WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Державний земельний кадастр як ефективний інструмент місцевого розвитку та проблеми з його впровадженням в Україні -

Державний земельний кадастр як ефективний інструмент місцевого розвитку та проблеми з його впровадженням в Україні -

  • функції кадастру передаються державному органу, не задіяному в конфлікті;

  • нарешті створюється унікальна можливість перетворити кадастр на ефективний інструмент місцевого розвитку, посиливши у цьому процесі роль провідну роль Міністерства регіонального розвитку та будівництва України як відповідального міністерства.

Переваги земельного кадастру, особливо з огляду на нинішні проблеми місцевого самоврядування в Україні, є значними. Так, саме наявність кадастру разом з ефективною та оновленою містобудівною документацією є значним фактором у покладенні краю "земельним дерибанам", що сьогодні мають місце у великих українських містах та їх околицях. У кадастрі мають бути визначені та інвентаризовані всі існуючі земельні ділянки із зазначенням їх власників та/або користувачів. Це, у свою чергу, дозволить підвищити прозорість ринку землі в Україні та гарантувати ефективний захист прав власності на землю. Зокрема, кадастр міститиме інформацію про землі державної та комунальної форми власності, що дозволить здійснювати ефективне управління цими ресурсами та складати, у випадку прийняття відповідного рішення, чіткі та прозорі програми їх приватизації. Кадастризація таких земельних ділянок полегшить використання так званого проактивного "лотового" підходу до приватизації землі, коли на земельні торги виставлятиметься ділянка з уже оформленою відповідними органами документацією. Це позбавить інвесторів необхідності проходити численні заплутані та тривалі процедури відведення землі та істотно зменшить корупцію у цій сфері.

Важливу роль відіграватиме й поєднання земельної та містобудівної функцій кадастру, як щодо відображення прав власності та землі та розташовані на них будівлі та споруди, так і стосовно стратегічного управління територіями, прогнозування їх розвитку, розрахунків коштів, необхідних для вилучення земель для суспільних потреб тощо. Недарма, наприклад, відповідно до Закону України „Про основи містобудування" відомості про землі в містобудівному кадастрі базуються на даних державного земельного кадастру. Фактично, уявляється, що містобудівний кадастр мав би стати складовою частиною земельного кадастру. Таким чином, створення та ефективне функціонування земельного кадастру сприяло б розвиткові інших інструментів місцевого розвитку, таких як, наприклад, містобудівний кадастр. Вагому роль кадастр відігравав би і в таких аспектах містобудівного та іншого регулювання як зонування земель, створення генеральних планів, пошуки шляхів оптимізації процедур видачі документів дозвільного характеру у таких непрозорих та корумпованих сферах як земельні відносини та будівництво. Він міг би прислужитися і для організації належного контролю та використанням земель за призначенням і забудовою населених пунктів.

Неабияку роль відіграє запровадження кадастру і для сфери публічних фінансів. Зокрема щодо місцевих податків і зборів він дозволить запровадити ефективну систему оцінки земель, підвищити стягуваність земельного податку та покращити прогнозування місцевих податкових надходжень. Дані кадастру активно б використовувалися банківськими установами України, які займаються іпотечним кредитуванням та іншими видами кредитування, що вимагають застави або інших видів фінансових гарантій. Нарешті, дані кадастру стали б при нагоді при розрахунках бюджетних субвенцій, що надаються державою у різноманітних сферах суспільного життя: сільськогосподарському виробництві, житлово-комунальному господарстві, охороні навколишнього природного середовища тощо. Так, обґрунтування коштів, що виділяються з державного чи місцевого бюджету для реалізації бюджетних програм, кількістю, розміром та станом земельних ділянок чи будівель (споруд) разом з чітким зазначенням результату, що планується досягти, значно підвищило б прозорість та ефективність витрачання бюджетних коштів, а також надало б чіткі критерії та показники для проведення моніторингу та оцінювання такого витрачання.

Звісна річ, всі вищенаведені плюси є незамінними й при розробці програм стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій. Оскільки такі програми мають комплексний характер, ефективний всеохоплюючий земельний кадастр міг би стати надійним та достовірним джерелом інформації при їх підготовці та виконанні.

Отже, ефективно функціонуючий земельний кадастр є вкрай важливим інструментом, що може використовуватися при плануванні та забезпеченні місцевого розвитку. З метою його остаточного впровадження у відповідності до міжнародних критеріїв ефективного земельного кадастру на вищому політичному рівні України має бути зроблене таке:

1) остаточно прийнято політичне рішення про орган державної влади, відповідальний за створення, підтримання та регулювання єдиного та всеохоплюючого державного земельного кадастру. Це може бути будь-який з обговорених вище центральних органів виконавчої влади або якийсь інший орган – головне, щоб кадастр охоплював як облік земельних ділянок і будівель (споруд) на них, так і реєстрацію прав власності на них та їх обмежень;

2) ретельно пророблено та схвалено концептуальне бачення державного земельного кадастру та його місця в ринковій та державній інфраструктурі. Зокрема, чітких відповідей потребуватимуть такі питання:

  • шляхи та терміни включення вже існуючих реєстрів (Державного реєстру правочинів, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Реєстру прав на нерухоме майно (крім земельних ділянок) до державного земельного кадастру;

  • співвідношення та взаємозалежність даних державного земельного кадастру та даних містобудівної документації, інших даних статистичного та соціально-економічного характеру, що можуть використовуватися для життєзабезпечення територіальної громади, району чи регіону або планування їх розвитку;

  • оптимальний формат ведення державного земельного кадастру – хто буде адміністратором (наприклад, підприємство „Державний земельний кадастр України" та його територіальні відділення) та реєстратором, тобто тим, до кого безпосередньо звертатимуться клієнти (це, наприклад, можуть бути нотаріуси, що посвідчують договори купівлі-продажу, міни, дарування, оренди тощо нерухомого майна або ж працівники вищезазначеного підприємства). Важливе місце посідатиме й питання організації обслуговування клієнтів, оперативність процедур прийняття та надання інформації, забезпечення адекватної та розумної платні за ці послуги;

  • рівні ведення даних державного земельного кадастру та дані, що вестимуться на цих рівнях. Зокрема, на яких рівнях (регіон, район, місто обласного значення чи навіть просто міська, селищна або сільська громада) будуть вестися які кадастрові дані? До якого рівня, наприклад, у випадку необхідності подаватиме певні дані реєстратор: безпосередньо до того, на якому вони зберігаються, чи до нижчого рівня, з якого відповідна інформація автоматично передаватиметься вище? Як буде взагалі побудована система взаємодії та обміну інформацією між рівнями? Всі ці питання є вкрай важливими для побудови структури адміністратора та його взаємодії з реєстраторами та клієнтами;

3) розроблена чітка послідовність створення єдиного всеохоплюючого державного земельного кадастру із зазначенням відповідальних державних органів, строків виконання запланованих завдань та проміжних результатів, що очікується досягти по завершенню виконання конкретного етапу.

Наразі основна увага прикута до питання державного органу, відповідального за створення та ведення державного земельного кадастру. Втім, уявляється, що з часом й інші аспекти кадастру, які сьогодні у вирі міжвідомчого конфлікту не знаходять свого адекватного осмислення, неодмінно потребуватимуть уваги та обговорення. Чим раніше їхня важливість буде усвідомлена, тим менше часу буде згаяно згодом на роблення того, що можна було б зробити набагато раніше. В України є шанс зламати вже звичну тенденцію та почати осмислювати та знаходити відповіді на проблемні питання в перспективі!

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...