WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Адміністрації президента України як інструмент державної регіональної і муніципальної політики -

Адміністрації президента України як інструмент державної регіональної і муніципальної політики -

Серед нових Управлінь Адміністрації Президента України, які забезпечують діяльність глави держави у сфері державної регіональної і муніципальної політики, варто звернути увагу на Управління адміністративної реформи. Сам факт появи такого Управління свідчить про більш практичний підхід до розв'язання проблем даної реформи.

3. Постійні представники Президента України в органах державної влади

До таких інститутів президентської влади, які забезпечують діяльність глави держави у сфері державної регіональної і муніципальної політики, відносяться, зокрема, й Постійні представники Президента у Верховній Раді України та у Конституційному Суді України.

Постійний представник Президента України у Верховній Раді України. Для здійснення політики глави держави, в тому числі, державної муніципальної політики у сфері законодавчої влади, в Адміністрації Президента України у 1994–1996 рр. була створена і працювала група з питань зв'язків з Верховною Радою України, яку очолив народний депутат України І демократичного скликання А. Корнєєв.13 Згодом було запроваджено інститут Постійного представника Президента України у Верховній Раді України. Цю посаду до прийняття Конституції 1996 р. певний час обіймав народний депутат України В. Мусіяка, а після нього – народний депутат України Р. Безсмертний. Зараз цю функцію виконує народний депутат України О. Задорожній.

Хоча в Положенні про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України14 прямо не йдеться про те, що до його основних завдань входить забезпечення інтересів Президента з метою здійснення ним державної регіональної і муніципальної політики. Але це витікає з природи діяльності Постійного представника, який повинен знати й захищати цю політику. Яким чином він це повинен робити? Шляхом:

участі у забезпеченні здійснення повноважень Президента України у Верховній Раді України з питань державної регіональної і муніципальної політики;

підтримання від імені Президента України постійних зв'язків з Верховною Радою України, її органами та посадовими особами;

участі у підготовці проектів законів з питань місцевого самоврядування тощо, матеріалів до доповідей, звернень та інших документів, які вносяться Президентом на розгляд парламенту;

представлення на засіданнях Верховної Ради, її комітетів та тимчасових комісій проектів законів, інших документів з питань державної регіональної і муніципальної політики Президентом;

представлення пропозицій Президента України у Верховній Раді при розгляді на її пленарних засіданнях питань щодо вето Президента, застосованого ним до законів, які надіслані йому Верховною Радою на підпис;

інформування Президента про хід та результати розгляду у Верховній Раді та її органах внесених Президентом документів.

Практика показує, що в діяльності Постійного представника у парламенті інтереси Президента у галузі державної регіональної і муніципальної політики займають незначне місце. Це пов'язано з тим, що в загальнодержавній політиці місце і роль державної регіональної і муніципальної політики ще залишаються досить скромними, не дивлячись на те, що це сфера пріоритетних державних інтересів. Можливо, у Регламенті Верховної Ради або в законі "Про основи державної муніципальної політики" варто закріпити принцип про те, що законопроекти з питань місцевого самоврядування відносяться до числа пріоритетних.

Постійний представник Президента України в Конституційному Суді України. Ця структура Адміністрації Президента України створена не так давно, але встигла себе зарекомендувати як її високопрофесійний підрозділ. На цій посаді зараз перебуває народний депутат України І-ІІ демократичних скликань В. Носов. Поява цієї структури є свідченням того, що Президент надає особливої ваги питанням конституційної політики.

Постійний представник Президента у Конституційному Суді діє на підставі відповідного Положення, яке визначає його завдання і повноваження. Практика діяльності Постійного представника свідчить, що у зв'язку із здійсненням Президентом державної регіональної і муніципальної політики у його діяльності майже не виникає питань щодо місцевого самоврядування. До 1999 р. Конституційний Суд практично не розглянув жодного питання за конституційним поданням чи конституційним зверненням Президента з цих питань15. По суті, Постійний представник брав участь тільки в обговоренні конституційних питань місцевого самоврядування, які розглядалися Судом. Напевно, представникам муніципального руху потрібно більш активно використовувати цю структуру Адміністрації Президента України, наприклад, для вирішення крупних питань місцевого самоврядування, які потребують тлумачення Конституції і законів України, а також скасування неконституційних актів.

Звичайно, тут названі далеко не всі служби президентської адміністрації, які також забезпечують діяльність Президента у сфері державної муніципальної політики. Мабуть, це питання буде більш повно висвітлено в інших дослідженнях.

1 У зв'язку з вдосконаленням діяльності Адміністрації Президента України її структура зазнала певних змін (див.: "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України". Указ Президента України від 20 серпня 2002 р. № 729/2002). Зараз готуються акти з питань визначення правового статусу нових і старих структур президентської адміністрації. Що стосується чинних актів правового регулювання діяльності Адміністрації Президента, то з цього приводу див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999, № 8. Президент України: Законодавче забезпечення діяльності. – С. 87-95.

2 Див.: Осалюк А.М. Вспомогательные государственные органы зарубежных стран: конституционно-правовой аспект. – М.: Юристъ, 1998. – С. 97.

3 Див.: Корнєєв А.В. Роль Адміністрації Президента України в законодавчому процесі. - В посібнику: Законотворення – основна функція Парламенту. – К.: Заповіт,1997. – С.111-116.

4 Див.: Нова система управління вимагає нових людей. Інтерв'ю заступника Глави Адміністрації Президента України, керівника управління організаційно-кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації О.М. Іщенка газеті "Урядовий кур'єр" // "Урядовий кур'єр", 9 серпня 2002 р. – № 145, – С. 5.

5 Наприклад, див.: Дмитричева О. Осторожно, власти открываются! // "Зеркало недели", 10 августа 2002 г. – № 30.– С. 3.

6 Див.: Штанько А. Бюрократія все вирішує, але ні за що не відповідає. // "День", 9 серпня 2002 р. – № 143,– С. 21.

7 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України". Указ Президента України від 20 серпня 2002 р., № 729/2002.

8 Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №8: Президент України: Законодавче забезпечення діяльності. – С. 23.

9 Див.: Корнєєв А.В. Роль Адміністрації Президента України в законодавчому процесі. - В посібнику: Законотворення – основна функція Парламенту. – К.: Заповіт,1997. – С.112.

10 Див.: Уроки і перспективи місцевого самоврядування. З виступу Президента України Л.Д. Кучми на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 року. // "Урядовий кур'єр", 12 січня 2000 р. – № 231.– С. 4.

11 Перспективи муніципальної реформи в Україні. Збірник матеріалів міжнародного семінару "Перспективи муніципальної реформи в Україні" (4-6 березня 1997 р., Пуща-Озерна – Київ) та III Загальноукраїнських муніципальних слухань з питань правового та соціального статусу комунальних (муніципальних) службовців (м. Судак, 17-19 липня 1997 р.). – К.: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, 1997.– С.3.

12 Див.: Як казку зробити дійсністю. Георгій Почепцов: "Ми втомилися від туманних конструкцій". // "День", 26 липня 2002 р. – С. 4.

13 Див.: Корнєєв А.В. Роль Адміністрації Президента України в законодавчому процесі. - В посібнику :Законотворення – основна функція Парламенту. К.: Заповіт,1997 р. с.111-116.

14 Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України. Затверджено Указом Президента України від 25 лютого 1997 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999, № 8. Президент України: Законодавче забезпечення діяльності. – С. 102-104.

15 Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999, № 8. Президент України: Законодавче забезпечення діяльності. – С. 365-396.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...