WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

  • Конкретні цілі:

 • Початок впровадження шляхом створення відповідної системи управління та прийняття рішень, що має на меті:

 • Здійснення оцінки тренінгів, що проводилися в рамках попередніх проектів

 • Визначення поточного рівня знань та навичок державних службовців щодо виконання ними їхніх поточних завдань

 • Здійснення оцінки потреб щодо змісту тренінгів та відповідної системи для їх проведення

 • Забезпечення координування з експертними групами Комісії з питань децентралізації

 • Забезпечення координування із заходами з підготовки спеціалістів, що проводяться в рамках інших проектів

 • Стратегія впровадження та управління

Головною особливістю розширення можливостей за допомогою тренінгів є їхній міжгалузевий аспект.

Для цього пропонується, щоб організаційний комітет був перетворений на Організаційний комітет з підготовки спеціалістів. До складу цього комітету можуть входити компетентні співробітники галузевих міністерств та Адміністрації Президента, груп експертів, представники регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування, а також їхніх відповідних організацій, навчальних закладів.

Зважаючи на ті завдання, які необхідно виконати, Організаційний комітет з підготовки спеціалістів має створити низку робочих груп, що складатимуться з п'яти-восьми осіб, які виступатимуть як основні групи.

Ці основні групи будуть відповідати за проведення експертної оцінки з основних тем, які мають бути охоплені компонентом підготовки спеціалістів в рамках проекту.

Кількість членів кожної групи та її спеціалізація мають бути визначені на початковому етапі.

Потенційні повноваження кожного з цих органів у процесі розробки стратегії підготовки спеціалістів стисло наведені у наступній таблиці.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Орган, який має бути визначено

Організаційний комітет з підготовки спеціалістів

Робочі групи

ЕТАП РОЗРОБКИ

Діяльність як Органу управління з метою проведення оцінки тренінгів та оцінки потреб з підготовки спеціалістів

Аналіз та коригування звітів про проведення оцінки

Складання кінцевого звіту про проведення оцінки для затвердження Органом управління

Проведення оцінки, що ґрунтується на використанні фактичних величин, тренінгів, проведених в рамках попередніх проектів та подання звіту про проведення оцінки Оргкомітету з питань підготовки спеціалістів.

Визначення:

Галузевих та міжгалузевих потреб щодо підготовки спеціалістів

Цільових груп для проведення тренінгів

Спеціалізацій та необхідних кваліфікацій тренерів

ЕТАП СТВОРЕННЯ

Діяльність як Органу управління щодо Національної стратегії підготовки спеціалістів та системи її втілення

Аналіз та коригування Національної стратегії підготовки спеціалістів

Розробка остаточної програми підготовки спеціалістів для затвердження Органом управління

Пропонування системи виконання програми підготовки, включаючи систему виконання Програми підготовки тренерів та проведення тренінгів для державних службовців

Розробка програм в рамках Національної стратегії підготовки спеціалістів та розробка системи її втілення

ЕТАП ВПРОВАДЖЕННЯ

Діяльність як Органу управління щодо Національної стратегії підготовки спеціалістів та системи її втілення

Потенційне делегування функцій управління до органу/органів середнього рівня, який має бути визначено в процесі розробки Національної стратегії підготовки спеціалістів

Аналіз та коригування змісту та методів проведення тренінгів, які проводяться в рамках Програми підготовки тренерів, та перших тренінгів для державних службовців

Проведення поточної оцінки з метою підвищення якості тренінгів та системи підготовки спеціалістів

Проведення оцінки виконання програм підготовки спеціалістів та першого впровадження навчальних модулів для державних службовців

Подання звітів про проведення оцінки Організаційному комітету з підготовки спеціалістів

 • Завдання 1.2: оцінка тренінгів, проведених в рамках попередніх проектів та оцінка потреб з підготовки спеціалістів

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

Оцінка потреб з підготовки спеціалістів не може бути сфокусована лише на розробці та впровадженні програми підготовки тренерів і організації тренінгів для державних службовців. Вона повинна являти собою загальний аналіз та оцінку потреб, що уможливлюють:

 • Розробку та впровадження життєздатної системи, що має на меті здійснення підготовки державних службовців на постійній основі

 • Розробку загальних та спеціальних модулів тренінгів для цільових груп, що вважатимуться кінцевими бенефіціарами

