WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку -

Розробка національної стратегії підготовки спеціалістів з питань регіонального розвитку

Проект "Сприяння регіональному розвитку в Україні" має на меті розробку конкретного "комплексного" підходу до розвитку, що широко використовується Європейською Комісією та державами-членами Європейського Союзу. Наближення до цих "стандартів ЄС" щодо питань регіонального розвитку полягає у наданні сприяння у розробці нових підходів до роботи державних службовців, на додаток до наявних. Ці нові підходи вимагають нових видів навичок та знань.

Їхньою загальною метою є забезпечення підвищення ефективності та результативності роботи державних службовців в контексті соціального, економічного та територіального розвитку. Для здійснення цієї мети необхідно, щоб державні службовці (як обрані, так і призначені) здобували навички та ноу-хау на надійний та сталій основі. Цей принцип обумовлює потребу у створенні Національної стратегії підготовки спеціалістів.

За єдиної системи управління, така Національна стратегія має на меті підвищення кваліфікації державних службовців з метою підвищення ефективності виконання задач сьогодні та в майбутньому. Така стратегія має бути впроваджена за допомогою процесу відповідних консультацій та участі, що зводиться до двох взаємодоповнюючих підходів:

 • "Згори донизу" – з центрального рівня – має бути визначено основні компоненти підготовки спеціалістів в рамках стратегії, а також загальну систему впровадження стратегії (координація та управління, фінанси та виплати, моніторинг та контроль, оцінка, технічне сприяння);

 • "Знизу догори" – шляхом проведення низки зустрічей, співбесід, дискусій, опитувань на регіональному та місцевому рівнях – має на меті коригування та збагачення загального підходу шляхом більш повної оцінки потреб.

Ці два підходи мають гарантувати достатньо міцний консенсус щодо змісту та процесів для початку розробки Національної стратегії підготовки спеціалістів.

Основні питання, які мають бути вирішені:

Обґрунтування: навіщо йти до стратегії підготовки спеціалістів через регіональний розвиток?

Регіональний розвиток охоплює величезне коло питань, таких як: розвиток інфраструктур та послуг, що становлять інтерес для суспільства (організація збору та утилізації відходів, водопостачання, система громадського транспорту, опалення в містах...); розвиток села та сільське господарство; навколишнє середовище та запобігання екологічним ризикам; нарощування потенціалу державних адміністрацій; підвищення конкурентоспроможності економіки; підвищення рівня зайнятості та розвиток людських ресурсів.

Ці питання мають вирішуватися шляхом застосуванням узгодженого комплексного підходу, визначеного як стратегічний підхід.

Він має на меті послідовне та одночасне вирішення проблем місцевого та регіонального значення за допомогою стратегій, характерними особливостями яких є:

 • Відповідність Національній системі, що визначає основні цілі, напрямки та засоби щодо соціального, економічного та територіального розвитку України, в якій регіональні системи розвитку мають бути присутні як "стратегії", зосереджені на кількох пріоритетах з очікуваними основними наслідками

 • Принцип "взаємовигідної співпраці", коли проекти не нав'язуються органами влади найвищого рівня місцевим та регіональним промоутерам проектів, а навпаки, їх впровадження ґрунтується на взаємовигідній угоді між органом, що здійснює управління впровадженням стратегії, та зазначеними промоутерами проектів. Така угода передбачає фінансування місцевих проектів, започаткованих місцевими ініціативами, за умови їхньої відповідності програмі, розробленій в рамках стратегії.

Зважаючи на те, які сфери охоплюються, а також на зазначені характерні особливості стратегій, регіональний розвиток видається найбільш прийнятною основою для розробки стратегії підготовки спеціалістів: вирішення галузевих та однорівневих питань потребує як наявних, так і нових навичок, знань та організацій.

Отже, перша оцінка потреб щодо розробки тренінгів з питань регіонального розвитку виявила низку перешкод та труднощів, які слід взяти до уваги:

  • Регіональний розвиток, започаткований адміністративними учасниками:

   • Нерозуміння змін

   • Конфлікти з попередніми змінами, глибшими чи старшими

   • Від стандартного управління до управління проектів, підкріплених регіональним розвитком: саме таким шляхом необхідно йти

  • Програми та проекти:

   • Дублювання програм та проектів, відокремленість керівників проектів

   • Складність знаходження та виявлення усіх агентів, які займають активну позицію по відношенню до регіонального розвитку

   • Брак місця для проведення тренінгів та організації управління змінами, спрямованими на забезпечення регіонального розвитку

  • Підготовка спеціалістів: відсутність систематичних цілеспрямованих тренінгів за істотних можливостей

  • Узгодженість тренінгів: проблема та потреба

   • Людські ресурси та супроводження змін – основні фактори успіху програм та проектів

   • Питання щодо законодавства, робочих місць, компетенцій.

