WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Створення в системі виконавчої влади єдиного координуючого органу з питань місцевого та регіонального розвитку обумовлюється наступними чинниками:

 1. Реалізація адміністративно-територіальної реформи в Україні потребує, насамперед, наявність єдиного політичного центру, відповідального за здійснення реформи (необхідність політичного керівництва та виконавчого органу з постійним штатом професійних працівників).

 2. Здійснення політичної реформи, у тому числі передача значних функцій у сфері вироблення та реалізації державної регіональної політики від Президента України Кабінету Міністрів України як центральному органу виконавчої влади.

 3. Політика європейської інтеграції як пріоритетний курс державної політики України (однією з рекомендацій Європейського Союзу є створення центрального органу виконавчої влади, який би опікувався питаннями регіонального (та місцевого) розвитку). До відома: подібні інституції (міністерство, державний комітет, агентство) існують у більшості європейських країн, що значно полегшує діалог зі Страсбургом та Брюсселем (розвиток транскордонного співробітництва, доступ до структурних фондів ЄС, реалізація міжнародних проектів у сфері регіонального (та місцевого) розвитку). Рада Європи регулярно (раз на два роки) проводить конференції міністрів, відповідальних за місцевий та регіональний розвиток.

 4. Подальше здійснення політики децентралізації, у тому числі створення виконавчих органів обласних та районних рад, обумовлює визначення нових засад діяльності обласних та районних державних адміністрацій (насамперед, нові функції, чисельність працівників, їх кваліфікація, порядок прийому на роботу, питання навчання і т.д.).

Слід зазначити, що питання інституціоналізації державної політики у сфері місцевого та регіонального розвитку порушувалися під час багатьох конференцій та семінарів. Разом з тим українські фахівці та політики поки що не дійшли згоди щодо статусу нового органу, відповідального за питання місцевого та регіонального розвитку, його місця в системі державної влади, що обумовлює необхідність проведення подальших дискусій та досягнення консенсусу з цих питань.

У зв'язку з впровадженням нової пропорційної системи виборів до органів місцевого самоврядування значно підвищився вплив політичних партій на суспільно-політичні процеси на місцевому та регіональному рівні. Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що при модернізації національного законодавства з питань місцевого самоврядування має бути вивчений, проаналізований та використаний зарубіжний досвід щодо залучення політичних партій до процесу навчання депутатів органів місцевого самоврядування, насамперед під час розробки проекту нового Закону України "Про політичні партії". Хочеться також наголосити, що в більшості європейських країн провідні політичні партії мають власні тренінгові центри, що займаються на постійній основі навчанням депутатів усіх рівнів (Франція, Німеччина та ін.). У деяких країнах (наприклад, в Іспанії) політичні партії, що мають власні фракції у місцевих радах, отримують також державне фінансування, яке використовується в тому числі й для проведення тренінгів та учбових семінарів.

В Україні органи місцевого самоврядування здійснюють свою освітянську діяльність у двох основних напрямках:

 • організація навчання депутатів місцевих рад;

 • підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На жаль, ця діяльність реалізується лише окремими органами місцевого самоврядування, вона носить епізодичний характер, а тематика навчання не систематизована і передбачає лише такі теми занять, що можуть бути висвітлені "власними силами" без залучення науковців та практиків з інших регіонів України.

Як позитивний досвід можна навести діяльність Славутицької, Комсомольської, Кам'янець-Подільської міських рад, де заняття та семінари з депутатами, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування проводяться регулярно із запрошенням науковців, представників національних асоціацій органів місцевого самоврядування, освітянських установ та негромадських організацій.

Органи місцевого самоврядування України потребують певної кількості інструментів для того, щоб визначитися з підрозділом, який має займатися навчанням муніципальних службовців4. У більшості випадків цю роль виконує відділ кадрів, однак існування окремого підрозділу, який би професійно займався питаннями навчаннями муніципальних службовців вкрай необхідне. На нашу думку, цей підрозділ має вирішити наступні питання:

 • планування навчання, розробка та впровадження стратегії навчання для працівників відповідної організації;

 • розробка окремих начальних модулів, які мають відповідати специфічним потребам окремих службовців;

 • здійснення оцінки результативності навчання.

Процес планування навчання можна умовно поділити на наступні кроки:

 • аналіз потреб у навчанні;

 • вибір зовнішніх програм, що задовольняють визначені потреби;

 • розробка організацією навчальних програм для своїх співробітників, включаючи методику їх викладання та дидактичні матеріали;

 • підбір викладачів, лекторів та доповідачів для внутрішніх програм;

 • реалізація внутрішніх програм;

 • оцінка реалізації програм:

Важливим завданням є підбір викладачів для організації навчальних програм. У більшості європейських країн освітні установи, тренінгові центри для органів місцевого самоврядування мають досить обмежений штат постійних працівників: директор, керівники структурних підрозділів та декілька технічних працівників. Інші викладачі запрошуються з числа викладачів вузів або практиків, які досконало володіють питаннями у своїй галузі. Найбільш ефективний спосіб добору викладачів, вчителів та доповідачів полягає у комбінації теоретичних знань та практичного досвіду.

Необхідну увагу також слід приділити визначенню цільових груп для навчання. Цей процес має бути ретельно підготовлений, адже обмежені фінансові ресурси дозволяють провести навчання обмеженого числа персоналу. Разом з тим не слід забувати, що окремі цільові групи (щойно прийняті на роботу службовці, посадовці, що отримали підвищення у кар'єрі, службовці, які зараховані до кадрового резерву, вищі урядовці та обрані керівники органів місцевого самоврядування) потребують різних форм навчання.

У багатьох європейських країнах національні асоціації органів місцевого самоврядування є впливовими акторами, які здійснюють навчання депутатів місцевих та регіональних рад. Що стосується позитивного українського досвіду у цій галузі, насамперед слід згадати про діяльність Асоціації міст України та громад і Української Асоціації місцевих та регіональних влад, які здійснюють досить потужну діяльність по навчанню депутатів та працівників органів місцевого самоврядування.

Разом з тим, для покращення якості навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування потрібно зміцнювати роль національних асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування України, їх правовий і законодавчий статус. Координація діяльності національних асоціацій органів місцевого самоврядування у здійсненні якісних навчальних програм для посадових осіб органів місцевого самоврядування має бути посилена, у тому числі в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад України, який був утворений у 2002 році. Слід наголосити на необхідності залучення асоціацій органів місцевого самоврядування до розробки і здійснення навчання депутатів та муніципальних службовців без відриву від виробництва, оскільки це суттєво покращить результати навчання.


 
 

ֳ

...