WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Організаційна структура регіонального рівня в Німеччині -

Організаційна структура регіонального рівня в Німеччині -

Організаційна структура регіонального рівня в Німеччині

Протягом вже майже 200 років у Німеччині існує особлива організаційна структура регіонального рівня. Оскільки Німеччина є федерацією, побудова організаційної структури регіонального рівня – це завдання окремих федеральних земель. Регіональний рівень розташований між урядами земель з їхніми міністерствами, з одного боку, і місцевим рівнем – з іншого. Цей рівень у Німеччині, який називається "крейсами", відповідає українським районам. Рівень областей в Україні відповідає федеральним землям у ФРН. Німецькі федеральні землі дуже відрізняються за розмірами, причому деякі з них за площею не перевищують область, проте, землі в Німеччині мають близько 5 мільйонів населення.

Крейси в Німеччині можна порівняти з районами в Україні. Вони мають у середньому від 150 до 300 тисяч населення.

І. Основні принципи побудови організаційної структури регіонального рівня в Німеччині

Організаційна структура регіонального рівня в Німеччині ґрунтується на таких основних принципах:

1. Субсидіарність і демократична децентралізація

Згідно з принципом субсидіарності і демократичної децентралізації, всі політичні завдання регіонального значення виконуються органами самоврядування. Крейси мають право на самостійне ведення своїх регіональних справ у межах законодавства. Самоврядування означає, що всі політичні завдання на рівні крейсів визначаються демократично обраним парламентом крейсу, і уряд крейсу бере на себе виконання відповідних задач органів управління.

2. Фінансова автономія

Держава повинна забезпечити крейси достатніми фінансовими засобами, аби надати їм змогу виконати поставлені завдання. Це досягається через надання крейсам права стягнення власних податків. Крім того, виконання завдань на рівні крейсів забезпечується через надання їм частки податкових надходжень тих чи інших федеральних земель.

3. Децентралізація державного управління

Крейс також є адміністративно-територіальною одиницею. На рівні крейсів виконання земельних і федеральних законів має забезпечуватися урядом крейсу. Крейси являють собою адміністративно-територіальні одиниці найнижчого рівня, які забезпечують виконання норм земельного і федерального права у своїх межах стосовно своїх громадян.

Особливе значення в цьому зв'язку має покладене на уряди крейсів завдання щодо контролю діяльності урядів громад. Крейс саме складається з великого числа маленьких і великих громад. Уряд крейсу контролює дотримання урядами громад норм права і законодавства. Доти, доки громади виконують завдання самоврядування, здійснюється лише правовий контроль за дотриманням законодавства урядами громад.

II. Організаційна структура урядів крейсів

Тепер розглянемо організаційну структуру урядів крейсів:

1. Подвійна функція окружного управління

На рівні крейсів існує один єдиний орган управління під назвою "окружне управління". Це окружне управління має подвійну функцію: з одного боку, воно є органом державного управління нижчого рівня, який забезпечує виконання федеральних і земельних законів. Адже у складі окружного управління працюють службовці, що призначаються на посади і праця яких оплачується землею. З іншого, – окружне управління також являє собою орган управління крейсу, який відповідає за виконання завдань самоврядування крейсу. Адже у складі окружного управління працюють службовці, що призначаються на посади та праця яких оплачується крейсом як органом самоврядування.

Отже, в окружному управлінні під одним дахом об'єднуються функція управління крейсу як органу самоврядування та функція державного управління нижчого рівня.

Це передбачає суттєві переваги.

На регіональному рівні існує одна єдина управлінська інстанція, куди має звертатися громадянин. Це спрощує для громадянина встановлення зв'язку з його урядом, оскільки громадянин, як правило, є недосвідченим у питаннях права і не знає, чи окреме питання у сфері управління має вирішуватися крейсом як органом самоврядування, чи на центральному рівні.

Усередині окружного управління створюється єдиний орган, що уможливлює обмін інформацією і кооперацію між службовцями, які відповідають за розв'язання питань самоврядування та виконання державних завдань. Передусім, уникаються спори про підвідомчість при виконанні завдань самоврядування крейсу і управлінських задач землі. Адже способи розв'язання цих спорів визначаються головою окружного управління.

2. Призначення голови окружного управління

Якщо окружне управління є органом, який виконує подвійну функцію розв'язання питань самоврядування крейсу і державних питань, тоді постає питання: в який спосіб має призначатися голова цього органу? Ким є голова – державним службовцем чи службовцем органу самоврядування крейсу? У Німеччині існують різні моделі вирішення цього питання:

1. Згідно зі старою моделлю, яка переважно використовувалася в ХІХ-му і протягом тривалого часу в ХХ-му столітті, голова окружного управління, ландрат, призначався державою, тобто федерацією. Отже, він виступав представником держави на регіональному рівні й, водночас, очолював окружне управління як орган самоврядування.

