WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

Розділ 3. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Стаття 13. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації громад

1. Рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію громади приймається Верховною Радою України у формі закону.

2. Законом про утворення чи реорганізацію громади встановлюються: її назва, адміністративний центр, перелік населених пунктів, що увійдуть до її складу, та межі на топографічній карті місцевості в масштабі 1:100000.

3. До проекту закону про утворення, реорганізацію і ліквідацію громади суб'єкт законодавчої ініціативи додає:

1) висновок Кабінету Міністрів України щодо проекту закону;

2) висновок відповідної обласної ради, а якщо громада знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, – висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) аналітичну записку щодо відповідності громади, що створюється чи реорганізується, а також інших громад, що реорганізуються при цьому, ознакам громади, визначеним статтею 6 цього Закону, з обґрунтуванням доцільності прийняття відповідного рішення;

4) рішення загальних зборів зацікавлених громадян за місцем проживання або результати консультативного опитування населення відповідних населених пунктів;

5) фінансово-економічне обґрунтування;

6) відомості про:

а) наявні та пропоновані площу та межі території громад, яких стосується подання;

б) наявні та пропоновані склад населених пунктів, чисельність населення та інші демографічні показники в громадах, яких стосується подання;

в) наявний та пропонований розподіл між громадами бюджетних установ та організацій, які надають соціальні та адміністративні послуги відповідно до повноважень, віднесених законодавством до громад, а також підприємств комунального господарства;

г) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків бюджетів громад, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання;

д) наявні і передбачувані у зв'язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів виконавчої влади;

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж громади, він розглядається разом з проектом закону, що стосується сусідніх громад, межі яких змінюються.

5. Створення, ліквідація чи реорганізація громади не проводиться, якщо при цьому новоутворена або реорганізована та/або хоча б одна із суміжних громад не відповідають ознакам громади, визначеним цим Законом.

6. Перенесення центру громади до іншого поселення цієї громади без зміни її меж відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 (п.п. 1), 2), 4), 5) цієї статті. Крім того, у разі внесення пропозицій щодо перенесення адміністративного центру громади, до законопроекту додаються відомості про:

а) чисельність населення та інші демографічні показники у населених пунктах, яких стосується подання;

б) наявність у населеному пункті, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

в) доступність населеного пункту, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів інших поселень та поселень, які знаходяться в межах відповідної громади.

Стаття 14. Порядок утворення, ліквідації, реорганізації районів.

1. Рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію району приймається Верховною Радою України у формі закону.

2. У законі про утворення чи реорганізацію району встановлюються: його назва; перелік сільських, селищних, міських громад, які увійдуть до його складу, адміністративний центр.

3. До проекту закону про утворення, ліквідацію, реорганізацію району суб'єкт законодавчої ініціативи додає:

1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону;

2) висновок відповідної обласної ради, а якщо район знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, – висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) аналітична записка щодо відповідності району, який створюється чи реорганізується, характеристикам району, визначеним статтею 7 цього Закону з обґрунтуванням доцільності прийняття відповідного рішення;

4) фінансово-економічне обґрунтування;

5) топографічну карту місцевості в масштабі 1:100000 із зазначенням нових меж району або нового адміністративного центру;

6) відомості про:

а) наявні та пропоновані площу та межі територій районів, яких стосується подання;

б) пропоновані склади громад, чисельність населення та інші демографічні показники в межах районів, яких стосується подання;

в) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків бюджетів районів, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання;

г) наявні і передбачувані у зв'язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування району, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж району, він розглядається разом з проектом закону, що стосується реорганізації сусідніх районів, межі яких змінюються.

5. Якщо проектом закону передбачається зміна меж громади, він розглядається разом з проектом закону, що стосується реорганізації громади, межі якої змінюються.

6. Створення та реорганізація району не проводиться, якщо при цьому новоутворений та/або хоча б один із суміжних районів не задовольняють ознакам району, визначеним цим Законом.

7. Перенесення центру району до іншого міста цього району без зміни його меж відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 (п.п. 1), 2), 4) цієї статті. Крім того, у разі внесення пропозицій щодо перенесення адміністративного центру району, до законопроекту додаються відомості про:

а) чисельність населення та інші демографічні показники у містах, яких стосується подання;

б) наявність у місті, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування району і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Стаття 15. Порядок реорганізації регіонів

1. Реорганізація регіонів полягає в зміні їх меж чи адміністративного центру.

2. Рішення про реорганізацію регіонів приймається Верховною Радою України у формі закону.

3. До проекту закону про реорганізацію регіону суб'єкт законодавчої ініціативи додає:

1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону;

2) висновок відповідних обласних рад чи висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим ;

3) аналітичну записку щодо відповідності реорганізованих регіонів характеристикам , визначеним статтею 8 цього Закону, та обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;

4) фінансово-економічне обґрунтування;

5) топографічну карту місцевості в масштабі 1:250000 із зазначенням нових меж регіонів або нового адміністративного центру;

6) відомості про:

а) площі регіонів у існуючих та нових межах та їх нові межі;

б) чисельність населення та інші демографічні показники в існуючих межах регіонів, яких стосується подання, та нових межах;

в) наявність бюджетних установ, що надають адміністративні та соціальні послуги, відповідно до повноважень, віднесених законодавством до АТО для АТО рівня регіону;

г) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків бюджетів регіонів, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання; наявні і передбачувані у зв'язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування регіону, місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж регіону, він розглядається разом з проектом закону, що стосується реорганізації відповідних районів, межі яких змінюються.

5. Перенесення центру регіону до іншого міста цього регіону без зміни його меж відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 (п.п. 1, 2, 3, 4) цієї статті. Крім того, у разі внесення пропозицій щодо перенесення адміністративного центру регіону, до законопроекту додаються відомості про:

а) чисельність населення та інші демографічні показники у містах, яких стосується подання;

б) наявність у місті, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування регіону, місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;


 
 

ֳ

...