WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

 • Загальну схему організації

 • Статути потенційної організації (організацій), задіяної в програмі підготовки спеціалістів, ролі, обов'язки та повноваження, з акцентом на потенційні ролі, обов'язки та повноваження органу управління, в ході цього процесу

 • Основні функції системи підготовки спеціалістів

 • Основні необхідні ресурси та засоби для розробки заходів на постійній основі

 • Основні робочі процедури

 • Чітка позиція кожної зацікавленої сторони у процесі підготовки державних службовців місцевого рівня

  • Матеріали

 • Звіти робочих груп про розробку національної системи підготовки спеціалістів

 • Письмова пропозиція з представленням системи (адміністративно-правовий та фінансово-технічний аспекти)

 • План дій стосовно процесу щодо створення національної системи підготовки спеціалістів

 • Формулювання конкретних завдань для організацій, задіяних у процесі організації підготовки спеціалістів

 • Завдання 2.2: визначення змісту та організації тренінгів

Виходячи з оцінки попередніх тренінгів і з оцінки потреб з підготовки спеціалістів, та паралельно з розробкою системи підготовки спеціалістів, конкретним завданням має бути визначення змісту, методів та організації тренінгів, що проводитимуться в короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах.

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

 • Поліпшення визначення змін та їх супроводження

 • Поліпшення інтегрування конкретної адміністрації, якій надається технічне сприяння у сфері змін в адміністрації (проблеми, динаміка)

 • Поліпшення підтримки промоутерів проектів

 • Поліпшення вирішення питань шляхом регіонального розвитку

 • Пристосування повноважень до проектів та роботи

 • Підвищення ступеня узгодженості наявних тренінгів

 • Забезпечення можливості створення груп проектів та підвищення якості їхньої роботи

 • Пристосування наявних робочих місць до нових послуг та потреб

 • Роль навчальних закладів

 • Міцне партнерство між установами

 • Життєздатне, єдине та надійне управління і координування

  • Конкретні цілі

 • Визначення плану розробки тренінгів для органів місцевого самоврядування як частини Національної стратегії підготовки спеціалістів (основні напрямки, цілі, пріоритети та заходи, графік, фінансова оцінка)

 • Визначення:

 • Змісту компонентів програми підготовки спеціалістів для кожної сфери діяльності

 • Прогнозованих методів та матеріалів підготовки спеціалістів

 • Цільових груп для тренінгів

 • Потенційних операторів з підготовки спеціалістів

  • Стратегія впровадження і управління

За підсумками нарад робочих груп

  • Результати

 • Робоча програма розвитку людських ресурсів для державних службовців

 • Наближення її до стандартів ЄС в плані форми, змісту та системи впровадження

 • Побудова її відповідно до реалістичного графіку впровадження, зі своєчасним наданням ресурсів

  • Матеріали

 • План розробки тренінгів, в якому чітко визначено пріоритети, встановлені цілі на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий періоди і зазначено:

 • Зміст тренінгів, розроблених для кожної галузі, структура та теми підготовки спеціалістів, матеріали, тривалість та цільові групи

 • Показники для моніторингу та оцінки кожного галузевого тренінгу

 • Сертифікат/документ, який можна одержати в рамках системи сертифікації

 • Завдання 2.3: розробка програм в рамках національної стратегії підготовки спеціалістів

Розробка програм в рамках стратегії означає розробку документа, що складається з трьох частин, як показано на наступній діаграмі:

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

 • Ретельний збір та обробка даних

 • Реалістичний план розвитку та реалістичний графік його виконання (кілька пріоритетів)

 • Виділені фінансові ресурси

 • Конкретна, життєздатна система виконання

  • Конкретні цілі

Відсутні

  • Стратегія впровадження та управління

Впровадження та управління відбуваються за етапами, зазначеними на наступній діаграмі

Третій етап: Впровадження тренінгів на постійній основі в рамках життєздатної системи підготовки спеціалістів

Третій етап передбачає наступні три взаємодоповнюючі завдання:

 • Завдання 3.1: впровадження стратегії підготовки спеціалістів (тестування)

Стратегія складається з двох частин:

  • Теоретична частина: курс занять з підготовки спеціалістів інтерактивного характеру з тренерами

  • Практична частина: проведення тренерами, які пройшли відповідну теоретичну підготовку, тренінгів для зразкової групи державних службовців та тестування якості проведення тренінгів (відповідність, ефективність, результативність), якості матеріалів та характеру впровадження.

