WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Адміністрації президента України як інструмент державної регіональної і муніципальної політики -

Адміністрації президента України як інструмент державної регіональної і муніципальної політики -

Головному управлінню організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами належить важлива роль у забезпеченні здійснення Президентом України державної регіональної і муніципальної політики. Це управління вивчає стан розвитку місцевого самоврядування в Україні, існуючі проблеми, а також готує необхідні пропозиції та документи главі держави з вищезазначених питань. Очевидно, що від активності та ефективної діяльності цього Головного Управління багато в чому залежить здійснення главою держави функцій конституційного гаранта місцевого самоврядування.

Основними завданнями Головного Управління є:

організаційне забезпечення здійснення Президентом України своїх конституційних повноважень у сфері діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

організаційне забезпечення проведення окремих заходів за участю Президента України, Глави Адміністрації Президента України;

вивчення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань управління державним, господарським і соціально-культурним будівництвом та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи;

організаційне забезпечення реалізації Президентом України повноважень щодо проведення кадрової політики, підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів;

інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України та керівників Адміністрації Президента України з питань суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі.

У своїй діяльності Головне Управління взаємодіє із структурними підрозділами Адміністрації Президента України, управліннями та відділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, постійними представниками Президента України у Верховній Раді України, Конституційному Суді України та Кабінеті Міністрів України, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів. Таким чином, Головне Управління реально забезпечує діяльність Президента України у сфері державної муніципальної політики.

Головне державно-правове управління відіграє особливо важливу роль при здійсненні Президентом у сфері державної регіональної і муніципальної політики правотворчих функцій і повноважень9. Всі акти, які готують підрозділи Адміністрації Президента України для підпису глави держави, підлягають перевірці та аналізу у цьому Головному Управлінні. Останнє надає політичним рішенням Президента з питань місцевого самоврядування належну правову форму і тим самим гарантує їх від порушень чинного законодавства.

Не менш важлива роль даного Головного управління і при накладанні Президентом вето на прийняті Верховною Радою України закони. Адже прийняте парламентом законодавство з питань місцевого самоврядування, як свідчить практика, нерідко містить неконституційні або інші неправочинні норми. У здійсненні правотворчих і контрольних функцій Президент, без сумніву, повинен мати надійний правовий інструмент для здійснення державної регіональної і муніципальної політики, яким і є Головне державно-правове управління.

Серед науковців існує думка про те, що дане Головне Управління слід назвати Головним конституційно-правовим управлінням, оскільки Президент є гарантом Конституції, а його правова діяльність визначена самим Основним Законом. Але є аргументи й проти такої постановки питання: адже згідно з Конституцією ми будуємо правову, а не конституційну державу, яка є тільки часткою правової держави. Можливо, це питання не є гостро актуальним, але в умовах прозорості та відкритості влади такі дискусії допомагають владі та громадськості покращувати взаєморозуміння та налагоджувати співробітництво.

Головне контрольне управління надає відповідне забезпечення діяльності Президента з питань здійснення державної муніципальної політики шляхом систематичної перевірки діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, в тому числі, і на предмет відповідності їх актів Конституції і законам України, указам Президента України. Основними завданнями Контрольної служби у сфері здійснення Президентом державної муніципальної політики є:

забезпечення контрольних повноважень Президента України;

підготовка для Президента України інформації про виконання указів, розпоряджень і доручень Президента Адміністрацією Президента та органами виконавчої влади з питань державної регіональної і муніципальної політики;

внесення Президентові пропозицій щодо скасування актів центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим та зупинення дії актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які суперечать принципам державної муніципальної політики тощо.

Таким чином, Головне контрольне управління має широкі можливості для забезпечення діяльності Президента у сфері державної регіональної і муніципальної політики.

Головне управління інформаційної політики та прес-секретар Президента України надають відповідну допомогу у здійсненні ідейно-політичного забезпечення регіональної і муніципальної політики глави держави. Реалізуючи державну регіональну і муніципальну політику, Президент приділяє постійну увагу зв'язкам з муніципальною громадськістю: з депутатами місцевих рад, сільськими, селищними і міськими головами, керівниками обласних і районних рад, регіональними засобами інформації, засновниками яких є переважно місцеві державні адміністрації, міські, районні та обласні ради тощо. Прес-секретар Президента відіграє визначальну роль у встановленні контактів Президента з мас-медіа, і разом із Головним Управлінням забезпечує належне інформування громадян про практику здійснення Президентом державної регіональної і муніципальної політики.

Ідеологічна функція Президента у сфері здійснення державної регіональної і муніципальної політики не є конституційно позначена, але вона витікає з духу конституційного статусу глави держави, який має право звертатися з посланням до народу (п.2 ч. 1 ст. 106 Конституції). Це значить, що глава держави вправі висловлювати свої думки співвітчизникам, в інтересах яких повинен діяти (ч. 3, ст.104 Конституції).

Періодично Президент зустрічається з слухачами Української Академії державного управління при Президентові України, багато з яких є депутатами місцевих рад або служать в органах місцевого самоврядування.10 На цих зустрічах глава держави роз'яснює своє бачення державної регіональної і муніципальної політики, висловлює точку зору з актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування.

Президент України використовує наукові форуми та зібрання різних громадських організацій, звернення і привітання до них для формування громадської думки з питань державної регіональної і муніципальної політики. Так, на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 р. Президент України Л. Кучма виступив з ідеями державної муніципальної політики11, які згодом були реалізовані в законодавстві про місцеве самоврядування, Концепції державної регіональної політики 2001 р. і т.д., тобто стали офіційною політикою держави.

Управління стратегічних ініціатив. Це Управління Адміністрації Президента України створено нещодавно і сьогодні знаходиться у процесі формування. Але інтерес до його діяльності надзвичайно високий. На думку його керівника, – головне, над чим повинно працювати Управління, – це вирішення питання про те, яким чином Україна може увійти в новий глобалізований світ12. Отже, дане Управління чекає цікава й відповідальна робота. Очевидно, що з часом воно зверне увагу й на державну регіональну і муніципальну політику, здійснення якої Президентом потребує нових стратегічних ініціатив.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...