Питання, які потребують вирішення:

Зазначені труднощі пов'язані з наступними питаннями, які має бути вирішено за допомогою конкретної стратегії підготовки спеціалістів:

    • Підвищення рівня розуміння проблем, змісту, потреб та вимог регіонального розвитку та їхнього впливу на управління

     • Завдання з перевизначення робочих місць

     • Місцеві організаційні проблеми, пов'язані з виконанням проектів регіонального розвитку

     • Національний контекст адміністративної реформи

    • Уміння перетворення потреб у послуги

     • Сфери застосування, користувачі, та державні службовці

     • Одночасне визначення: процес, засоби, компетенції та колективний підхід

     • Втілення регіональної стратегії розвитку

    • Уміння визначення проектів, управління проектами та виконання проектів

     • Динаміка та цикл проектів

     • Оцінка та діагностування

    • Створення груп управління програмами/проектами та їхніх відповідних мереж підтримки

     • Переговори щодо формування спільної культури

     • Управління, використання нових компетенцій задля виконання нових завдань

Основні цільові групи

 • "Привілейовані групи"

    • Студенти, майбутні державні службовці

    • Спеціалісти, які набудуть відповідної кваліфікації після проходження тренінгів

 • "Ударна група"

    • Державні службовці вищого рангу: директори, міністри

    • Керівники та менеджери проектів

    • Групи виконання проектів

    • Державні посадові особи, відповідальні за прийняття рішень

 • Фахівці, здатні стимулювати "прихильність до змін"

    • Тренери

Основні цілі:

Розв'язання зазначених питань потребує досягнення чотирьох цілей:

 • Створення системи надання підтримки учасникам змін

    • Об'єднання педагогічних, інформаційних та методичних ресурсів

    • Заохочення створення організації спільноти учасників

    • Розробка плану поширення інформації, орієнтованого на державних службовців

 • Організація пропозиції тренінгів: виявлення/маркування

    • Створення/управління маркою "тренінг з питань регіонального розвитку", що складається з кількох компонентів і модулів

    • Визначення 10 пріоритетних тем

 • Підготовка спеціальної пропозиції тренінгів з трьох питань

    • Визначення послуг

    • Розробка стратегій

    • Проблеми розвитку управління

 • Розробка пропозиції з надання підтримки державним службовцям вищого рангу, відповідальним за прийняття рішень

Основні очікувані результати:

 • Постійний аналіз потреб стосовно підготовки спеціалістів, що враховує як розвиток інституційних умов, так і поточну ситуацію з професійними навичками державних службовців

 • Розробка програм підготовки спеціалістів з короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими цілями

 • Цільовий фінансовий ресурс для здійснення підготовки відповідно до реальних потреб

 • Співробітники з питань людських ресурсів, що спеціалізуються на проведенні підготовки спеціалістів

 • Система оцінки результатів підготовки спеціалістів

 • Нарощування потенціалу державних службовців в плані виконання їхніх стандартних та нових завдань у наявній та майбутній системах розвитку регіонів України

 • Внесок у підвищення ефективності майбутніх програм ЄС шляхом створення чіткого, життєздатного та надійного середовища для підготовки спеціалістів

Стратегія впровадження / Загальний підхід:

Загальний підхід до організації проведення тренінгів складається з трьох етапів:

 • Розробка

 • Створення

 • Впровадження

Кожен етап може складатися з конкретних кроків для спрощення прийняття рішень.

Основні етапи та їхні відповідні завдання представлені на наступній діаграмі.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Перший етап: Розробка системи та програми підготовки спеціалістів

Етап розробки передбачає низку додаткових завдань: надання сприяння у створенні та організації роботи Організаційного комітету з питань підготовки спеціалістів; розробка та впровадження системи складання програм тренінгів, в тому числі оцінка потреб щодо підготовки спеціалістів; визначення потенційної системи підготовки спеціалістів.

 • Завдання 1.1: створення організаційного комітету з питань процесу підготовки спеціалістів

  • Конкретні питання, які потребують вирішення

Розширення можливостей державних службовців є одним з головних чинників успіху в контексті підвищення ефективності та результативності роботи державних службовців на регіональному та місцевому рівнях. Звідси випливають:

 • Система прийняття рішень, необхідна для визначення, складання програм та організації тренінгів для державних службовців (обраних та призначених)

 • Оперативний характер та ефективне здійснення нових задач та завдань, виконання яких потребує регіональний розвиток

 • Розширення можливостей державних службовців щодо виконання їхніх поточних стандартних завдань

 • Підвищення потенціалу щодо оцінки програм з підготовки спеціалістів, їхнього змісту, організації та впливу

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...