WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Місцеве врядування : можливий порядок денний для України -

Місцеве врядування : можливий порядок денний для України -

З метою запровадження в Україні доброго управління тамісцевого порядку денного 21 треба вирішити певні протиріччя та реформувати місцеві державні адміністрації, в тому числі запровадити реальні механізми для децентралізації влади та розподілу повноважень. Місцеве самоврядування є одним з ключових компонентів взаємовідносин між громадянином, суспільством та державою.

Взаємне бажання та готовність держави, муніципальної громади, інститутів громадянського суспільства, громади та безпосередньо громадян до реформування системи місцевого та регіонального врядування дає підстави для розробки Національної Стратегії Підтримки (НСП) таких реформ, яка б поєднувала стратегічні завдання та пріоритети імплементації. Відповідно до досвіду Європейського Союзу важливі три ключові фази розвитку НСП:

 1. Характеристика та розуміння національної НСП

 1. Аналіз ситуації в країні

 1. Уточнення міжнародної стратегії-відповіді (в випадку Європейського Союзу – Європейська Комісія)

Подальшими кроками мають стати:

 1. Розвиток національної політики щодо міст/місцевого самоврядування;

 1. Створення офіційних інституцій та структур для розвитку спроможності цих інституцій для підтримки програм децентралізації;

 1. Запровадження відкритих, підзвітних та „партисипативних місцевих влад" – здійснення врядування через участь громадян у процесі прийняття рішень;

 1. Підтримка національних програм направлених на розвиток спроможності здійснення місцевого управління – управління на місцевому рівні;

 1. Підтримка програм направлених на поширення Місцевого порядку денного 21;

 1. Запровадження та фінансування Фонду місцевого розвитку [2].

Також необхідне прийняття, з важливими змінами, враховуючи внутрішні обставини, технологій доброго врядування, які вже використовуються в країнах Європейського Союзу, а саме методу аналізу участі („participatory analysis", англ.), що використовується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерланди [1].

В той же час процес реформування включає декілька особливостей та/або загроз, які мають бути взятими до уваги:

 1. Ідеї, направлені на зміну політики, мають брати початок від людей з практичним досвідом, а не від верхівки ієрархічної державної установи;

 1. Може бути небезпечно починати використання підходів нового публічного управління („New Public Management", англ.) в ситуації, коли елементи „старої системи державного управління" не працюють або існує необхідна умова щодо збереження старого публічного управління для запровадження компонентів нового публічного управління;

 1. Управління якістю („Quality management", англ.) може працювати тільки якщо споживачі добре поінформовані. Організаціям публічного сектору дається завдання бути підзвітними громадськості відповідно до їх стандартів та якостей.

Головним завданням реформи є поєднання та розповсюдження інформації і найкращих практик на місцевому рівні, підтримання спроможності та ефективності органів місцевого врядування, збільшення владних повноважень органів місцевого самоврядування в країні.

Важливо розуміти, що процес реформування місцевих влад вимагає запровадження 7 головних принципів доброго врядування:

 1. Політика та інтереси, втрата прихованого нейтралітету (роль інтересів та їх консенсус для політичного аналізу та імплементація отримує більше усесторонньої уваги);

 2. Людські відносини (в соціальному контексті працівники є важливим управлінським фактором);

 3. Участь, політика орієнтована на попит („Demand-Driven Policy", англ.) (процес спрямований на збільшення поінформованості, людський внесок в імплементацію політики);

 4. Проблеми в імплементації, проектне планування, (імплементація є часто другорядним питанням розвитку);

 5. Системна теорія, створення навчальних організацій (взаємодія між роботою та навчанням);

 6. Інституційний розвиток місцевих влад (структура, функції, внутрішні організації та процес, кадрова політики та фінанси);

 7. Фокусування на результатах та новому публічному управлінні (більший внутрішній фокус часто базується на орієнтації на клієнта („Client Orientation", анг. ) [3].

З метою імплементації доброго місцевого врядування для органів місцевих влад ми можемо сконцентрувати увагу на:

 1. Створенні приватного сектору;

 1. Стратегічному поєднанні інструментів;

 1. Використанні інноваційних підходів до фінансування;

 1. Формуванні спільного адміністративного партнерства;

 1. Проведенні спільних програм щодо адміністрування;

 1. Приєднанні до місцевого порядку денного 21 [3].

