WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Розглянемо деякі найважливіші аспекти розробки і впровадження статутів. Перш за все, потребує відповіді питання: "Навіщо територіальній громаді Статут? Ніби і так якось жили". Статут територіальної громади[11]:

- конкретизує положення Конституції і законодавства України щодо здійснення самоврядування у Поселенні з врахуванням його особливостей, визначає порядок реалізації норм законодавства в умовах конкретного Поселення, надолужує правові порожнечі;

- уточнює і встановлює права і обов'язки територіальної громади і її членів, органів самоврядування громади та посадових осіб цих органів (задає правила поведінки дійових осіб самоврядування в економічному, політичному, культурному, соціальному, комунальному і інших просторах громади);

- визначає права і засоби, за допомогою яких жителі, як члени територіальної громади, можуть досягати своїх цілей;

- визначає орієнтири розвитку Поселення і створює правові засади їх втілення відповідних програм розвитку;

- допомагає уникнути суперечок та розв'язувати конфлікти, встановлює порядок оскарження рішень органів і посадових осіб самоврядування;

- містить систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок і процедури здійснення місцевого самоврядування, відносини Поселення із державними органами та іншими суб'єктами права;

- стверджує спільні для всієї громади моральні і інші цінності, враховуючи культурні, географічні та інші особливості існування громади та Поселення. Тим самим Статут сприяє громаді в усвідомленні своєї унікальності. Приналежність до цієї неповторної спільноти сприяє виникненню у членів громади відчуття "малої батьківщини", місцевого патріотизму;

- відіграє роль джерела інформації для населення, оскільки після ознайомлення із Статутом кожний житель може дізнатися, як у його Поселенні побудована влада, що вона зобов'язана робити для задоволення потреб жителів, що вона може і, навпаки, не може робити у різних ситуаціях та випадках, які існують механізми контролю за прийняттям та втіленням рішень органів управління, вирішення конфліктних ситуацій тощо;

- визначає на довготривалих засадах процедури здійснення місцевого самоврядування у Поселенні. Статут сприяє спадковості традицій і кращих досягнень самоврядування у громаді і гарантує її від невиважених, суб'єктивних чи кон'юнктурних змін у житті громади. Статут забезпечує спадкоємність у діях органів і посадових осіб самоврядування при їх зміні (вибори, призначення);

- є інструментом створення самої територіальної громади, інструментом розвитку місцевого самоврядування і проведення муніципальної реформи;

- захищає інтереси місцевої громади завдяки встановленню таких норм, процедур і правил взаємодії у громаді, які змушують представників влади працювати на інтерес громади, а не на власний інтерес.

Крім того, статути територіальних громад, як формалізований досвід місцевої нормотворчості, при подальшому створенні законодавства можуть стати джерелом законодавчого унормування місцевих проблем.

Автором було проведено тренінги щодо розробки і впровадження Статутів для представників більш ніж 80 територіальних громад 9 областей України. На думку представників територіальних громад – учасників тренінгів, призначення Статуту полягає в наступному: "Статут створює правові підстави для представлення і захисту майнових і інших прав громади у судах" (Павло Ольховий, юрисконсульт Виконкому, м. Снігурівка, Миколаївська обл.); "Статут створить умови для більш широкого задоволення прав і потреб громадян" (Цюп'як Р.О., селищний голова, смт Войнилів, Івано-Франківська обл.); "Статут захистить громаду від сваволі і незаконних утисків з боку інших рівнів і суб'єктів влади" (Лесюк В.С., Заступник міського голови, Тисмениця); "Статут потрібен для того, щоб врегулювати проблеми, які виникають в роботі і які не врегульовані Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (Гутченко О.Я., секретар ради, Богородчани); "Статут потрібен для надання громаді статусу суб'єкта права" (Маліброда Г.М., спеціаліст міськради, м. Галич); "Статут є одним з атрибутів місцевої громади і повинен бути основним документом для неї. Статут має врегулювати проблеми безпосередньої участі громади в місцевому самоврядуванні" (Попадин М.С., зав.юр.відділом, м. Калуш); "Статут потрібен для визначення громади як такої і залучення членів громади до активної участі в управлінні справами громади" (Довганюк І.П., зав.юр.відділом, м. Коломия); "Статут громади буде вкрай необхідним, коли бюджет формуватиметься "знизу" і місцеве самоврядування матиме реальні важелі для вирішення проблем у місті" (Капак М.І., міський голова, м. Надвірна, Івано-Франківська обл.).

Правовими підставами для розробки в Україні статутів територіальних громад поселень (міст, селищ, сіл) є стаття 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": "Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста.

 1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.

 2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

 3. Підставою для відмови в державній реєстрації статутутериторіальної громади може бути його невідповідність Конституції і законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку."

Як бачимо, ця стаття дозволяє врахувати місцеві особливості здійснення самоврядування шляхом прийняття у кожному поселенні Статуту територіальної громади Поселення. Поки що закон не зобов'язує територіальні громади юридично оформити і закріпити свій правовий статус. Законодавство лише надало можливість громадам визначити свій правовий статус.

В залежності від демократичної зрілості громади та, перш за все, її самоврядного керівництва (голови Поселення і місцевого депутатського корпусу), від усвідомлення потреби у Статуті, територіальні громади Поселень України прийматимуть свої Статути.

Завданнями Статуту є [11]:

 • визначити оптимальні для конкретного Поселення способи забезпечення прав та умов життя громадян у Поселенні;

 • захищати громаду і органи місцевого самоврядування від незаконних зазіхань на їх права з боку інших рівнів і суб'єктів влади;

 • бути інструментом розвитку і створення громади;

 • бути ядром кодифікації місцевого нормативно-правового поля;

 • створити сучасну нормативно-правову і організаційну базу життєдіяльності Поселення на засадах місцевої демократії і самоврядування з врахуванням місцевих особливостей в умовах неповного і суперечливого законодавства;

 • деталізувати з врахуванням особливостей Поселення повноваження та засоби, що належать місцевому самоврядуванню у Поселенні за Конституцією і законами України (визначити особливості здійснення місцевого самоврядування у Поселенні);

 • деталізувати механізми контролю за діяльністю органів влади у Поселенні з боку його територіальної громади та її частин (громад місцевостей Поселення) та окремих громадян - членів громади, мешканців Поселення;

 • надолужувати правові порожнечі;

 • конкретизувати і деталізувати порядок реалізації норм законодавства з урахуванням місцевих особливостей, утверджувати законність у Поселенні;

 • створити правове поле, що відображає загальноприйняті у світі принципи місцевої демократії та місцевого самоврядування.

Статут територіальної громади має наступний статус [11]:

- місцевий нормативно-правовий акт, яким територіальна громада визначає себе як суб'єкт права і визначає правовий статус територіальної громади, хартія територіальної громади;

- місцевий нормативно-правовий акт вищої юридичної сили;

- угода між територіальною громадою і органами самоврядування громади, оскільки визначає правила і процедури взаємодії громадян із органами самоврядування територіальної громади, права і обов'язки членів громади та органів самоврядування громади;

- акт державного визнання територіальної громади як особливої юридичної особи (після реєстрації в органах Міністерства юстиції) із всіма правовими наслідками, що випливають для таких осіб із законодавства України.

Метою ухвалення Статуту територіальної громади є [11]:


 
 

ֳ

...