WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

в) доступність міста, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів районів, які знаходяться в межах відповідного регіону.

Стаття 16. Порядок віднесення поселень до категорії сіл та селищ, віднесення сіл до категорії селищ, встановлення та зміни меж сіл та селищ

1. Рішення про віднесення нових поселень до категорії сіл та селищ, встановлення та зміни меж сіл та селищ приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою або міською радою міста зі спеціальним статусом Севастополя.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада, міська рада міста із спеціальним статусом Севастополя приймає рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за пропозиціями рад громад, в межах яких знаходяться відповідні поселення, села та селища.

3. У рішенні про віднесення нового поселення до категорії сіл чи селищ, віднесення села до категорії селищ встановлюються його назва, новий статус та межі.

4. Рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймається з урахуванням рішень загальних зборів за місцем проживання жителів відповідного поселення, а у разі, коли йдеться про зміну меж села або селища, – також за результатами загальних зборів за місцем проживання жителів сусідніх поселень, межі або статус яких в результаті прийняття зазначеного рішення також можуть змінитися..

5. До проекту рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, додаються:

1) подання відповідної ради громади;

2) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;

3) довідка про рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, передбачених частиною 4 цієї статті з питань, зазначених у частині першій цієї статті;

4) довідка про обсяг видатків, пов'язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх відшкодування;

5) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням місцезнаходження поселення, а у разі, якщо пропонується змінити межі села чи селища, – із зазначенням його існуючих та нових меж;

6) відомості про:

а) площу та кількість населення в межах поселення, основні демографічні показники населення, а у разі підготовки проекту рішення про зміну меж села, селища – також площу та кількість населення в нових межах цього села чи селища, а також тих сусідніх поселень, межі яких при цьому змінюються;

б) наявність в поселенні закладів освіти та охорони здоров'я, підприємств комунального господарства, соціального та культурного призначення, суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування населення, про житловий фонд; для села, селища – також про наявність в його межах підприємств, а у разі підготовки проекту рішення про зміну меж села, селища – також про відповідні показники в нових межах цього села, селища та сусідніх поселень, межі яких при цьому змінюються.

в) у разі підготовки проекту рішення про зміну меж села, селища - цільове призначення земель, що включаються в його межі чи виключаються з його меж.

Стаття 17. Порядок віднесення поселень до категорії міст, встановлення та зміни меж міст

1. Рішення про віднесення села або селища до категорії міст, встановлення та зміну меж міста приймається Верховною Радою України у формі закону.

2. У законі про віднесення села або селища до категорії міст встановлюються його назва, новий статус та межі.

3. Суб'єкт законодавчої ініціативи вносить до Верховної Ради України проект закону з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за пропозицією відповідної ради громади.. До законопроекту з питань, зазначених в частині першій цієї статті, суб'єкт законодавчої ініціативи додає:

1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону;

2) висновок відповідної обласної ради чи Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а якщо поселення знаходиться в межах міста зі спеціальним статусом Севастополь – висновок ради міста зі спеціальним статусом;

3) подання відповідної ради громади;

4) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;

5) довідку про результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;

6) довідку про обсяг видатків, пов'язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх відшкодування;

6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням місцезнаходження поселення, а у разі, якщо пропонується змінити межі села чи селища, – із зазначенням його існуючих та нових меж;

7) відомості про:

а) площу та чисельність населення поселення, основні його демографічні показники, історичні підстави для надання йому статусу міста, а в разі внесення подання про зміну меж міста – також про його площу та кількість населення в нових межах;

б) наявність в межах поселення виробничих підприємств, закладів освіти та охорони здоров'я, соціального та культурного призначення, підприємств комунального господарства, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування населення, обсяг житлового фонду, а у разі внесення подання про зміну меж міста – також про відповідні показники в нових межах;

в) обсяг доходів та видатків бюджету громади, в межах якої знаходиться поселення станом на рік, в якому вноситься відповідне подання.

г) у разі підготовки проекту рішення про зміну меж суміжного з поселенням села, селища - цільове призначення земель, що передаються чи виключаються з його меж.

Стаття 18. Порядок надання назв адміністративно-територіальним одиницям, територіальним одиницям, поселення та їх перейменування.

1. Кожна адміністративно-територіальна одиниця, територіальна одиниця, поселення мають власні назви.

2. При найменуванні чи перейменуванні територіальної чи адміністративно-територіальної одиниці не допускається:

а) присвоєння територіальній одиниці назви іншої територіальної одиниці, що вже існує в межах відповідної громади;

б) присвоєння громаді назви іншої громади, що вже існує в межах відповідного регіону;

в) присвоєння районові назви району, що вже існує в Україні.

3. Назва територіальної одиниці, громади та району має відповідати, як правило, назві поселення, яке є їх адміністративним центром.

У випадках, якщо поселення – адміністративний центр громади має таку ж назву, як і адміністративний центр іншої громади в межах того самого регіону, або центр району має таку ж назву, як і центр іншого району в Україні, відповідним громаді чи району надається інша назва з урахуванням їх історичних, культурних, географічних, етнічних та інших місцевих умов і особливостей відповідно до цього Закону.

4. Надання поселенню назви, пов'язаної з власним іменем фізичної особи, допускається лише для новостворених поселень за умови, що з часу смерті фізичної особи, ім'я якої пропонується надати поселенню, минуло не менше 50 років. При цьому діяльність вказаної особи повинна бути пов'язана з утвердження статусу України, як незалежної держави.

5. Рішення про надання назви АТО, населеним пунктам – адміністративним центрам АТО та про їх перейменування приймається Верховною Радою України у формі закону .

6. Рішення про найменування та перейменування поселень, що не є центрами АТО, приймається радами відповідних регіонів за поданням рад відповідних громад

7. У разі, коли найменування поселення має наслідком найменування або перейменування АТО, в межах якої знаходиться цей поселення, рішення з цього питання приймається з врахуванням положень ч. 2-4 цієї статті.

8. Проект закону щодо надання назви АТО, її адміністративного центру, чи їх перейменування подається суб'єктом законодавчої ініціативи з наступними додатками:

1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону;

2) висновок відповідної обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або ради міста зі спеціальним статусом Севастополя;

3) подання відповідної ради громади

4) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;

5) довідку про результати консультативного опитування населення з вказаного питання;

6) історичні відомості про поселення – адміністративний центр адміністративно-територіальну одиницю, , у тому числі про всі відомі його назви;

7) довідка про обсяг видатків, пов'язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх відшкодування;

8) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж адміністративно-територіальної одиниці, поселення, які пропонується найменувати або перейменувати.

9. Місцеві ради при внесенні пропозицій щодо перейменування поселень та поселень, в яких розташовані поштово-телеграфні установи або залізничні станції, попередньо повідомляють про це відповідно центральний орган виконавчої влади з питань поштового зв'язку або центральний орган виконавчої влади з питань залізничного транспорту.


 
 

ֳ

...