Ми можемо рекомендувати для органів центральної влади з метою імплементації доброго місцевого врядування запровадити перелік заходів, які включали б:

 1. Удосконалення законодавства в сфері місцевого самоврядування, в тому числі прийняття закону в якому було б визначено, що місцеві влади мають сприяти процесу сталого розвитку;

 1. Навчальна робота та громадська участь;

 1. Створення системи інформаційних служб, які мали б опікуватись питаннями удосконалення системи врядування, рад з питань навколишнього середовища та комітетів з питань місцевого порядку денного 21 та використання індикаторів як один з критеріїв для органів місцевих влад для отримання додаткових субсидій від центрального уряду.

Імплементація доброго місцевого врядування безпосередньо вимагає сприяння політиці децентралізації в країні. Прийняття рішень через делегування влади та децентралізації обов'язків, завдяки участі та представництву, вимагає чіткої політичної стратегії. Це вимагає роботи в партнерстві з приватним сектором та надання повноважень НУО (неурядові організації) та органами самоорганізації населення. Таке уповноваження має бут гарантовано механізмами та стратегіями які мають забезпечити місцеві інституції можливістю імплементації власних рішень через відповідне та ефективне управління.

Для досягнення ефективності такі зміни часто вимагають законодавчих механізмів та практики, що гарантує прозорість та підзвітність всіх рівнів місцевого врядування.

Але, дуже важливо зазначити, що запровадження стратегії доброго місцевого врядування в Україні вимагає врахування зовнішніх обставин, як то стратегічного напрямку на розширення Європейського Союзу та потенційного майбутнього членства України в ньому. Але в той же час прийняття підходів доброго місцевого врядування для управління місцевими справами не є достатнім для досягнення успіху на місцевому рівні. Прийняттю законодавчих рамок має служити процес формування та розвитку організаційної спроможності органів місцевого врядування для забезпечення доброго місцевого врядування. Це має стати одним з етапів сталого міського розвитку та прийняття законодавчих рамок в цьому випадку стане першим кроком до доброго місцевого врядування.

Ми можемо констатувати, що для імплементації доброго місцевого врядування в Україні обов'язком держави має стати створення та розвиток відповідного політичного та законодавчого середовища, узгодженої системи інститутів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення ефективності служб органів державної влади, а для міст добре місцеве врядування вимагає сприяння розвитку демократичної, динамічної та прозорої місцевої влади.

Список використаної літератури:

 1. Public Management: An Introduction for Public Managers in Developing Countries and Emerging Economies. Leon van den Dool. June-August 2003.

 2. Towards Sustainable Urban Development: A strategic approach. Consultative guidelines for Urban Development Co-operation.

 3. Municipal Environment Policies and the Contribution of Local Agenda 21: A Review of International Experiences. Urban Planning and Environment Symposium, 5-9April 1999.

 4. Municipal Environmental Policies and the Contribution of Local Agenda 21:A Review of International Experiences; Ed Frank. IHS Urban Forum, Issue 1 summer 2002. Annual Scientific Journal.

 5. Structure and operation of local and regional democracy: Situation in 2003.Ukriane. Prepared for the Council of Europe by the Foundation for Local Self-Government of Ukraine, Office of the President of Ukraine.

 6. Decentralization: briefing notes. Jennie Litvack and Jessica Seddon. World Bank Institute.

 7. Governance Programme: Strategic Framework for Ukraine. UNDP Kyiv, Ukriane. 2002.

 8. Reader/Handout for workshop: PMUG, subject: Managing the internal environment, composed by Carley Pennink.

 9. Reader/Handout for workshop: PMUG, subject: Organising Private Sector Participation, composed by Carley Pennink.

 10. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні/ Науково-практичний посібник. / Упоряд. А.К.Гук, О.В.Бейко, В.М.Князєв/ За ред. М.О.Пухтинського, В.В.Толкованова. – К.: "Крамар", 2003.- 400 с.

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...