WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Євро -

Аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації ради Європи

Системи державного управління багатьох європейських країн нині зазнають процесу всебічної модернізації. Державний сектор комплексно переходить від "бюрократичної моделі" до концепції публічного менеджменту. Слід підкреслити, що професійний публічний менеджмент є основою функціонування місцевої влади в будь-якій демократичній державі.

Головною передумовою реформування системи місцевого самоврядування в Україні є спроможність місцевих влад ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається їм органами виконавчої влади з метою надання більш якісних послуг населенню.

У статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування наголошується на тому, що місцеві влади для забезпечення ефективного управління мають можливість пристосовувати свої внутрішні адміністративні структури до місцевих потреб. Умови служби співробітників органів місцевої влади повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.

Внаслідок трансформації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування, яка призвела до розширення різноманітних соціальних послуг що надаються населенню, у багатьох країнах виникає необхідність адаптувати процеси планування та контролю, які застосовуються в муніципальному управлінні. Як зазначає Поль МАЙЕР, завданнями такого переходу є:

 • Управління, орієнтоване на досягнення результату – фінансування результату, а не процесу;

 • Управління, орієнтоване на споживача – забезпечення потреб споживача, а не бюрократії;

 • Впровадження принципів децентралізації у державному управлінні;

 • Конкурентне управління – внесення елементу змагання у постачання послуг населенню: ринково орієнтовані організаційні структури і ринково орієнтовані послуги; формулювання поточних завдань щодо надання державних послуг, їх ціни та вартості; ринково орієнтовані організаційні структури і ринково орієнтовані процедури; прозорість щодо витрат та доходів; адекватні форми управління якістю та контролю якості; використання сучасних засобів загального управління, стратегічного планування, управління людськими ресурсами, маркетингу та фінансування, адаптованих до специфічних потреб державного управління, але базованих на управлінському досвіді приватних підприємств1.

Необхідною передумовою ефективного виконання зазначених завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Від ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування залежать умови життя мешканців конкретної територіальної громади. Все це свідчить про те вагоме значення, яке набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців для забезпечення сталого місцевого і регіонального розвитку, покращання якості соціальних послуг, що надаються громадянам.

Потрібно відзначити, що сучасна система місцевого самоврядування в Україні вкрай потребує нових службовців, які мають відігравати ключову роль у здійсненні реформ на місцевому рівні. Саме вони повинні бути ініціаторами і головними проектувальниками демократичних перетворень у місцевому самоврядуванні ефективними менеджерами, лідерами команд, що їх реалізують.

Як зазначають експерти Ради Європи, для сучасного муніципального службовця не є достатнім мати необхідні знання у економічній, соціальній та правовій сферах та вміти застосувати їх на практиці, Він також має володіти численними управлінськими та комунікативними навичками, серед яких можна виділити наступні:

 • Теоретичні знання (в галузі державного управління, політології, права, економіки, соціології та ін.);

 • Професійні навички (спроможність застосування методів та інструментів управління, використання інформаційних технологій, ін.) та практичний досвід;

 • Комунікаційні навички, здатність працювати в команді, техніка проведення переговорів;

 • Особисті якості: здатність постійно навчатися, гнучкість, мобільність, креативність, комплексне та логічне мислення;

 • Вірність демократичним цінностям: дотримання законів, вірність народу України, орієнтованість на спільний добробут і т.д.

Таким чином, ми бачимо, що сучасний розвиток систем управління та надання послуг вимагає підготовки принципово нового покоління муніципальних службовців. Для України нагальність та актуальність цього питання набувають особливого значення, що обумовлено наступними факторами:

 • Результати останніх виборів до органів місцевого самоврядування у березні 2006 року призвели до суттєвого оновлення депутатського корпусу (більш ніж на 70 %);

 • Проведення політичної реформи, підвищення ролі політичних партій у суспільно-політичному житті на місцевому рівні (зокрема впровадження пропорційної системи виборів до органів місцевого самоврядування);

 • Здійснення політики децентралізації, що обумовлює розширення функцій органів місцевого самоврядування, а також перспективу відновлення системи регіонального самоврядування (шляхом створення власних виконавчих органів обласних та районних рад).

Разом з тим, організація навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування ускладнюється:

 • неналежною фінансовою базою місцевого самоврядування, що перешкоджає залученню до роботи в органах місцевого самоврядування топ-менеджерів з сучасною освітою та відповідним досвідом;

 • надмірною залежністю органів місцевого самоврядування від рішень органів державної влади, зокрема у питаннях організації процесу навчання працівників органів місцевого самоврядування;

 • відсутністю загальноприйнятих стандартів якості у галузі навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування;

 • низькою мотивацією посадових осіб органів місцевого самоврядування;

 • неналежною взаємодією органів влади з неурядовими організаціями та громадськістю, зокрема у наданні соціальних послуг населенню;

 • факторами психологічного характеру, пов'язаними з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування, наявністю у їх професійній свідомості залишків старих командно-адміністративних методів управління;

 • недосконалістю українського законодавства, що регламентує питання навчання депутатів та працівників органів місцевого самоврядування, зокрема з питань ресурсного забезпечення процесу навчання;

 • недостатньою координацією діяльності різних установ та організацій, що займаються навчанням посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також недостатнім забезпеченням навчального процесу належними навчальними програмами, літературою та методичними матеріалами2.

Таким чином, питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, депутатського корпусу в сучасних умовах становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні є вкрай актуальними, а їх розв'язання потребує суттєвої перебудови всієї системи муніципальної освіти. На важливості впровадження комплексної національної стратегії підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування було наголошено у звіті експертів Ради Європи "Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому рівні", а також у рекомендаціях міжнародної конференції "Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні" (Київ, 27-28 квітня 2006 р.). У цій статті розглядаються різні аспекти (методологія, етапи, координація діяльності різних інституцій, кращі національні практики та досвід інших країн) впровадження національної тренінгової стратегії для посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

Хочемо наголосити, що основи розвитку системи навчання працівників органів місцевого самоврядування повинні бути викладені у національній стратегії, що має бути розроблена за участю широкого кола громадськості, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, освітніх установ та неурядових організацій. Метою реалізації Стратегії є:


 
 

ֳ

...