WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Історія муніципальних слухань -

Історія муніципальних слухань -

Історія муніципальних слухань

З 1995 року в рамках муніципальної (недержавної) програми "Вдосконалення систем управління розвитком малих і середніх міст України" регулярно проводяться Всеукраїнські муніципальні Слухання з актуальних проблем життя і перспектив розвитку міст, форм і методів управління містами, проведення муніципальної реформи, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Ініціаторами програми виступили Міжнародний інститут урбаністики і регіонального розвитку (директор Ю.В. Чудновський, науковий керівник О.П.Буряк) разом із Держкомітетом України по архітектурі і містобудуванню (нині Держкомітет України по архітектурі, будівництву і житловій політиці, голова В.М.Гусаков).

Цілі й зміст Програми в 1995 році були сформульовані так: "Розвиток самоврядування міст і становлення муніципальної діяльності в Україні в сьогоднішніх умовах потребує якнайшвидшого формування дійової системи горизонтальних зв'язків між містами і розгортання проектів міжміської кооперації з найважливіших напрямків діяльності. Особливо це стосується малих і середніх міст України, де мешкає більше половини населення країни і які сильніше усього зачеплені структурною кризою. Від ефективності діяльності муніципальних органів, від темпу і направленості розвитку міст залежать сьогодні рівень життя більшої частини населення країни, і, в решті-решт, доля демократичних реформ в Україні".

Далі в анотації до Програми вказувалося: "Складання зусиль дозволить полегшити фінансову, організаційну й інші види навантажень, що припадають на кожне місто окремо. Програма орієнтована на активізацію міжмуніципальних господарських зв'язків.

Розвиток міжмуніципальної взаємодії орієнтовано також на аналіз, накопичення, узагальнення і поширення досвіду вирішення міських проблем, освоєння та адаптацію підходів, форм і методів управління, що забезпечують процвітання міст у розвинутих країнах, а також на цільову розробку відсутніх фрагментів систем розвитку українських міст.

Реалізація Програми покликана сприяти розвитку партнерських зв'язків між містами України в справі відродження муніципальної діяльності, що включає:

 • організацію спільної діяльності щодо реалізації проектів і програм міського розвитку і забезпечення муніципальної діяльності;

 • спільне вироблення підходів до організації ефективної взаємодії муніципальних органів із вертикаллю державної влади і встановлення плідного співробітництва великих міст із малими і середніми, що знаходяться в зоні їхнього впливу";

 • сприяння розвитку місцевих демократичних інститутів;

 • розвиток нормативно-правової і методичної бази муніципальної діяльності;

 • залучення спеціалістів різних галузей знань до розв'язання проблем міського розвитку і сприяння формуванню в країні системи інтелектуального партнерства в галузі муніципального управління".

Програма відкривалася I-ю Координаційною нарадою, що відбулася в Миргороді (Полтавська область) у квітні 1995 р. Організаторами Наради виступили Держкомітет по містобудуванню й архітектурі, Міжнародний інститут урбаністики і регіонального розвитку, Полтавський облвиконком і Миргородський міськвиконком. У рамках Координаційної наради була також проведена перша школа муніципальної діяльності. В Нараді взяли участь представники 17 міст України, експерти з Росії, США і Польщі. Надалі було проведено більше десяти загальноукраїнських і зональних координаційних нарад, а також локальних семінарів з конкретних проблем розвитку міст і організації ефективного співробітництва міст і зацікавлених організацій щодо їхнього вирішення.

На миргородській Координаційній нараді було прийняте рішення про відкриття серії регулярних муніципальних Слухань, на яких представники міст могли б виробляти своє відношення до конкретних подій, що відбуваються в галузі розвитку самоврядування, до ситуації в цій сфері в цілому і до тенденцій її зміни, а також до проблем розвитку муніципальної діяльності. На Слуханнях передбачалося також погоджувати плани спільних дій. Організацію циклу Слухань взяли на себе Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, Міжнародний інститут урбаністики і регіонального розвитку і Судакський міськвиконком (Автономна Республіка Крим).

