WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Статут територіальної громади: яким він може бути -

Статут територіальної громади: яким він може бути -

У четвертому розділі "Органи та посадові особи місцевого самоврядування" визначаються особливості системи органів місцевого самоврядування, обумовлені особливостями даної територіальної громади: кількісний та якісний склад ради, система її постійних комісій; кількісний та якісний склад виконавчого комітету, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради; особливості статусу сільського, селищного, міського голови, якщо вони мають місце.

У цьому розділі було б доречно систематизувати та певним чином кодифікувати нормативні акти, які відповідно до Закону має право приймати сама місцева рада: регламент, положення про постійні комісії, відділи, управління, інші виконавчі органи ради тощо.

Природно, що у статутах територіальних громад міст з районним поділом треба визначити і систему місцевого самоврядування або управління на рівні районів та перелік і характер тих повноважень, які мають здійснювати або районні у місті ради та їх виконкоми, або спеціальні органи управління – периферійні ланки виконкомів міських рад.

У п'ятому розділі "Органи самоорганізації населення" визначається система та характер (комітети, ради тощо) зазначених органів, адекватна передбаченій Розділом ІІ відповідного статуту організації території даної громади, характер тих повноважень, які делегуються цим органом, перелік об'єктів комунальної власності, що передаються в управління цим органам, а також суми коштів, які передаються їм з місцевого бюджету. Окремо визначається, яким з цих органів дозволяється мати керівників на постійній основі, а також які з них наділені правом юридичної особи.

У шостому розділі "Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та її членами" на підставі чинного законодавства (Закон України "Про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад", якщо він буде прийнятий), визначається система таких форм, обумовлена особливостями даної територіальної громади (місцеві референдуми, консультативні опитування, загальні збори громадян за місцем їх проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, інші не заборонені форми).

Щодо особливостей проведення місцевих референдумів, дорадчих опитувань, громадських слухань, то у статуті можна було б визначити перелік тих питань, які обов'язково мають бути предметом проведення згаданих форм. Так, предметом дорадчих опитувань чи громадських слухань могли б бути:

- проект програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади;

- проект місцевого бюджету;

- місцеві податки та збори;

- надання пільг з місцевих податків і зборів;

- відчуження об'єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади, а також об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад, передача їх під заставу;

- місцеві програми приватизації об'єктів комунальної власності, визначення порядку та умов їх приватизації;

- перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- встановлення порядку використання коштів та майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад;

- питання адміністративно-територіального устрою, передбачені законодавством про адміністративно-територіальний устрій;

- надання відповідно до законодавства дозволу на спільне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормами включає відповідну територію;

- місцеві містобудівні програми, генеральні плани забудови відповідних населених пунктів;

- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- створення економічних спеціальних та інших зон, зміни в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань, надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

- визначення обсягу і меж повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів, що передаються їм за рішенням міських рад;

- розмежування повноважень між виконавчих комітетом, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, органів самоорганізації населення;

- затвердження символіки відповідної територіальної громади, а також внесення пропозицій ради щодо символіки району та області;

- прийняття статуту територіальної громади.

У останньому розділі "Прикінцеві та заключні положення" можна було б передбачити й інші питання, не охоплені попередніми розділами: символіка даної територіальної громади; членство відповідної ради в асоціаціях чи інших добровільних об'єднаннях місцевого самоврядування з зазначенням розміру щорічних членських внесків, що перераховуються цим асоціаціям; характер тих повноважень, які відповідно сільські, селищні, міські ради делегували районній, обласній раді та на яких умовах це було зроблено; інші питання.

Вважаємо, що статут територіальної громади повинен мати вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідного рівня, а тому він має прийматися радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу. У разі, якщо за прийняття статуту проголосувало менше двох третин він загального складу ради, але більше половини, він підлягає затвердженню територіальною громадою на місцевому референдумі.

Слід було б також подумати про внесення змін до статті 19 чинного Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", передбачити, зокрема, що статут територіальної громади приймається радою та затверджується на місцевому референдумі.

Оскільки статут підлягає реєстрації в органах юстиції, він є постійно діючим правовим актом. Тому зміни і доповнення до нього мають вноситися таким же чином, як і його прийняття.

Гадаємо, що і це правило можна було б передбачити у статуті територіальної громади.

Наші рекомендації, викладені в цій публікації, не є вичерпними і підлягають обговоренню.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...