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

Програма підготовки тренерів, будучи складовою частиною Національної стратегії підготовки спеціалістів, має на меті впровадження адміністративної реформи, необхідної для децентралізації, шляхом розвитку людських ресурсів, необхідних для ефективного здійснення цього процесу.

  • Конкретні цілі:

  • Набуття відповідних навичок щодо поширення знань та передачі ноу-хау необхідною кількістю експертів-тренерів,

  • Підготовка достатньої кількості тренерів з питань регіонального розвитку та щодо нових задач і завдань, делегованих державним службовцям

  • Тестування організації, методів та змісту відібраних навчальних модулів, що відповідають основним потребам, визначеним в ході оцінки потреб з підготовки спеціалістів, для відбору зразкової групи державних службовців з органів місцевого самоврядування

  • Тестування системи впровадження тренінгів

  • Стратегія впровадження та управління

Забезпечення початку функціонування системи підготовки спеціалістів на основі схеми втілення Національної стратегії з підготовки спеціалістів для впровадження:

 • Програми підготовки тренерів

 • Основних тренінгів для державних службовців

  • Результати:

 • Доопрацьовані програми підготовки тренерів та програми основних тренінгів для державних службовців

 • Отримання відповідних навичок 25-ма тренерами та видача їм відповідних сертифікатів

 • Проведення тренінгів для державних службовців

  • Матеріали:

Доопрацьовані модулі тренінгів в рамках програми підготовки тренерів

Відбір тренерів (25 осіб), отримання ними відповідних навичок та видача їм відповідних сертифікатів

Навчальні поїздки (в рамках програми підготовки тренерів)

Проведення основних навчальних модулів для зразкової групи державних службовців органів місцевого самоврядування

 • Завдання 3.2: оцінка програми підготовки тренерів

Оцінка першого етапу впровадження програми підготовки тренерів, необхідна для:

 • Коригування змісту самої програми, методів і матеріалів підготовки тренерів

 • Доопрацювання змісту для підвищення ефективності проведення тренінгів для державних службовців

  • Конкретні питання, які потребують вирішення

 • Організація та впровадження процесів оцінки тренінгів (програма підготовки тренерів та основні тренінги)

  • Конкретні цілі:

 • Проведення, в контексті більш повного задоволення потреб з підготовки спеціалістів шляхом коригування методів, ресурсів, матеріалів і змісту, загальної оцінки якості:

 • Тренінгів, що їх проводять тренери, які пройшли навчання в рамках програми підготовки тренерів

 • Зміст тренінгів (відповідність тренінгів потребам державних службовців)

 • Матеріали тренінгів

 • Загальні умови, в яких проводилися тренінги

 • Тестування процесу оцінки та показників, визначених протягом другого етапу ("Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів")

  • Стратегія впровадження та управління

 • Початок проведення оцінки тренінгів та системи підготовки спеціалістів, на основі схеми втілення Національної стратегії підготовки спеціалістів, на предмет внесення потенційних коректив

 • Завдання 3.3: впровадження програми підготовки спеціалістів на постійній основі

Через дуже щільний графік виконання проекту та зважаючи на зміст і короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі Національної стратегії підготовки спеціалістів, лише декілька тренінгів для державних службовців може бути організовано належним чином.

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

 • Вирішення загальних питань в рамках проекту

  • Конкретні цілі:

   • Початок впровадження Національної стратегії підготовки спеціалістів

   • Проведення тренерами, які пройшли навчання в рамках програми підготовки тренерів, тренінгів для державних службовців

   • Початок впровадження відібраних основних навчальних модулів для державних службовців органів місцевого самоврядування

   • Оцінка якості методів та матеріалів підготовки спеціалістів шляхом проведення поточної оцінки

  • Стратегія впровадження та управління

Має бути надана українським органом державної влади, що відповідає за впровадження та управління Національною стратегією підготовки спеціалістів.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...