WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні

Вперше за всю історію незалежності України реформування місцевого самоврядування поставлено в практичну площину. Це стало можливим завдяки твердому курсу нової влади на вірне служіння своєму народові, завдяки її послідовному прагненню залучити до справи відродження України творчу енергію мільйонів українських громадян саме через розвиток місцевого самоврядування.

Місцеві громади України одержали зараз неповторний шанс вийти на якісно новий рівень життя, своїм розумом і волею вибороти достойне місце в цивілізованому світі. Держава надає для цього всі умови, але ініціатива і відповідальність залишається за громадами.

Тільки самостійно ініціативна, інтелектуально і діяльнісно самодостатня, міцно і щільно згуртована громада зможе витримати жорстку конкуренцію за життєво важливі ресурси в умовах глобалізованої економіки XXI століття. Світ поважає тільки сильних, і тільки сильні громади одержать переваги у цьому світі. На жаль, і це треба сказати відверто, за рахунок слабих.

Така жорстока правда сьогодення повинна стимулювати українські громади до невпинного, послідовного та ефективного реформування себе і своїх відносин з навколишнім світом на основі найновітніших досягнень світової муніципальної думки, на основі світового, і, насамперед, європейського, досвіду прогресивної розбудови місцевих громад.

Проголошені новою владою адміністративно-територіальна реформа і реформа місцевого самоврядування спрямовані саме на таку розбудову українських місцевих громад.

Умови та ризики муніципальних реформ в Україні

Реформами в подальшому тексті визначаються перетворення соціально-економічного середовища в Україні, її взаємовідносин з навколишнім середовищем та світовим оточенням, спрямовані на досягнення більш високого рівня життя її громадян з умовою збереження суверенітету та територіальної цілісності країни, її невпинного розвитку в конкурентних умовах XXI століття.

Реформи завжди є нововведеннями, тобто впровадженням у життя людей відносин або речей, яких не було взагалі, або з якими люди не зустрічались до моменту реформ, що пов'язано з порушенням усталеної поведінки і потребує додаткових зусиль для усвідомлення наслідків змін та пристосування до нових умов.

Реформи, проголошені новою владою, є кардинальним і глобальним нововведенням для України, оскільки вони, з одного боку, направлені на суттєві зміни соціально-економічної поведінки людини, держави, суспільства, починаючи з цінностей життя і завершуючи процедурами життєдіяльності, а з другого боку, зачіпають кореневі життєві інтереси всього українського народу, які за роки незалежності набули значних протиріч та диспропорцій.

Процес реформ несе в собі ризики невдач та відкоту до стану, більш гіршого, ніж до їх початку. Тому розпочинати реформи треба або в сприятливих умовах, які можуть як складуватись природним шляхом, або в штучно підготовлених умовах, шляхом цілеспрямованого підвищення сприйнятності до нововведень та створення відповідних механізмів здійснення перетворень.

Реформи нової влади починаються з подолання важких наслідків, успадкованих від попередньої влади, з перспективою проведення їх в умовах несприятливої світової економічної кон'юнктури, перманентної внутрішньої передвиборчої політичної нестабільності, соціальної пасивності більшості населення країни.

Глобалізація світової економіки, до якої відкриває свою національну економіку Україна, додатково підвищує вимоги до динамізму та якості реформ, до сталості їх результатів.

Згадані та не згадані, але існуючі, чинники настільки ускладнюють проведення з позитивними наслідками будь-яких реформ в Україні, що вони стають неможливими при здійсненні їх у традиційно-адміністративному "ручному" варіанті, як це робила попередня влада, тобто без залучення до процесів реформування суттєвих додаткових управлінських ресурсів: моральних цінностей, інтелекту, соціальної самоорганізації та глибокої, всеохоплюючої комп'ютеризації, як це роблять усі цивілізовані країни, що таким шляхом видобувають собі конкурентні переваги в жорстких умовах XXI століття.

