WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Необхідно також визначити роль та місце тренінгової складової в національній системі підготовки та перепідготовки кадрів для органів місцевого самоврядування. Як зазначає Володимир Купрій, магістр державного управління, експерт Центру суспільного розвитку та практичної конфліктології, в Україні набуває актуальності розвиток партнерства та співробітництва між організаціями третього сектору та органами місцевого самоврядування у вирішенні соціальних проблем громадян. З одного боку український "третій сектор" стає більш впливовим, якісно зростає професіоналізм його кадрів, уміння презентувати та реалізовувати свої можливості, що має позитивно впливати на формування сучасного ринку соціальних послуг, які сьогодні неспроможні повністю забезпечити ані державний сектор, ані бізнес. З іншого боку на органи місцевого самоврядування в силу процесів децентралізації соціальної політики покладається все більше і більше повноважень щодо вирішення місцевих соціальних проблем, але брак фінансових, кадрових ресурсів не дозволяє ефективно з ними справлятися.

На сьогодні органи місцевої влади покликані забезпечити надання соціальних послуг в спосіб найближчий до громадянина. Покращити зазначену ситуацію може широке співробітництво державного та недержавного секторів. Громадські організації згідно із законодавством України слід розуміти і розглядати не як окремий та ізольований елемент демократії, а як форму, спосіб безпосередньої участі громадян в управлінні, як органічний та невід'ємний елемент системи місцевого самоврядування, зокрема в питаннях, що стосуються навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування5.

Слід пікреслити, що Ради Європи та її Конгрес місцевих і регіональних влад активно сприяють застосованню подібних інструментів навчання муніципальних службовців та депутатів місцевих рад, що є одним з пріоритетів організації. У 1995 році за ініціативою Ради Європи було утворено Європейську мережу навчальних закладів для органів місцевого самоврядування (ENTO). Вона має статус незалежної асоціації, зареєстрованої у Франції (провінція Ельзас, департамент Нижній Рейн) та об'єднує вищі навчальні заклади, тренінгові центри, неурядові організації, органи місцевого самоврядування та їх асоціації з майже усіх 45 держав-членів Ради Європи. Штаб-квартира ENTO знаходиться у Страсбурзі,6.

На наш погляд, для України також було б вельми важливим сприяти створенню національної мережі тренінгових організацій для органів місцевого самоврядування, за прикладом ENTO.

Основними завданнями ENTO є надання методичної допомоги, сприяння органам місцевого та регіонального самоврядування, окремим навчальних закладам в розробці та впровадженні навчальних програм й окремих навчальних модулів, організація навчальних семінарів та конференцій. ENTO, яка здійснює свою діяльність під патронатом Ради Європи та її Конгресу місцевих і регіональних влад, слідує у своїй статутній діяльності завданням РЄ та Європейського Союзу щодо модернізації роботи органів місцевого самоврядування та покращання стандартів послуг, що надаються громадянам в усіх європейських країнах.

На засіданні Загальних зборів, члени ENTO обирають зі свого складу Президента та 9 членів Бюро ENTO, які протягом 2 років здійснюють поточне керівництво діяльності мережі. Генеральний Секретар Ради Європи призначає свого представника в ENTO, який має дорадчий голос на засіданнях Бюро. Спектр діяльності мережі ENTO є дуже широким:

 • Організація тематичних навчальних семінарів та конференцій як регіональних, так і загальноєвропейських, тематика яких пропонується членами мережі. Так, 25-26 березня 2004 року ENTO спільно з Конгресом Ради Європи провів навчальний семінар для представників національних асоціацій органів місцевого самоврядування. Крім цього, ENTO регулярно організовує щорічні семінари та засідання генеральної асамблеї своїх членів, на яких обговорюються найбільш важливі питання діяльності ENTO. Такі заходи проводяться кожний раз в окремій країні на базі однієї з навчальних організацій, що є членами ENTO (у 2000 році – в Брюсселі (Бельгія) „Роль нових інформаційних технологій в організації та проведенні навчання"; у 2001 р. – у Кракові (Польща) „Роль тренінгових організацій у здійсненні реформ децентралізації в європейських країнах"; у 2002 р. – у Парижі (Франція) „Муніципальні послуги"; у 2003 р. – у Талліні (Естонія) „Засоби щодо удосконалення муніципального менеджменту", у 2004 р. - у м. Коімбра (Португалія) "Роль навчання в реалізації політики соціальної єдності на місцевому та регіональному рівнях", у 2005 р. – у м. Єревані (Вірменія) "Роль навчання у розвитку транскордонного співробітництва".

