WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Напрямки адміністративної реформи -

Напрямки адміністративної реформи -

Надмірне політичне втручання в процеси державного управління та його реформування становить значний ризик. За висновком Інгрема (Ingraham, 1987:432): "... невірно вважати розширення числа політичних/партійних призначень на більшу кількість вищих і середніх управлінських посад невинною подією. У поєднанні з поглибленням тенденцій відсторонення й ігнорування професійних фахівців вона означає безглузде тринькання критичних ресурсів під маскою ефективного менеджменту. Політична заангажованість не спроможна замінити управлінські здібності та знання з розробки державної політики у призначуваних чиновників".

Бібліографія

Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 2001. "Big Questions in Public Network Management Reseach." ("Основні питання досліджень в галузі управління державними організаційними мережами") Journal of Public Administration Reseach and Theory 11 (July): 295 – 326.

Baka, Andras B. 1998. "The Framework for Public Management in Hungary." ("Структура державного управління в Угорщині"). In Tony Verheijen and David Coombes (eds), Innovations in Public Management: Perspectives from East and West.

Balme, Richard, and Lawrence Bonnet. 1994. "From Regional to Sectoral Policies: The Contractual Relations Between the State and Regions in France." "Від регіональної до галузевої політики: Договірні стосунки між державою та регіонами у Франції". Regional Politics and Policy 4 (Autumn): 51 – 71

Bogdanor, Vernon. 1999. Devolution in the United Kingdom. ("Передача центральними органами повноважень місцевим органам влади") Oxford: Oxford University Press.

Boston, Jonathon, 1991. "Chief Executives and the Senior Executive Service." ("Голови виконавчої влади та служба у вищих ешелонах органів виконавчої влади". In Jonathon Boston, John Martin, June Pallot, and Pat Walsh (eds.), Reshaping The State : New Zealand's Bureaucratic Revolution. Aukland: Oxford University Press

Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy: Toward Consolidation. "Розвиток демократії: на шляху до консолідації". Baltimore: Johns Hopkins University Press

Douence, Jean-Claude. 1994. "The Evolution of the 1987 Regional Reforms." ("Еволюція регіональних реформ 1987 року.") Regional Politics and Policy 4 (Autumn): 10 – 24.

Dupuy, Francois and Jean-Claude Thoening, 1998. L'administration en miettes. ("Роздрібненість управління".) Paris: Fayard.

Hesse, Joachim Jens. 1993. "From Transformation to Modernization: Administrative Change in Central and Eastern Europe." ("Від трансформації до модернізації: адміністративні зміни в Центральній та Східній Європі".) Public Administration 71: 219 – 257.

Ingraham, Patricia W. 1987. "Building Bridges or Burning Them? The President, the Appointees, and the Bureaucracy." ("Наведення мостів чи їх спалення? Президент, призначенці та чиновництво.") Public Administration Review 47 (September/October): 425 – 435.

Keraudren, Phillippe. 1998. "New Public Management Reforms in the United Kingdom," ("Нове державне управління у Великій Британії") in Verheijen and Coombes.

Keraudren, Phillippe and Andras B. Baka, 1998. "France: A Different Approach to Reform," (Франція: Інший підхід до реформи") in Verheijen and Coombes.

Keraudren, Phillippe and Hans van Mierlo. 1998. "Reform of Public Management in Hungary: Main Directions," in Verheijen and Coombes.

Kotchgura, Alexander. 1999. "A Decade of Transition Over: What is on the Administrative Reform Agenda?" ("Десятирічний перехідний період позаду: що нового на порядку денному адміністративної реформи?") In Tony Verheijen (ed.) Civil Service Systems in Central and Eastern Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar

Kooiman, Jan. 2000. "Societal Governance." ("Суспільне управління"). In Jon Pierre (ed.) Debating Governance. Oxford: Oxford University Press.

Kuchma, Leonid. 2001. "Decree of the President of Ukraine on the Framework Regulations of the State Secretary of a Ministry." (Указ Президента України про Основні положення про державних секретарів міністерств".) Kyiv: Administration of the President.

Letowski, Janusz. 1993. "Polish Public Administration: Between Crisis and Renewal." (Державне управління у Польщі: Між кризою та відродженням".) Public Administration (Spring/Summer): 1 -- 11

Light, Paul C. 1993. Monitoring Government! Inspectors General and the Search for Accountability. "Поточний контроль за діяльністю уряду: головні інспектори в пошуках підзвітності".) Washington, D. C.: Brookings.

Linz, Juan J. 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. ("Падіння демократичних режимів"). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Masujima, Toshiyuki. 1999. "Administrative Reform and Decentralization in Japan." In National Institute for Research Advancement, (NIRA), The Challenge to New Governance in the Twenty First Century: Achieving Effective Central-Local Relations. ("Проблеми нового урядування в двадцять першому столітті: встановлення ефективних стосунків між центральними та місцевими органами влади"). Tokyo: NIRA

Metcalfe, Les. 1993. "Public Management: From Imitation to Innovation." ("Державне управління: від копіювання до новаторства".) In Jan Kooiman (ed.), Modern Governance: New Government- Society Interactions. London: Sage.

Muto, Hiromi. 1999. "Decentralization Reform in Japan," ("Децентралізація в Японії"), in NIRA.

Peters, B. Guy, and Donald J. Savoie, 1994. "Civil Service Reform: Misdiagnosing the Patient." ("Реформа державної служби: якщо пацієнту поставили неправильний діагноз"). Public Administration Review 54 (September/October): 418 -- 425

Peters, B. Guy. 1996. The Future of Governing: Four Emerging Models. ("Майбутнє врядування: чотири початкові моделі"). Lawrence: University Press of Kansas.

Radin, Beryl A. 1998. "The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster of Flexible Management Tool." ("Закон про результати діяльності уряду: багатоголове чудовисько гнучкого механізму управління"). Public Administration Review 58 (July/August): 307 – 316.

Rhodes, R.A.W. 1997. Understanding Government. ("Розуміння уряду"). Buckingham, UK: Open University Press.

Rice, Eric M. 1992. "Public Administration in Post-Socialist Eastern Europe." (Державне управління в постсоціалістичній Східній Європі"). Public Administration Review 52 (March/April): 116 – 124.

Rosenau, James N. 2000. "Change, Complexity, and Governance in Globalizing Space," ("Зміни, складність та врядування в умовах світового простору, який все більше глобалізується", in Pierre.

Schaeffer, Leonard, D. 2000. "The Challenge of Leadership versus Management." ("Проблеми керівництва на противагу управлінню"). In James J. Schiro, ed. Memos to the President. New York: John Wiley and Sons.

Schmidt, Vivian. 1990. Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization. ("Демократизація Франції: політична та адміністративна історія децентралізації"). Cambridge: Cambridge University Press.

Verheijen, Tony. 1999. Civil Service Systems in Central and Eastern Europe. ("Системи державної служби в Центральній та Східній Європі"). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Walsh, Pat. 1991. "The State Sector Act of 1988," ("Закон від 1988 року про державний сектор"), in Boston, Martin, Pallot and Walsh.

Wright, Vincent. 1994. "Reshaping the State: The Implications for Public Administration." ("Перебудова держави: наслідки для державного управління"). West European Politics 17: 102 – 34.

Zielonka, Jan. 1997. "New Institutions in the Old East Bloc." (Нові інститути старого східного блоку"). Journal of Democracy 5 (April): 87 -- 104


 
 

ֳ

...