Призначення Слухань було сформульовано організаторами так:

 • вироблення рекомендацій щодо національної політики в сфері розвитку місцевого самоврядування і регіонального розвитку (у т.ч. з проектів законодавчих актів і національних програм підтримки муніципальної діяльності);

 • обговорення конкретних програм міського і регіонального розвитку, обмін досвідом щодо муніципальної діяльності (міські і регіональні фінанси, комунальне господарство, земельна політика, освітня політика, підтримка інвестиційної діяльності і підприємництва);

 • обговорення методів розробки і реалізації програм міського і регіонального розвитку.

Найбільший резонанс викликали Всеукраїнські муніципальні Слухання за такими темами:

 • "Стан і перспективи розвитку муніципальної справи в Україні" - Судак, червень 1995 р.

 • "Міста України - вибір шляху" - Луганськ, листопад 1995 р.

 • "Ресурси міського розвитку" - Львів, березень 1996 р.

 • "Програмування міського і регіонального розвитку" - Судак, липень 1996 р.

 • "Перспективи муніципальної реформи" - Пуща-Озерна (Київ), березень 1997 р.

 • "Правовий і соціальний статус муніципальних службовців" - Судак, липень 1997 р.

 • "Перспективи муніципального руху в Україні" - Феодосія, липень 1998 р.

 • "Інформаційно-освітнє забезпечення українського муніципального руху" - Ялта, жовтень 1998 р.

 • "Досвід і перспективи розвитку українського муніципального руху" - Судак, липень 1999 р.

Крім обговорень основної теми, у структурі Слухань проводилися проектні сесії і тематичні семінари з актуальних проблем розвитку муніципальної діяльності, на яких обговорювалися конкретні пропозиції й ініціативи, орієнтовані на розвиток міжмуніципальної кооперації і взаємодії з державними органами влади. Як приклад наведемо лише деякі з тем семінарів і проектних сесій:

 • "Принципи формування державної політики у сфері розвитку муніципальної діяльності в Україні" (Судак-95, кер. В.Гусаков); "Актуальні проблеми розвитку муніципальної діяльності" (Судак-95, кер. О. Буряк).

 • "Становлення місцевої демократії і міський розвиток в Україні" (Судак-95, кер. М.Томенко); "Низова демократія і територіальні самоврядування городян" (Судак-95, кер. Т.Говоренкова).

 • "Міський розвиток і фінанси" (Судак-95, кер. М.Ойзерман, Ю.Чудновський, Харків); "Місто як власник і підприємець" (Судак-96, кер. Т.Говоренкова, Ю.Чудновський); "Гроші для міста - фінансова інфраструктура міського розвитку - муніципальний банк, муніципальна страхова компанія, муніципальний інвестиційний фонд, муніципальна лізингова компанія і т.п. " (Судак-96, кер. Ю.Чудновський).

 • "Програмування розвитку у пострадянському місті" (Судак-95, кер. В.Глазичев, О. Буряк).

 • "Просторовий розвиток і забудова міст - норми, кошти, технології" (Судак-96, кер. В.Гусаков, А.Пальченко, Ю.Шкодовський).

 • "Напрямки і досвід діяльності Агентства з міжнародного розвитку США в країнах СНД" (Судак-96, кер. У.Валетта, США).

 • "Зміст і напрямки муніципальної реформи. Нові закони" (Судак-96, кер. семінару М.Пухтинський (Київ), О.Бойко-Бойчук (Миколаїв).

 • "Освіта для міст. Реорганізація управління і формування управлінських команд" (Судак-96. Кер. В.Рубцов, Л.Шремф).

 • "Правові й організаційні механізми захисту прав муніципальних службовців" (Судак-97, кер. О.Бойко-Бойчук, М.Пухтинський).

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...