WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Людина має бути центром адміністративно – територіальної реформи -

Людина має бути центром адміністративно – територіальної реформи -

В наш непевний і скрутний час особливості містечкового життя мають розглядатися як цілком позитивні та бажані. Саме в них необхідно розміщувати об'єкти малого та середнього бізнесу, розвивати соціальну інфраструктуру, адже враховуючи їх близькість до природи, без сумніву, можна очікувати підвищення престижності проживання у цих же містечках наших людей.

Для України надто відчутним є досить високий рівень урбанізації населення, який, на відміну від європейських країн, має інший характер. У державі демографічна ситуація різко погіршується. За даними ООН, в Україні прогнозується скорочення чисельності населення, яке до 2050 року зменшиться ще на 18 мільйонів чоловік і буде складати близько 30 мільйонів, як у 1913 році.

Велика смертність, низька народжуваність, масовий виїзд за кордон на заробітки призводить до того, що в наших районах щороку зникає по одній школі, а на теренах України зникають цілі села.

Нова Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, закріпила результати компромісу в сфері адміністративно-територіального устрою нашої держави. Вона встановила наявність в Україні 24 областей і АР Криму, міста Києва та Севастополя зі спеціальним статусом. Постає сьогодні питання: яка подальша доля обласного поділу? Окремі політики, науковці вважають, що Україну потрібно поділити на регіони, краї, землі, при цьому вирівняти їх за історичними ознаками, величиною, економічними та фінансовими можливостями. Одним з варіантів є утворення 9 країв за економічними комплексами, що об'єднують кілька областей:

Карпатський край - Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області.

Подільський край - Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області.

Поліський край - Волинська, Рівненська, Житомирська області.

Київський край - Київська, Чернігівська, Черкаська області.

Придніпровський край - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області.

Причорноморський край - Одеська, Херсонська, Миколаївська області.

Донецький край - Донецька, Луганська області.

Слобожанський край - Харківська, Сумська і Полтавська області.

Автономна Республіка Крим.

Новий "розкрій" України, за будь-якою версією, не буде легшим. Справа не лише у витратах на всілякі бланки і вивіски перейменованих установ, хоча це мільйони і мільйони гривень. Проведення реформи, нашій сусідці Польщі (вони об'єднала 48 воєводств в 17 і укрупнили гміни) обійшлося у 20 мільярдів євро. Поляки віддали своїм 2500 гмінам юридичні та фінансові повноваження. Тепер влада на місцях сама формує свої видатки і прибутки. Це вигідно і центру, і регіональній еліті.

Тільки свідоме створення самоокупної адміністративно-територіальної одиниці забезпечить підтримку знизу. Наша історична доля не була простою. Століттями українські землі перебували під владою інших держав. Тому різні регіони країни ще досі помітно відрізняються способом життя населення та рівнем національної свідомості.

Перш за все, процес реформування має бути системним - спочатку концепція, потім проект Закону України з широким обговоренням серед депутатів всіх рівнів, громадськості. Без галасу, без конфліктів, без рвання сорочок на грудях... Не нав'язувати громаді ідеї кабінетних мислителів, якими б добрими намірами вони не керувалися.

По-друге: розпочати територіальну реформу потрібно з локального експерименту в окремо взятій області, де відпрацювати всі можливі наслідки.

По-третє: уряд України разом з місцевими органами влади повинні вже сьогодні розібратися з розпочатою реформою державних установ, підприємств, яка відбувається стихійно, без єдиної координації і вже викликає обурення населення. Маємо на увазі створення податкових округів, укрупнення поштового зв'язку, ліквідацію військкоматів і т.д.

І останнє. Кабінет Міністрів України має прийняти постанову, яка затвердить Програму заходів по кожній області, де буде передбачено фінансування з Державного бюджету України виконання робіт з будівництва та ремонту автошляхів між населеними пунктами, повна телефонізація населених пунктів, забезпечення доставки школярів до базових шкіл, створення і повне фінансування дійової мережі медичних закладів охорони здоров'я, комп'ютерної мережі з електронною поштою, встановлення таксофонів та банкоматів для отримання пенсій, систематичне автобусне сполучення. Коли торкаємося наших наступних дій, ми повинні ретельно проаналізувати ті ризики і пастки, які очікують нову владу і все суспільство на шляху реформування. Частину з них ми вже побачили, частина ще не проявилася досить чітко. Складність реформи полягає і в тому, що вона відбувається одночасно на різних напрямах та передбачає зміни у різних сферах. Звідси - перша небезпека: втрата керованості територіальної організації влади. У нас багато майстрів абстрактного малювання схеми, відірваної від життя. Нам усім сьогодні бракує здорового прагматизму і, до певної міри, навіть доброго консерватизму в середовищі палких реформаторів.

