WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

Закон України Про адміністративно-територіальний устрій України -

Стаття 7. Район

1. Районом є АТО, що складається з громад і є складовою частиною регіону та відповідає ознакам, визначеним статтею 5 цього Закону. На рівні району забезпечується діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування районного рівня, які здійснюють надання населенню визначених законом публічних послуг, надання яких безпосередньо у громадах є неможливим або нераціональним.

2. Населення району повинен складати не менше 150 000 жителів. На територіях з низькою щільністю населення район може мати меншу кількість жителів, якщо площа такого району перевищує середню по Україні в півтора рази.

3. Адміністративний центр району визначається з врахуванням історичних традицій, географічного розміщення, наявності інфраструктури, що дозволяє розмістити необхідні установи та служби територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів управління органів місцевого самоврядування району.

Стаття 8. Регіон

1. Регіоном є АТО, призначена для реалізації державної політики щодо комплексного розвитку території та надання населенню визначених законом вузькоспеціалізованих публічних послуг, які не можуть надаватися на рівні районів та громад

2. Регіонами є такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

3. Адміністративний центр регіону визначається з врахуванням наявності інфраструктури, що дозволяє створити місцеві органи виконавчої влади, необхідні установи і служби територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону, доступність до адміністративного центру регіону для жителів районів, які входять до складу цього регіону.

4. Регіон Автономна Республіка Крим має особливий статус, що визначається окремим законом, яким визначаються додаткові повноваження органів влади, створених в АРК.

Стаття 9. Адміністративно-територіальний устрій міст зі спеціальним статусом - Києва та Севастополя

1. На території міста зі спеціальним статусом Києва реалізуються повноваження громади, району та регіону. Для цього створюються адміністративно-територіальні одиниці – місто Київ та райони в місті Києві.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади міста Київ, та районів у місті Києві визначаються законом про столицю України - місто-герой Київ.

3. На території міста зі спеціальним статусом Севастополя реалізуються повноваження громади, району та регіону. Для цього створюються адміністративно-територіальні одиниці – регіон Севастополь та громади в місті зі спеціальним статусом Севастополі.

4. Повноваження та місцевого органу виконавчої влади регіону Севастополь, органів місцевого самоврядування в регіоні Севастополь та громад в ньому визначаються законом.

5. Утворення, ліквідація, реорганізація районів у місті Києві та громад в місті Севастополі здійснюються в порядку, встановленому ст. 13 цього Закону для громад.

Стаття 10. Територіальна одиниця в складі громади

 1. Територіальною одиницею є частина території громади для організації та надання публічних послуг максимально наближено до місця проживання жителів.

 2. Територіальна одиниця включає в себе територію поселення з прилеглими землями з чисельністю понад 50 постійних мешканців.

 3. Поселення з чисельністю до 50 постійних мешканців та тимчасові поселення включаються до складу територіальної одиниці, створеної на базі найближчого поселення. Декілька поселень чисельністю до 50 постійних мешканців можуть формувати територіальну одиницю при умові, що загальна чисельність мешканців цих поселень переважає 50.

 4. Райони в містах, крім районів в місті Києві є територіальними одиницями, що входять до складу відповідної міської громади.

 5. Межі територіальної одиниці співпадають з межами суміжних територіальних одиниць.

 6. Рішення про встановлення меж територіальної одиниці всередині громади приймається органом місцевого самоврядування відповідної громади з дотриманням умов нерозривності території та врахуванням історичних та природних особливостей.

 7. В територіальній одиниці можуть створюватись органи самоорганізації населення в порядку, встановленому законом.

 8. Статус та повноваження відокремленого органу управління громади в територіальній одиниці визначається законом.

Стаття 11. Район у місті

  1. В містах чисельністю понад 300 тис. жителів за рішенням рад відповідних громад можуть створюватись райони в місті.

  2. Кількість населення в кожному районі у місті повинна складати не менше 150 тис. жителів.

  3. При створенні районів в місті, крім районів у місті Києві, вони набувають статусу територіальної одиниці.

Стаття 12. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць

1. Межі громад після встановлення складу громад визначаються:

1) по лінії Державного кордону України;

2) на суходолі – за характерними точками і лініями рельєфу;

3) на річках та струмках – по середині головного фарватеру судноплавних річок, посередині несудноплавних річок або посередині їх головного рукава, посередині струмка;

4) на озерах та інших природних водоймах – за прямою лінією, що з'єднує виходи меж адміністративно-територіальних одиниць до берегів озера або іншої водойми;

5) на штучних водоймах – відповідно до лінії меж, що проходили на місцевості до їх заповнення, а у разі утворення чи зміни меж адміністративно-територіальних одиниць після заповнення штучних водойм – за прямою лінією, що з'єднує виходи меж адміністративно-територіальних одиниць до берегів штучної водойми;

6) на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через ділянки річок та струмків, – таким чином, щоб міст, гребля або інша споруда повністю знаходилась в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;

7) на автошляхах – по середині полотна дороги, при цьому межі однієї територіальної одиниці, як правило, не повинні перетинатися автошляхом більше ніж двічі.

Межі, що встановлені по річці, струмку, озеру чи іншій водоймі, не підлягають перенесенню внаслідок зміни обрису їх берегів або рівня води, зміни русла річки, струмка.

При встановленні меж громади межі землекористування можуть не братись до уваги.

2. Межі району встановлюються по межах громад, які входять до складу цього району, з громадами, що входять до складу сусідніх районів.

3. Межі регіону встановлюються по межах районів, які входять до складу цього регіону, з районами, що входять до складу сусідніх регіонів.

4. Відображення меж АТО на кадастрових планах та картографічних планах, винесення їх на місцевість здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його регіональними підрозділами в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Межі адміністративно-територіальної одиниці вважаються встановленими після:

1) прийняття відповідного закону;

2) винесення цих меж в натуру (на місцевість), відображення їх на кадастрових планах та топографічних картах шляхом прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України;

Межі адміністративно-територіальних одиниць посвідчуються державним актом України та внесенням відомостей про встановлення меж до Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць.


 
 

ֳ

...