WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Шляхи підвищення прозорості та ефективності бюджетного процесу територіальних органів влади -

Шляхи підвищення прозорості та ефективності бюджетного процесу територіальних органів влади -

Використовуючи даний варіант розв'язання проблеми, місцеві органи влади отримають реальну можливість поповнити свій бюджет, а це, у свою чергу, дасть наступні переваги:

— підвищиться якість послуг;

— розшириться спектр послуг;

— з'явиться можливість надавати допомогу тим громадянам, які її потребують;

— з'являться кошти для розвитку як місцевих послуг, так і громади в цілому.

Для введення додаткових послуг населенню з боку місцевих органів влади не треба ніяких законодавчих змін. На ранніх етапах реалізації знадобляться як певні невеликі кошти, так і додатковий штат для роботи в новостворених службах та послугах. Але ж це дасть можливість отримати додаткові джерела доходів в бюджет та збільшити кількість робочих місць і буде дуже вигідно, корисно для громади і умовах безробіття, яке має місце в Україні.

2. Застосування такої форми складання бюджету як бюджет з урахуванням результативності.

Бюджет, який базується на виконавчих інтересах, з урахуванням результативності (виконавчий бюджет), дає інформацію про категорію витрат і показує кількість затрат, коштів, необхідних для надання кожної з послуг. Ця форма відповідає сучасним вимогам, оскільки фокусується на результатах і показує ефективність та продуктивність затрат і їх результативність, вона забезпечує контроль, планування, управління, але в той же час вимагає певних виконавчих стандартів та критеріїв, оскільки рівень послуг визначається використанням статистичних даних і критеріїв якості виконання.

Для переходу від існуючих форм складання бюджету до застосування такої форми як бюджет з урахуванням результативності необхідно певне нормативне регулювання. Мається на увазі законодавчо затверджену можливість використання цієї форми, а також необхідність розробки певних критеріїв та стандартів. Для цього потрібно вивчити зарубіжний досвід та можливі варіанти його впровадження в наших умовах.

3. Застосування та використання виконавчих стандартів якості (виконавчих критерій або критерій результативності).

Бюджет як головний документ, який показує кількість і якість послуг населенню і те, як взагалі працює орган місцевої влади, повинен містити в собі критерії оцінки діяльності або так звані критерії результативності. Майже усі розвинути країни світу використовують ці критерії у своєї роботі. Ці критерії використовуються як в бюджетному процесі цих країн, та і в їх діяльності в цілому; вони вже розроблені та законодавчо затверджені в багатьох країнах, тому, мабуть, є сенс вивчити зарубіжний досвід і на цій основі розробити ці критерії для територіальних органів влади в Україні. Критерії результативності органи місцевої влади повинні розробляти кожен для себе, з урахуванням специфіки своєї діяльності, її можливостей та регіональних відмінностей.

4. Залучення громадськості до бюджетного процесу територіальних органів влади.

Дуже важливо, щоб виборні посадові особи і державні службовці інформували громадян про те, чого орган влади планує досягти, що він виконує і скільки коштують послуги, на які напрями витрачаються бюджетні кошти. З цією інформацією громадяни можуть виробляти думку про рівень послуг, які їм потрібні. Місцеві органи влади, в свою чергу, зможуть задовольнити потреби громадян у послугах, якщо вони залучатимуть населення до бюджетного процесу на стадії планування бюджету. Дуже важливо залучати громадськість на ранніх стадіях розробки бюджету. Сам бюджетний процес має стати прозорим для мешканців громади і відбуватися за участю населення і з урахуванням громадської думки. `Необхідно проводити так звані "відкриті бюджетні слухання" на яких мешканці громади матимуть можливість отримувати інформацію про статті місцевого бюджету і виражати свої думки про його основні напрямки. Залучення громадськості до бюджетного процесу територіальних органів влади сприятиме:

— значному підвищенню ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

— наближенню влади до людей;

— значному підвищенню активності громадян у вирішенні питань місцевого розвитку;

— формуванню нової психології громадян;

— більшої прозорості місцевої влади;

— більшої підзвітності виконавчої влади.

Сучасне українське законодавство передбачає процедури залучення громадян до участі в бюджетному процесі. Проведення бюджетних слухань — постійна практика в багатьох країнах. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" дає можливості для проведення бюджетних слухань в Україні. Цим Законом передбачено, зокрема, право органів місцевого самоврядування проводити громадські слухання. Однією з форм таких слухань можуть бути бюджетні слухання. З урахуванням зарубіжного досвіду органам місцевого самоврядування України можуть бути запропоновані 3 основні форми залучення громадян до участі у бюджетному процесі. Зокрема, це безпосередня участь, опосередкована участь та участь громадян у бюджетному процесі через різноманітні інформаційні системи. З урахуванням канадського досвіду в цій галузі ми можемо проводити відкриті бюджетні слухання на кожному етапі розробки бюджету. Це буде корисним як для громадськості, так і для держслужбовців, оскільки вони можуть і повинні працювати разом над розв'язанням проблем громади.

Усі ці альтернативи мають бути застосовані разом, тому що кожна з них окремо не буде суттєвим розв'язанням проблем місцевих бюджетів у цілому. Усі із запропонованих варіантів вирішення проблем відповідності місцевих бюджетів потребам населення у послугах є одним, загальним напрямком діяльності місцевих органів влади щодо поліпшення бюджетного процесу і відповідно якості послуг, що надаються населенню. Місцеві органи влади повинні використовувати різноманітні форми діяльності і різноманітні технології для більшої їх ефективності та прозорості. Впровадження довгострокових фінансових планів, нових форм складання бюджету, впровадження нових форм роботи, таких, як відкриті бюджетні слухання та ін., допоможуть зосередити діяльність місцевих органів влади на вирішенні питань місцевого розвитку та їх відповідності наростаючим потребам населення у послугах.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...