Процес муніципальних перетворень в Україні занадто складний як за умов внутрішніх проблем, що накопичились в муніципальному середовищі внаслідок втрачених можливостей та часу, так і за умов зовнішніх проблем, які постають перед місцевими громадами внаслідок переходу нашої країни в режим відкритої економіки у зв'язку із вступом у найближчий час до Світової Організації Торгівлі (СОТ), де поки що конкурентоздатність нашої країни знаходиться на вкрай незадовільному рівні. Так, за Давоським індексом конкурентоздатності наша країна посідає з цього приводу аж 84-е місце з 104 внесених до списку країн. Після нас із постсоціалістичних країн там знаходяться лише Сербія і Чорногорія та Грузія.

Глобалізація світової економіки має подвійні наслідки для громад: по-перше, найбільш розумним та динамічним громадам вона надає додаткові можливості прискорення розвитку та процвітання, а по-друге, звичайно ж за рахунок менш розумних та динамічних громад. Тому з виходом країни у світ відкритої економіки місцеві громади стають самостійними, поруч з державою, гравцями у світовій конкурентній боротьбі за життєво важливі ресурси, а з об'єктів розвитку вона стають його об'єктами. Саме тому найбільш просунуті громади вдаються до послуг міжнародних агентств інвестиційного рейтингування (Standard & Poor's, Moody's, Fitch), щоб у вигляді інвестиційного рейтингу здобути як своє обличчя, так і перепустку до світових ринків.

Провідним критерієм успішності проведення муніципальних реформ в Україні повинна стати конкурентоздатність українських громад у світовому вимірі, причому визначена за найбільш жорсткими та впливовими правилами. Це буде чесно й корисно як муніципальній та державній владі, так і народу України. Досить уявляти собі, що все гаразд, що нічого робити і не можна, і не треба. Часи системи закритих рішень в Україні закінчились, а у відкритому світі можна вижити, тільки чесно визначивши своє місце, свої сили, свій поступ до досконалості.

Головним ресурсом муніципальних реформ в Україні має стати творчий ресурс - інноваційне, тобто творче, знання та його носії, творчі особистості. Повинні відбутися структурні зміни як у свідомості владної еліти держави, так і в економіці країни, де унікальний ресурс – творчі особистості, повинні посісти ключове місце і створити в Україні підвалини сучасної економіки знань, без наявності якої будь-які реформи приречені на невдачу та відкіт до гіршого, ніж дореформенний, стану.

Інноваційні громади – рушії муніципальних перетворень

Місцеві громади є природним накопичувачем та природним джерелом людського капіталу, який зараз передусім у ціні на світових ринках. Але за умов глобалізації світової економіки він може працювати як на свою громаду, на свою Батьківщину, так і на зовнішній світ, руйнуючи водночас підвалини майбутнього своєї країни. На сильну громаду працює весь світ і зміцнює її, слабка громада працює на весь світ і сама себе таким чином виснажує.

Очевидно, що ті українські громади, які першими оволодіють сучасними механізмами муніципальних перетворень, не тільки стануть лідерами серед своїх національних колег, а й матимуть чутливі переваги на світових ринках життєво важливих ресурсів вже в недалекому майбутньому. Призом для городян стануть добробут і впевненість у майбутньому, призом для міських реформаторів стануть повага городян і політичне довголіття.

Реформи потрібні передусім самим громадам, і тому ініціатива реформ природно повинна виходити саме від них. Проблематика повсякденного та майбутнього буття повинна бути при цьому усвідомлена самими громадами, тоді й будь-які перетворення, навіть непопулярні, але доцільні, будуть мати не опір, а стимули.

Інноваційна громада – це громада, яка використовує для свого розвитку та процвітання раніше нікому невідомі або відомі та ніким раніше не застосовані засоби та методи життєдіяльності, які дозволяють їй одержати безперечну конкурентоздатність на світовому ринку життєво важливих ресурсів. Інноваційна готовність громад України, тобто готовність сприймати та витримувати нововведення, очевидно нерівномірна, і тому починати реформи треба передусім у громадах, де інноваційний потенціал вже є достатнім, а успіх реформ, незворотність їх результатів гарантовано.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...