 • Розробка перших занять з підготовки спеціалістів для цільових груп, яка має здійснюватися українськими тренерами, після виконання програми підготовки тренерів

Це дає підстави розглядати оцінку потреб з підготовки спеціалістів як оцінку попередніх тренінгів, що ґрунтується на використанні фактичних величин,

  • Конкретні цілі:

 • Отримання результатів аналізу проведених тренінгів: зміст, результати, вплив (зокрема, щодо життєздатності, ефективності для учасників)

 • Розробка та впровадження національної стратегії підготовки спеціалістів

 • Здійснення координування загальної пропозиції щодо підготовки державних службовців

  • Стратегія

 • Здійснення аналізу тренінгів за допомогою:

  • Документів, складених в рамках проектів, що передбачали організацію підготовки спеціалістів (звіти, методичні документи, матеріали підготовки спеціалістів, оцінка тренінгів, надана учасниками...)

  • Основні групи колишніх учасників таких занять з підготовки спеціалістів

  • Низки зустрічей з бенефіціарами проектів

  • Впровадження та управління

 • В рамках оцінки потреб щодо підготовки спеціалістів потрібно провести загальну оцінку, яка має на меті:

 • Аналіз інституційних умов, в яких відбувається розширення можливостей державних службовців

 • Визначення основних сфер підготовки спеціалістів, що мають бути охоплені (адміністративно-правова, фінансова, технічна, соціальна...), та основних тем у цих сферах

 • Визначення основних цільових груп, які мають бути охоплені програмою підготовки спеціалістів, та необхідної спеціалізації тренерів

  • Результати

 • Проведення якісного аналізу тренінгів

 • Напрямки для:

  • Розробки системи підготовки державних службовців

  • Визначення загального змісту тренінгів

  • Визначення основних напрямків, потреб, засобів і ресурсів для виконання програми підготовки спеціалістів

  • Матеріали

 • Складання звіту про проведення оцінки вже проведених тренінгів

 • Складання звіту про проведення оцінки потреб з підготовки спеціалістів, із зазначенням:

  • Галузей, які охоплює програма підготовки спеціалістів, та заходів

  • Цільових груп, які є потенційними бенефіціарами тренінгів

  • Загальних спеціалізацій майбутніх тренерів

 • Проведення аналізу SWOT за напрямками:

  • Напрямки для впровадження системи підготовки спеціалістів на постійній основі

  • Основні напрямки в рамках програми підготовки спеціалістів

Другий етап: Розробка Національної стратегії підготовки спеціалістів

Виходячи з результатів оцінки тренінгів, проведених в рамках попередніх проектів, а також оцінки потреб, потрібно паралельно виконувати два взаємодоповнюючих завдання.

 • Завдання 2.1: розробка життєздатної системи підготовки державних службовців

Жодна стратегія не може бути ефективною, якщо відсутня адаптована до неї система виконання. Після розробки системи прийняття рішень та проведення загальної оцінки потреб, пов'язаних з питаннями підготовки спеціалістів, головним завданням є розробка життєздатної системи підготовки спеціалістів

  • Конкретні питання, що потребують вирішення

 • Забезпечення загальної узгодженості тренінгів, що організуються для посадовців органів місцевого самоврядування

 • Гарантування відповідності, результативності, ефективності та життєздатності тренінгів

  • Конкретні цілі

 • Розробка загальної системи координування, розробки і виконання програм та проведення тренінгів

 • Визначення фінансово-правової життєздатності такої системи

  • Стратегія впровадження та управління

Розгляд пропозицій з розробки життєздатної системи підготовки державних службовців має бути конкретним завданням однієї з робочих груп, створених відповідно до завдання 1.1, за сприяння зовнішнього консультанта.

Ця робота має бути запропонована Організаційному комітету з підготовки спеціалістів, для проведення поглибленого аналізу.

Після офіційного затвердження Організаційним комітетом з підготовки спеціалістів остаточна версія пропозиції щодо системи підготовки державних службовців має бути подана до Органу управління [буде визначений].

Система повинна містити функції, організацію та ресурси, зазначені на наступній діаграмі

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

  • Результати

 • Пропозиція щодо структури постійно діючої системи підготовки спеціалістів, що містить:

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...