WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проблеми поступу місцевого самоврядування -

Проблеми поступу місцевого самоврядування -

Серед нормативно-правових документів концептуального характеру, що безпосередньо стосуються розвитку місцевого самоврядування, слід визначити згадані Укази Президента України щодо затвердження Концепції адміністративної реформи, Концепції державної регіональної політики, Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування. Зараз йдеться про впровадження вказаних документів в практику місцевого самоврядування із залученням сучасного управлінського інструментарію, економічних, політико-правових та інших механізмів, інституційних компонентів.

Варто звернутись до вектора 10-річного досвіду місцевого самоврядування, який характеризує його саморозвиток. Досі переважно йшлося про державні чинники створення системи місцевого самоврядування. Однак держава не в змозі нав'язати дієве місцеве самоврядування згори. Вона здатна створити умови (політичні, законодавчі, економічні) для його становлення і підтримки. Протягом 10 років місцеве самоврядування в Україні, не зважаючи на всі складнощі, нарощувало свій потенціал знизу, через розгортання широкого муніципального руху. І хоча терміну "муніципальний" національне законодавство не визнає, він реально існує на практиці.

Становлення муніципального руху співпадає із розвитком місцевого самоврядування. Спочатку відбувається формування інституційних, інтелектуальних, інформаційних його складових. Далі йде нарощення його потенціалу через розвиток елементної бази системи місцевого самоврядування, проведення проблемно-ділових комунікативних заходів, оформлення муніципальної еліти та перші спроби її об'єднання, вивчення та використання зарубіжного досвіду. Тепер настає інноваційний етап розвитку муніципального руху, пов'язаний із розробкою сучасних концептуальних підходів щодо здійснення адміністративної реформи, регіональної політики, трансформацій адміністративно-територіального устрою, підключення до процесів муніципального розвитку міжнародних інституцій тощо.

Питання становлення муніципального руху пов'язані з розв'язанням проблем здійснення муніципальної реформи. Вона була проголошена Президентом України у 1997 році. Сама муніципальна реформа, що була ініційована згори, почала здійснюватись де-факто знизу. Вона знайшла свій прояв у кращих практиках місцевого самоврядування щодо розвитку різних сфер комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення населення, охорони довкілля і т.ін. Проблематика муніципальної реформи стала предметом обговорення на численних семінарах, конференціях, згаданих всеукраїнських, міжрегіональних, муніципальних слуханнях. Під час проведення останніх йшла активна робота щодо розробки, апробації та реалізації конкретних муніципальних проектів, в тому числі таких, як створення всеукраїнських громадських організацій та об'єднань: Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України, Всеукраїнського об'єднання місцевого і регіонального розвитку "Міжрегіональний союз", Української муніципальної академії, Українського муніципального клубу тощо.

Аналіз поглядів на сучасний стан Українського муніципального руху (УМР) дозволяє зробити принаймні два висновки.

Перше. Попри всі критичні ставлення, українська муніципальна спільнота є самодостатньою, впливовою і досить енергійною в плані лобіювання своїх інтересів. Прикладами цього є діяльність неурядових громадських організацій, які можна віднести до елементів УМР. Це – провідні асоціації та об'єднання, що опікуються питаннями місцевого і регіонального розвитку. Серед них Асоціація міст України, Спілка лідерів місцевих та регіональних влад України, Українська асоціація місцевих і регіональних влад, Асоціація сільських, селищних та міських рад України, Асоціація демократичного розвитку та самоврядування України, регіональні асоціації, об'єднання – "Міжрегіональний союз", Асоціація споживачів послуг природних монополій "Антимонопольний союз", Інститут місцевої демократії, Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі та багато інших. Всі вони продукують нові ідеї, розробляють і здійснюють ефективні муніципальні проекти, виступають агентами у владних структурах. Взяти хоча б діяльність Асоціації міст, Спілки лідерів, "Міжрегіонального союзу" щодо розробки Концепції державної регіональної політики, прийняття Бюджетного Кодексу, Указу Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні", або — розробки нової редакції Закону про місцеве самоврядування. Це — досить продуктивна робота.

Друге. Деякі фахівці стверджують тезу про "одержавлення" УМР. Уявляється, що вона не є перспективною, а, скоріше, сумнівною. Можна "одержавити", "прив'язати" до держави структури місцевої публічної влади. З впливовими громадськими інституціями зробити це важко, хіба що за умов автократії. Тому, ця теза видається відголосом патерналістської психології, яка все, в тому числі і негаразди в УМР відносить до відповідальності держави.

Впливовим чинником розвитку місцевого самоврядування, УМР стала міжнародна допомога, яка здійснюється по лінії численних міжнародних організацій, інституцій та окремих країн. Зокрема, відповідні програми у сфері місцевого самоврядування здійснюють: Програма Європейського Союзу ТАСИС (TACIS), Українсько-Європейський консультативний центр (UEPLAC), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Всесвітній Банк, Міжнародний фонд "Відродження" із програмою відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина) "Ініціативи в сфері місцевого самоврядування та надання громадських послуг", Міжнародний центр перспективних досліджень, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд "Ноу-Хау", Фонд ім. Ф. Еберта, Польський фонд Ноу-Хау, Інститут Схід-Захід, Програма "Партнерство громад" фундації "Україна – США", Британський проект LARGIS – "Посилення інституціональної спроможності місцевих та регіональних органів влади", Канадсько-Український законодавчий і міжурядовий проект "Інституційні, бюджетні і інвестиційні механізми забезпечення розвитку регіонів і місцевих територіальних громад в Україні".

Підтримуючи зв'язок з цими установами, організаціями, програмами, проектами, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України з 1995 року здійснює двостороннє співробітництво із Шведською Асоціацією Місцевих Влад (SALA), за підтримкою Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida). Результатом співробітництва стали виконання загального інформаційно-просвітницького та спеціального "пілотного" проекту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні (Київська область), який був підтриманий двома Указами Президента України (1997, 1998 рр.), що заклали основу для розробки проекту та прийняття у 2001 році Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області". Ірпінський регіон є типовим щодо необхідності розв'язання проблем розвитку місцевого самоврядування: складна соціально-економічнаситуація, невирішеність питань адміністративно-територіального поділу, меж населених пунктів, земельних проблем, генеральної схеми територій, комунальної власності, міжбюджетних відносин, оптимального розподілу повноважень, створення ефективної системи управління тощо. Перший в Україні державно-правовий експеримент у сфері місцевого самоврядування дозволить накопичити позитивний і негативний досвід вирішення зазначених питань і відповідним чином транслювати здобутки експерименту. Шведський Уряд продовжує надавати фінансову підтримку здійсненню цього "пілотного" проекту.

Вступивши до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов'язання розвивати місцеву демократію. У 1997 році без застережень була ратифікована Європейська хартія місцевого самоврядування та почав здійснюватись з боку Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (КМРВЄ) моніторинг за дотриманням положень Хартії. Тоді ж була сформована, відповідно до Указу Президента України, офіційна делегація України в КМРВЄ, діяльність якої забезпечує Фонд.


 
 

ֳ

...