2. Пізніше від цієї моделі відмовилися. В окремих федеральних землях голова окружного управління, ландрат, обирається населенням крейсу. За іншою моделлюголоваокружного управління обирається парламентом крейсу. Згідно з цією моделлю, голова окружного управління є службовцем крейсу як органу самоврядування, який, водночас, відповідає за виконання державних завдань на рівні крейсу.

3. За проміжною моделлю, кандидатури на посаду голови окружного управління, тобто, ландрату, спочатку повинні бути ухвалені державою.

4. Правозахисні наслідки

Усе це має наслідки у сфері судочинства. Якщо громадянин подає скаргу на крейс стосовно питань самоврядування, ця скарга має стосуватися крейсу як органу самоврядування. Проте, якщо громадянин подає скаргу на крейс як на держаний орган управління нижчого рівня, скарга повинна стосуватися землі.

III. Права держави давати розпорядження окружному управлінню та контролювати його діяльність

Згідно з принципами демократичного управління, Уряд і певні міністерства, які у свою чергу контролюються Парламентом, можуть реалізовувати правові норми і свою політику також на регіональному рівні управління. Існують два засоби реалізації цих норм і політики:

1. За допомогою правового контролю забезпечується дотримання законодавчих норм регіональними і місцевими урядами.

2. За допомогою адміністративно-галузевого контролю забезпечується побудова учасників процесу формування, які мають уряди, у спосіб, як це вважається за доцільне Урядом і його міністерствами.

Стосовно контролю на регіональному рівні, це означає наступне:

1. Доти, доки уряд крейсу, тобто окружне управління, виконує завдання самоврядування крейсу, здійснюється лише правовий контроль. Самоврядування означає саме самоформування у сфері організації, управління економікою, регіонального планування тощо.

2. Доти, доки окружне управління реалізує державні завдання, здійснюється адміністративно-галузевий контроль. У цьому випадку відповідне міністерство може визначати спосіб реалізації самостійності, передусім, процес прийняття окремих управлінських рішень.

IV. Завдання у сферах самоврядування і державного управління

З цього постає питання, які завдання у сферах самоврядування і державного управління повинні виконуватися окружними управліннями, тобто регіональними адміністраціями.

1. Завдання у сфері самоврядування

У сфері самоврядування крейс виконує всі публічні завдання, які виходять за межі компетенції громад у складі крейсу та спрямовані на надання послуг населенню крейсу. Типовими завданнями у сфері регіонального самоврядування, серед іншого, є збір і утилізація відходів, охорона здоров'я з управлінням роботою лікарень, громадські автобусні перевезення чи шкільний транспорт, планування будівництва і технічне обслуговування доріг у межах крейсу, культура і мистецтво, а також промислові поселення регіонального значення.

2. Завдання державного органу управління

Як державний орган управління, окружне управління виконує всі державні завдання в межах крейсу. Ці завдання включають, серед іншого, видачу дозволів на будівництво, реєстрацію автомобілів, видачу дозволів на здійснення підприємницької діяльності і діяльності у сфері громадського харчування, нагляд за водоймами і ґрунтовими водами, видачу закордонних паспортів і посвідчень осіб, а також правовий контроль за діяльністю громад.

V. Вибори до парламентів крейсів і їхні завдання

Населенням крейсу обирається парламент крейсу. Парламент крейсу має такі завдання:

вирішення всіх важливих питань щодо самоврядування крейсу. До його компетенції належить лише регіональне самоврядування, жодних державних завдань він виконувати не може. У сфері самоврядування парламент крейсу визначає основні принципи управління і приймає рішення щодо проекту бюджету. Ландрат виконує рішення парламенту крейсу. Крім того, до його компетенції належить здійснення поточного управління.

VІ. Міста з великою кількістю населення

Існує багато міст, кількість населення яких є порівняною з кількістю населення крейсу чи перевищує її. Ці міста належать крейсу й не є громадами. В організаційній структурі управління вони належать до регіонального рівня, тобто – рівня крейсів.

У цих великих містах, подібно до крейсів, самоврядування розподіляється на дві сфери: з одного боку, це міське самоврядування, з іншого – виконання державних завдань. За обидва напрямки діяльності відповідає обер-бургомістр міста. У сфері міського самоврядування також здійснюється лише правовий контроль, за який відповідає міністерство. У сфері виконання переданих державою завдань відповідним міністерством здійснюється адміністративно-галузевий контроль. У великих містах Німеччини функції самоврядування і державного управління також об'єднуються, так би мовити, під одним дахом.

Ця модель управління на регіональному рівні в Німеччині є дуже ефективною вже протягом понад двохсот років. Ще раз узагальнимо переваги цієї моделі:

  1. Чітке визначення меж компетенції у сферах самоврядування і справах, переданих державою.

  2. Відсутність конкуренції, навпаки, кооперація між службовцями, які відповідають за самоврядування, і службовцями,що виконують державні завдання.

  3. Прозорість для громадянина, який стосовно всіх питань регіонального управління повинен звертатися лише до однієї установи.

  4. Дуже економна організаційна структура управління, адже немає жодної потреби в забезпеченні діяльності декількох окремих адміністративних одиниць.


 
 

ֳ

...