 • Здійснення регулярних видань (вісник, бюлетень ENTO та ін.) з метою висвітлення різноманітних заходів у галузі навчання.

 • Організація обмінів між представниками навчальних центрів різних країн Європи.

 • Сприяння розвитку співробітництва між навчальними організаціями європейських країн

 • Участь у реалізації програм та проектів, що ініціюються Радою Європи та Європейським Союзом

 • Розповсюдження інформації щодо навчальних програм та проектів через мережу Internet. (ENTO має свою веб-сторінку www.ento.org , на якій можна отримати додаткову інформацію про ENTO та її діяльність).

 • Члени мережі мають також доступ до інтерактивної бази www.synchronicity.ch/web_company/ento , що містить детальну інформацію про членів ENTO, а також найсучасніші розробки у галузі навчання муніципальних службовців. Члени ENTO отримують можливість працювати у робочих групах за обраною тематикою: муніципальний менеджмент, міжнародне співробітництво, пошук фінансування для проектів та ін.

ENTO приділяє велику увагу розробці національних тренінгових стратегій та розвитку системи навчання муніципальних службовців та депутатів місцевих рад у країнах Східної Європи, у тому числі й в Україні. Українськими членами мережі є Академія муніципального управління, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, Українська асоціація місцевих та регіональних влад, Творчий Центр Каунтерпарт.

Як зазначають експерти Ради Європи Пол Майер та Хелфрід Бауер, ми живемо сьогодні у світі "визнаних сертифікатів" й все частіше професійний успіх залежить від отриманих дипломів і зібраних сертифікатів7. Таким чином, одним з ефективних засобів підвищення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування до навчання є одержання (після певного курсу навчання) сертифікатів, які допоможуть (або навіть будуть потрібні) для отримання певної посади чи просування по службовій кар'єрі. Разом з тим було б бажаним узгодити певні стандарти або сертифікати для службовців різних рівнів органів місцевої влади. Необхідно також визначити коло окремих функцій (напрямків) у сфері державного управління, типи сертифікатів і учбові заклади (університети, академії, учбові центри та ін.) як в Україні так і за кордоном, де можна отримати ці сертифікати.

В Україні слід також впроваджувати нові сучасні методи у навчанні посадових осіб органів місцевого самоврядування, серед яких слід визначити:

 • "Кейси" як один з найбільш успішних методів навчання. Розроблений у Гарвардській школі права, цей метод продовжує швидко розвиватися. На сьогодні важко уявити собі будь-який навчальний семінар з менеджменту, під час якого б слухачам не пропонувався хоча б один "кейс".

 • Поєднання практичного та теоретичного досвіду слухачів. Слід наголосити, що усі українські студенти, які навчаються за спеціальностями "муніципальний менеджмент" та "державне управління" мають проходити під час навчання обов'язкове стажування в органах виконавчої влади та/ чи органах місцевого самоврядування.

 • Цікавим методом залучення молодих людей до роботи в органах місцевого самоврядування є створення молодіжних рад та парламентів (вони вже успішно функціонують у Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Житомирі, Львові, АР Крим та інших регіонах України), а також проведення "Дня стажера" в органах місцевого самоврядування (Славутич).

 • Дистанційне навчання, яке треба розглядати як передову методику підготовки кадрів органів місцевого самоврядування, зокрема, навчання через мережу Інтернет. (Разом з тим впровадження дистанційного навчання відповідного технічного обладнання та підготовки викладачів та студентів) (я не понял ету фразу). Обов'язкового вирішення потребують також певні методологічні питання (тематика, кількість навчальних курсів, час, який виділяється для дистанційного навчання – 50 %, 70 % або навіть 100 % навчального модуля).

 • Поширення кращих практик у галузі муніципального менеджменту;

 • Оцінювання як у цілому муніципального менеджменту у конкретній громаді, так і окремих навчальних програм;

 • Обмін депутатами, які представляють різні органи місцевого самоврядування, що сприятиме не тільки обміну досвідом, вивченню новітніх методик в управлінні, але й здійсненню реінтеграції українських регіонів;

 • Проведення літніх шкіл, "шкіл лідерства" для керівників органів місцевого самоврядування;

 • Організація навчальних поїздок до європейських інституцій (Страсбург – Люксембург – Брюссель)(а до чого тут Люксембург, може ти мав на увазі Будапешт), що має допомогти вивченню та впровадженню в Україні європейських інструментів у галузі місцевого та регіонального розвитку.


 
 

ֳ

...