WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Тлумачення права громадян об’єднуватись в територіальну громаду для вирішення власних потреб -

Тлумачення права громадян об’єднуватись в територіальну громаду для вирішення власних потреб -

Відповідно до ст.142 Конституції України, ч.5 ст.6 та ст.16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування в Україні становить, з одного боку, рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, які є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а з іншого боку, об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі, якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах та несе відповідальність перед громадою відповідного району в місті.

У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. Це положення є винятком із загального принципу закріплення права власності за суб'єктами територіальних громад.

Від імені і в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Відповідно до чинного законодавства до комунальної власності належить майно, що передається державою, а також іншими суб'єктами власності, майно, яке створюється або купується органами місцевого самоврядування за рахунок власних коштів, а також майно, перелік якого встановлено Законом "Про власність".

Таким чином, виходячи із зазначеного вище, територіальні громади районів у містах є суб'єктами права комунальної власності, управляють комунальним майном безпосередньо або через утворені у встановленому законом порядку органи місцевого самоврядування, а також можуть прийняти рішення шляхом місцевого референдуму про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах.

Якщо на місцевому референдумі або сесії міської ради буде прийнято рішення не утворювати у місті районні ради, то власником майна, яке придбане районною у місті радою, буде територіальна громада району у місті. Тобто це підтверджує правову позицію Київради, яка в межах своєї компетенції вирішила питання про утворення внутрішньої організації районів в місті Києві.

Функціонування місцевого самоврядування в містах з районним поділом, зокрема у місті Києві, частина 5 ст.140 Конституції України відносить до відання міських рад. Частина 2 ст.5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає, що за рішенням територіальної громади міста або міської ради можуть утворюватися районні в місті ради, які, у свою чергу, утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. Винятки з цього конституційного порядку можуть стосуватись законів, які регулюють особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

Відповідно до частини 3 п.2 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських рад щодо утворення (неутворення) районних у містах рад повинні бути прийняті не пізніш як за шість місяців до дня проведення чергових виборів. В разі утворення районних у містах рад, останні здійснюють свої повноваження до обрання нового складу міської ради.

Згідно частини 2 ст.25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом) вирішується питання щодо визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах.

Таким чином, виходячи з викладеного вище, утворення (неутворення) районної у місті ради, визначення обсягу повноважень залежить від рішення територіальної громади міст з районним поділом та міської ради. На жаль, в Києві ще не склалася практика надання умов та можливостей, щоб територіальна громада вирішувала через певні правові механізми питання організації управління територією в місті Києві.

Частина 2 ст. 141 Конституції України визначає порядок обрання сільського, селищного та міського голови, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації - визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідно до статей 11, 12, 51, 54 цього Закону виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи, які підконтрольні та підзвітні відповідним радам.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Це не стосується безпосередньо міста Києва, де існує особливий порядок внутрішньої побудови управлінських структур, які іноді далекі від інтересів мешканців.

Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи, котрі є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими їй, виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті раді. Але визначення структурної організації апарату управління безпосередньо залежить від видатків місцевого бюджету.

Таким чином наукове розуміння категорій, які виявились проблемними на практиці, дає підстави і для наступного висновку. Сільська, селищна, міська рада може створювати необхідну кількість виконавчих органів ради, в межах визначених законом; сільський, селищний, міський голова очолює тільки виконавчий комітет відповідної ради, всі інші виконавчі органи йому підпорядковані та підзвітні.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...