WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Історія муніципальних слухань -

Історія муніципальних слухань -

Наради і семінари, проведені в рамках Слухань, дали старт цілій низці локальних та інфраструктурних підпрограм, що реалізуються у рамках Програми і до сьогоднішнього дня. Серед них: "Видання часопису українських міст "МЕДІАПОЛІС", "Програма інформаційного й освітнього забезпечення українського муніципального руху", "Програма узгодженого розвитку міст Північно-Донецької агломерації", "Програма створення української спілки муніципальних діячів" (що трансформувалася сьогодні в програму "Українського об'єднання місцевого і регіонального розвитку") та ін.

До програм більшості Слухань і семінарів з проблем розвитку міст України були включені навчальні блоки, що одержали серед учасників сталу назву "Школа муніципальної діяльності". Цільові навчальні курси були присвячені таким темам:

- "Основи самоврядування - історія становлення, вітчизняний і зарубіжний досвід, правова база, що існує і задачі її вдосконалювання";

- "Зміст, пріоритети і механізми політики розвитку міст";

- "Організація ефективного управління міським розвитком";

- "Управління земельними ресурсами міст - зонинг";

- "Роль, значення, механізми і процедури безпосередньої участі населення в управлінні містами";

- "Інвестиційний клімат міст і механізми формування бюджету розвитку міст";

- "Проектно-програмний підхід в управлінні міським розвитком", тощо.

Технологія проведення Слухань і Шкіл була розроблена МІУРР. Слухання 1995-98 рр. проводилися під керівництвом О.П.Буряка, Слухання -1999 р. – під керівництвом Л.О.Шремфа.

П'ятирічний досвід проведення Слухань дозволяє підвести деякі проміжні підсумки й оцінити ефективність такої роботи.

  1. Місія.

Найважливішою місією Слухань стало сприяння формуванню українського муніципального руху.

Слухання стали найбільше стійкою та ефективною формою обговорення актуальних і перспективних проблем становлення і розвитку муніципальної діяльності в Україні, організації колективної розробки перспективних проектів і програм, обміну досвідом управління містами і регіонами. Слухання стали постійно діючим майданчиком міжнародних контактів спеціалістів міського і регіонального управління.

2. Учасники:

За час проведення Слухань в них взяло участь понад 1000 чол. з більш ніж 80 міст України: представники загальноукраїнських і регіональних асоціацій (Асоціації міст України, Спілки міст і населених пунктів Харківської області, Асоціації міст Полтавської області, Асоціації міст Луганської області, Асоціації органів місцевого самоврядування Криму), цільових асоціацій міст України (Асоціації міст-супутників об'єктів атомної енергетики), представники органів державної влади (Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Кримського уряду, Державного комітету по будівництву, архітектурі і житловій політиці, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України та ін.), експерти з Росії, Білорусії, США, Польщі, Швеції, Голландії, Франції, Німеччини, представники українських і міжнародних громадських організацій і спеціалізованих консультативних організацій (Асоціації міст України, Асоціації демократичного розвитку і самоврядування України, Громадської організації "Муніципальна ініціатива" (м.Миколаїв), Спілки вчених України в підтримку муніципальної реформи, Харківської громадської міської Управи", Фонду "Українська перспектива", Американського Корпусу Миру, Ради Європи, Дослідного інституту "Схід-Захід", Фонду розвитку місцевої демократії (Польща), фонду Фрідріха Еберта, Міжнародного фонду "Відродження" та ін.), науково-дослідних і навчальних закладів (інститутів "Гіпроград" /Санкт-Петербург/, "ПромбудНДІпроект" /Харків/, НДІПІ містобудування /Київ/, Білоруського державного НДІПІ містобудування, НДІ фінансів при Міністерстві фінансів України, Харківської державної академії міського господарства, Харківського державного університету, Харківського державного технічного університету будівництва й архітектури, Інституту розвитку Москви, Університету внутрішніх справ, Інституту управління, Кримського коледжу управління і багатьох інших), а також представники ряду ділових структур.

Проведення всеукраїнських слухань, семінарів і нарад в різні роки спиралося на підтримку таких міжнародних організацій, як Міжнародного фонду "Відродження", Фонду "Євразія", фонду Фрідріха Еберта, посольство королівства Нідерландів в Україні, Агентства міжнародного розвитку США та ін.

3. Зміст.

Зміна тематики Слухань протягом п'яти років дозволяє простежити зміну ставлення головних спеціалістів, експертів і практиків до постановки проблем міського розвитку, пошуку підходів і шляхів їхнього вирішення. Можна виділити таку послідовність зміни основних тематичних блоків:

  1. РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ;

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФОРМУВАННЯ ЇЇ ІНФРАСТРУКТУРИ;

  3. МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА;

  4. РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНОГО РУХУ.

Відмінною рисою Слухань 1999 року стала орієнтація на розвиток взаємодії між містами і регіонами і винесення на Слухання проблеми організації ефективного територіального управління в Україні.

4. Перспективи.

Протягом 2000 року планується проведення ще трьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних заходів з проблем розвитку муніципального управління і муніципальної реформи в Україні.

 Особливо слід відзначити особистий внесок в організацію першої Координаційної наради по програмі "Вдосконалення систем управління розвитком малих і середніх міст України" міського голови Миргорода В.П.Третецького, а також важливу роль незмінних учасників і організаторів Слухань: Л.О.Шремфа (з 1995 р. по 1998 р. - голови Судакської міськради, нині головного консультанта-експерта Адміністрації Президента України) та його команди, голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України М.О.Пухтинського і колективу Фонду, Асоціації демократичного розвитку і самоврядування України та її віце-президента В.П.Рубцова, президента Фонду соціально-економічного розвитку міст Українського Причорномор'я О.В.Бойко-Бойчука.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...