Список використаної літератури

 1. Авер'янов В.Б. Адміністративна реформа // Енциклопедія сучасної України. - Т. 1. - К., 2001.-С. 189-190.

 2. Бородюк Н. Обережно, але без зволікань // Урядовий кур'єр. - 2005. - 15 квітня. - № 70. Конституція України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. -С. 57.

 3. Бородюк Н. Обережно, але без зволікань // Урядовий кур'єр. - 2005. - 15 квітня. - № 70.

 4. Бурчак Ф.Г., Усенко І.Б. Адміністративно-територіальний поділ України // Енциклопедія сучасної України. - Т. 1. - К., 2001. - С. 193.

 5. Корнієнко М.І. Адміністративно-територіальна одиниця // Енциклопедія сучасної України. Т. 1.-К., 2001.-С. 193.

 6. Кучерява О. Неефективні і недалекоглядні новації //Голос України. - 2005. -11 березня. - № 45.

 7. Нагребецька І. Діагноз визначено. Треба лікувати// Урядовий кур'єр.-1999.-24 лютого.-№35

 8. Невелєв О.М. Впорядкування адміністративно-територіального устрою та вдосконалення системи управління для зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Пропозиції для обговорення. - К.: НДІСЕП, 2002. - 24 с.

 9. Нижник Н., Биков Л., Коваленко С. Організаційно-кадрові питання кадрового забезпечення апарату виконавчих органів // Командор. - 1999. - № 3-4. - С. 3.

 10. Олуйко В. Людина має бути центром адміністративно-територіальної реформи // Подільські вісті. - 2005. - 25 березня. - № 38.

 11. Поп І.І., Галас В.І. Крах унітаризму і проблеми європейського федералізму // Матеріали науково-практичної конференції "Міжетнічні відносини в Закарпатті: історія, сучасні проб ми". І 16 грудня 1993 року. - Ужгород, 1994. - С. 15.

1 Авер'янов В.Б. Адміністративна реформа // Енциклопедія сучасної України. - Т. 1. - К., 2001.-С. 189-190.

2 Бородюк Н. Обережно, але без зволікань // Урядовий кур'єр. - 2005. - 15 квітня. - № 70. Конституція України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. -С. 57.

3 Про Міжвідомчу раду з підготовки проекту Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2002 р. № 703-р // Урядовий кур'єр. - 2002. - 17 грудня. - № 231. - С. 5.

4 Яцуба В.Г. Удосконалення адміністративно-територіального устрою // Урядовий кур'єр. -2002. - 23 жовтня. - № 196. - С. 4.

5 Невелєв О.М. Впорядкування адміністративно-територіального устрою та вдосконалення системи управління для зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Пропозиції для обговорення. - К.: НДІСЕП, 2002. - 24 с.

6 Бурчак Ф.Г., Усенко І.Б. Адміністративно-територіальний поділ України // Енциклопедія сучасної України. - Т. 1. - К., 2001. - С. 193.

7 Корнієнко М.І. Адміністративно-територіальна одиниця // Енциклопедія сучасної України. Т. 1.-К., 2001.-С. 193.

8 Бородюк Н. Обережно, але без зволікань // Урядовий кур'єр. - 2005. - 15 квітня. - № 70.

9 Нижник Н., Биков Л., Коваленко С. Організаційно-кадрові питання кадрового забезпечення апарату виконавчих органів // Командор. - 1999. - № 3-4. - С. 3.

10 Поп І.І., Галас В.І. Крах унітаризму і проблеми європейського федералізму // Матеріали науково-практичної конференції "Міжетнічні відносини в Закарпатті: історія, сучасні проб ми". І 16 грудня 1993 року. - Ужгород, 1994. - С. 15.

11 Нагребецька І. Діагноз визначено. Треба лікувати// Урядовий кур'єр.-1999.-24 лютого.-№35

12 Кучерява О. Неефективні і недалекоглядні новації //Голос України. - 2005. -11 березня. - № 45.

13 Самоврядування - це ініціатива для мільйонів для вирішення своїх проблем самостійно у власній громаді // Голос України. - 2005. - 16 квітня. - № 70.

14 Олуйко В. Людина має бути центром адміністративно-територіальної реформи // Подільські вісті. - 2005. - 25 березня. - № 38.


 
 

ֳ

...