 Необхідно нагадати, що національна мережа учбових закладів (РОСПА), яка займається підготовкой фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування, була утворена в Російській Федерації у 2000 році.

7 Звіт Ради Європи " Щодо удосконалення системи навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні ". Страсбург, 2003, с. 40


 
 

ֳ

...