WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Механізми реалізації муніципальних реформ:стан, передумови та проблеми створення

Механізм реалізації реформ визначається, як цілеспрямовано спроектована та матеріалізована сукупність взаємопов'язаних, взаємоузгоджених та взаємозбалансованих принципів, методів, засобів та процесів, що забезпечують повноцінне, своєчасне та безпечне виконання в поставлених завдань та досягнення проголошених цілей реформ і до певної міри виключають безпосередню участь ініціатора реформ у їх повсякденному та повсюдному здійсненні.

Слід відверто визнати, що на сьогодні подібні механізми успішних та безпечних реформ взагалі, і муніципальної реформи – зокрема, в Україні поки що відсутні. Відсутні також і важливі передумови їх швидкого та безтурботного створення, а саме:

а) готових механізмів успішного реформування муніципальної сфери, відпрацьованих в інших країнах і готових до безпосереднього переносу на терени української муніципальної реформи, немає;

в) процедурно-технологічний менталітет українських реформаторів усіх рівнів, і особливо – місцевого рівня, суттєво не співпадає зі світовими тенденціями у формуванні відкритого глобального інформаційного суспільства, в умовах і засобами якого тільки й можуть бути успішними такі складні за своєю кардинальністю та глобальністю реформи;

г) муніципальний загал України ще навіть не уявляє себе гравцем на світових ринках глобальної економіки, вже не кажучи, що він не готовий стати таким гравцем, не бачить загроз, які несе глобалізація місцевим громадам, і водночас не бачить переваг, які їм ця глобалізація надає;

д) в муніципальному загалі існують сумніви в достатності у нової влади політичної волі для рішучих і послідовних кроків по децентралізації влади;

є) водночас, спостерігається неспроможність і нерішучість самих громад, їх керівного корпусу до суттєвих змін, до виходу їх у "вільне плавання" на світові ринки глобального ґатунку;

ж) в Україні взагалі, а в муніципальній сфері особливо, відсутні навіть ознаки цивілізованого ринку знань, який тільки й може подолати складність, що виникатиме у процесі реформування та розвитку країни;

з) адміністративно-територіальна реформа та реформа місцевого самоврядування є складовою частиною більш широкої програми реформ в Україні, проголошених новою владою, але й ці програми на сьогодні не мають комплексних механізмів реалізації, які б відповідали амбітності, складності та відповідальності об'явлених програмами цілей та завдань;

е) відсутній систематичний і глибокий моніторинг муніципального середовища за показниками, які б гарантували заданий результат реформ;

є) фахівців, спроможних вирішувати проблеми створення повноциклових та повномасштабних механізмів реформування як муніципальної сфери, так і України взагалі, вкрай обмаль, вони суттєво розпорошені, працюють виключно на ентузіазмі, на власних ресурсах у той час, коли проблема успішної реалізації ідей нової влади є очевидно кричущою і водночас такою ж очевидно неусвідомленою.

Ясно, що без наявності якісних механізмів здійснення реформ не можна навіть сподіватись на успішне їх проведення, краще не братися за них зовсім. А оскільки нова влада рішуче налаштована на кардинальне удосконалення місцевого самоврядування в Україні, залишається один тільки вихід: випереджаючими темпами спільними зусиллями інтенсивно створювати механізми реформування, використовуючи всі наявні ресурси влади, громад та бізнесу.

Технології створення таких механізмів існують. Вони регламентовані міжнародними стандартами ISO, CALS-технологіями створення складних систем, технологіями стратегічного планування, стратегічного програмування, інноваційного та операційного (виробничого) менеджменту, процедурами програмно-цільового методу управління розвитком, правилами створення та впровадження комп'ютерних інформаційно-комунікаційних систем, міжнародними правилами рейтингування інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Ті ж правила та процедури повинні застосовуватись при впровадженні залучених з інших країн прототипів механізмів реформування, що діють в інших, ніж в Україні, умовах.

Тобто, принципових перешкод для випереджаючого створення механізмів проведення реформ в Україні немає, потрібне тільки надання цьому напряму робіт державного пріоритету, відповідного складності, відповідальності та терміновості реформ в Україні, та комплексне забезпечення робіт необхідними ресурсами на рівні визначеного пріоритету.

При цьому слід постійно пам'ятати, що основною загрозою реформуванню України в могутню, динамічну світову державу є відсутність не тільки механізмів реалізації її реформ, а й відсутність відповідних передумов для створення та ефективного використання таких механізмів. Шляхом ручного управління реформами не здобувається не тільки світове лідерство країни, а й політичний успіх нової влади на наступних виборах 2006 року.

Якщо ця проста істина буде усвідомлена всіма учасниками реформаційних процесів та будуть негайно запроваджені адекватні заходи з професійного підходу до створення механізмів реалізації реформ, то процес піде в потрібному напрямку з прискоренням за законами соціальної синергетики. Наслідки ж зворотного підходу не хотілось би навіть коментувати, вони очевидні і вкрай неприємні як для нової влади, так і для народу України.

Слід також окремо наголосити, що в сучасних умовах та країна, яка першою оволодіє потужними механізмами постійних соціально-економічних перетворень, одержить чутливі переваги на світових ринках життєво важливих ресурсів внаслідок своєї спроможності встигати за змінами в світі, а ще краще – випереджати ці зміни. Для України, низький рівень життя якої знаходиться в кричущому протиріччі з могутнім інтелектуально-духовним потенціалом її народу, таке досягнення вкрай потрібне та цілком доступне, і в цьому сенсі створення механізмів успішного реформування, або механізмів управління безперервними змінами, набуває самостійного, самоцільного характеру як визначальний чинник забезпечення конкурентоздатності України в світі.

Проектне співробітництво інноваційних громад у створенні механізмів реалізації реформ: напрями, учасники, продукти

Укріплення громад України повинно йти паралельно як шляхом внутрішньої, муніципальної, самоорганізації, так і шляхом зовнішньої, міжмуніципальної, самоорганізації.

Міжмуніципальна самоорганізація має подвійне значення: вона допомагає пристосуватись до світу, де панують постійні зміни, і забезпечує спільне виживання, розвиток та процвітання у складних умовах світового конкурентного середовища.

Процеси самоорганізації повинні йти у правовому полі, за правилами, які встановлюються державою як за її ініціативою, так і за законодавчо закріпленою ініціативою самоорганізованого муніципального загалу України.

Прямі горизонтальні зв'язки між громадами у процесі муніципального реформування дозволять створити проектно-аналітичне середовище реформ, побудоване за принципами спеціалізації та кооперації у розробці та відпрацюванні нововведень та їх механізмів, що надасть кожному учаснику міжмуніципального альянсу можливість одержувати цілий реформаційний продукт, витративши свої зусилля на певну його частину. Такий синергетичний ефект від співпраці громад, коли результат спільної справи значно перебільшує просту арифметичну суму результатів окремих дій учасників співпраці, надає умови для так званого "трансформаційного стрибка" України, за принципом "обганяти, не наздоганяючи", що є єдиним для нашої країни виходом здобути гідну її народу конкурентоздатність країни.

Синергетичною платформою муніципальних реформ, тобто предметом, взявшись за який, місцеві громади зможуть зробити свій "стрибок конкурентоздатності", має стати законодавче поле муніципального середовища, яке можна спільними зусиллями громад та розробників створювати частинами, а забезпечивши певну єдність цих частин, одержати високоефективну, всебічно узгоджену систему сучасних законів світового гатунку.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...