WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Консультативно-дорадчі органи при президентові України з питань державної муніципальної політики -

Консультативно-дорадчі органи при президентові України з питань державної муніципальної політики -

підготовка пропозицій щодо приведення у відповідність з Конституцією України мережі селищ та селищ міського типу, а також системи рад у населених пунктах;

вивчення можливостей проведення укрупнення сільських територіальних громад та внесення відповідних пропозицій;

організація вивчення іноземного досвіду формування системи адміністративно-територіального устрою та розв'язання проблем у цій сфері;

підготовка та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань адміністративно-територіального устрою.

Очевидно, що питання здійснення Президентом державної муніципальної політики тільки частково, а часом взагалі опосередковано торкаються діяльності цієї Комісії. Але без проведення реформи адміністративно-територіального устрою Україна не може мати сучасну, відповідну європейському вибору територіальну організацію місцевого самоврядування.

3. Національна рада з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Цей консультативно-дорадчий орган було створено Указом Президента від 30 серпня 2000 р. з метою забезпечення входження України до європейського правового простору, гармонізації законодавства України з нормами та стандартами Європейського Союзу, координації діяльності з цих питань органів державної влади. Даний Указ є одним з фактичних підтверджень того, що курс Президента щодо європейського вибору України має під собою певну організаційно-правову основу.

Історія гармонізації законодавства України про місцеве самоврядування із стандартами ЄС офіційно почалася із ратифікації у 1997 р. Європейської хартії місцевого самоврядування. Хоча практично ще раніше європейський досвід законодавчого регулювання питань місцевого самоврядування старанно вивчався й застосовувався.

Відповідно до вищезгаданого Указу Президента основними завданнями Національної ради є підготовка пропозицій з питань:

про виконання зобов'язань України щодо зближення чинного і майбутнього законодавства України із законодавством ЄС, передбачених Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами;

визначення пріоритетних напрямків розвитку законодавства України з урахуванням норм і стандартів Європейського Союзу;

забезпечення координації здійснюваних органами державної влади заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, сприяння їх взаємодії у цій сфері;

забезпечення аналізу та узгодження проектів законів та інших нормативно-правових актів у пріоритетних сферах адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Національну раду з адаптації законодавства очолює Президент України; він затверджує її склад. Рада має право затверджувати свій регламент роботи.

Хоча Національна рада з питань адаптації законодавства має на перший погляд опосередковане значення для здійснення Президентом державної муніципальної політики, тим не менш її роль у цій сфері не варто применшувати. Очевидно, що після її створення ця Рада повинна була займатись загальними питаннями адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Оскільки Рада має право створювати тимчасові робочі та експертні групи, то було б справедливо, якби була створена тимчасова робоча група з питань адаптації норм українського законодавства про місцеве самоврядування до законодавства ЄС з урахуванням досвіду його держав-членів.

На наш погляд, з урахуванням європейського вибору України статус і роль даної Ради повинні бути підвищені шляхом розширення її повноважень та збільшення її персонального складу.

4. Інші форми консультування Президента України

Однією з таких форм є, наприклад, робочі групи. Так, відповідно до Указу Президента "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" 2001 р. з представників Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, провідних вчених створено робочу групу з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування. Указом встановлено, що основними завданнями зазначеної робочої групи є:

- аналіз проблемних питань розвитку місцевого самоврядування в Україні, підготовка і внесення пропозицій щодо їх вирішення;

- комплексна підготовка та опрацювання проектів законів з питань удосконалення засад місцевого самоврядування в Україні, зокрема щодо чіткішого розмежування функцій, повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, визначення правового статусу комунальної власності, спільної власності територіальних громад, а також з питань володіння, використання та розпорядження землями та природними ресурсами місцевого значення;

- залучення в установленому порядку до підготовки та опрацювання проектів законів з питань удосконалення основ місцевого самоврядування в Україні іноземних фахівців;

- вивчення причин проблемних ситуацій, що склалися в окремих областях України у відносинах між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, внесення пропозицій щодо попередження виникнення таких ситуацій та поліпшення взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами державної влади;

- підготовка та внесення пропозицій щодо посилення державного контролю за виконанням органами місцевого самоврядування, органами державної влади, юридичними особами та громадянами актів законодавства про місцеве самоврядування;

- аналіз стану реалізації Україною міжнародних зобов'язань щодо розвитку місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо забезпечення безумовного їх виконання, створення чіткої системи інформування відповідних структур Ради Європи, міжнародних організацій про виконання Україною зазначених зобов'язань.

Глава держави періодично консультується і радиться з тих чи інших питань державної муніципальної політики з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час робочих поїздок в регіони, а також під час прийомів керівників відповідних органів з регіонів тощо. До інших форм консультування Президента з питань державної муніципальної політики можна віднести також його зустрічі з представниками муніципального руху, вченими-муніципалістами і т.д. Таким чином, Президент отримує інформацію про проблеми реалізації даної політики, як то кажуть, з перших рук.

1 Заради інтересів людини, суспільства, держави. Виступ Президента України Л.Д. Кучми на засіданні Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування 27 грудня 2000 р. // Президентський вісник. – № 1. – 6 січня 2001 р.

2 Там же.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...