WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Сутність стратегічного планування полягає в тому [10], що:

 • Стратегічне планування слід розуміти як процес, націлений на розробку та впровадження стратегії розвитку середовища, в якому існує громада та пристосування його до змін оточення;

 • Стратегічне планування – процес, спрямований в майбутнє, який визначає цілі та напрямки розвитку, методи і способи досягнення цих цілей;

 • Стратегічне планування – процес, який програмує майбутні події, рівень розвитку, структуру територіальної громади, а також її місце в оточенні;

 • Стратегічне планування є циклічним процесом, який містить в собі аналіз і корегування реалізації стратегічного плану на різних етапах його втілення;

 • Стратегічне планування характеризує зосередженість на проблемних питаннях; детальність оцінок наявних у громаді ресурсів; оцінку сприятливих і несприятливих особливостей громади (сильних і слабких її сторін); виявлення, прогнозування і аналіз можливих змін та впливів з-за меж територіальної громади; орієнтація на практичні результати запланованих дій.

Стратегічне планування розвитку громади передбачає, що робота планувальної групи, складеної з представників всіх основних верств громади, призведе до визначення бачення майбутнього образу населеного пункту, яким його хоче бачити сама громада [9], – місії міста, селища, села. Стратегічне планування як процес досягнення прийнятої місії, необхідний для [10]:

 • Визначення основних стратегічних цілей, на які повинна орієнтуватися громада у своєму розвитку;

 • Концентрації ресурсів на обмежене коло завдань, поставлених стратегічним планом;

 • Більшої можливості консолідації внутрішніх сил громади;

 • Більшої можливості залучення зовнішніх інвестиційних коштів на розвиток;

 • Забезпечення бачення стійкого соціально-економічного розвитку громади;

 • Планомірної реалізації інноваційної та інвестиційної політики;

 • Цілеспрямованої підготовки кадрів для конкретних задач.

У впровадженні методики стратегічного планування на рівні територіальних громад на поточному етапі є певні труднощі. Назвемо деякі з них.

Аналіз процесів розвитку територіальних громад виявив потребу у створенні системи аналізу і оцінки ефективності діяльності органів самоврядування по реалізації стратегій розвитку. З цього витікає, що необхідно сформувати систему показників і індикаторів місцевого розвитку. З одного боку, це мають бути досить узагальнені показники, що характеризують розвиток саме громади, тобто людський розвиток, а не розвиток її економічної та соціальної інфраструктури. З другого боку — ці показники мають бути досить операбельні і технологічні для того, щоб здійснювати корегування процесами управління у громаді.

Протягом 2000–2001 років Інститут місцевої демократії під час здійснення проекту "Нормативна база місцевої демократії" проводив конкурс розробок місцевих нормативних актів. Однією з номінацій конкурсу були місцеві нормативні документи щодо стратегічного планування і прогнозування. З більше ніж 400 охоплених конкурсом міських громад жодних пропозицій не надійшло. Звідсіля слід зробити однозначний висновок: "У містах, а тим більше у селищах та селах, такої методики не має".

Зважаючи на нагальність широкого і швидкого впровадження методики "стратегічного планування" у всі територіальні громади та потребу вирішення низки супутніх проблем, було сформовано проект "Стратегічне планування та ресурсне забезпечення розвитку територіальних громад". Він був представлений автором на VII-их муніципальних слуханнях у Бердянську у вересні 2001 року і отримав підтримку. Метою цього проекту є створення інформаційного, методологічного, правового, організаційного забезпечення для широкого застосування у повсякденній практиці територіальних громад сучасної методики "стратегічного планування", що має сприяти цілеспрямованому розвитку територіальних громад в умовах "незалежної, демократичної, соціальної, правової держави" (ст.1 Конституції України). Ця мета досягається завдяки здійсненню скоординованих заходів в наступних напрямках:

 • узагальнення піонерного досвіду ряду українських міст у розробці планів стратегічного розвитку, які протягом 1999 – 2001 років при співпраці із низкою неурядових організацій і проектів, що отримали перший практичний досвід впровадження цієї методики (Хмельницький, Івано-Франківськ, Комсомольськ, Кам'янець-Подільський та інші);

 • випуск навчальних посібників і інших інформаційних матеріалів щодо сутності методики стратегічного планування;

 • створення правової бази для застосування методики стратегічного планування та її узгодження із діючим законодавством, в тому числі із Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та методикою розроблення регіональних стратегій розвитку;

 • розробка і введення навчальних курсів по стратегічному плануванню у заклади, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

 • навчання службовців і виборних осіб органів місцевого самоврядування та представників громадськості методам організації процесу стратегічного планування;

 • розробка системи індикаторів місцевого розвитку і методик їх актуалізації для різних категорій населених пунктів;

 • сприяння розширенню ресурсної бази місцевого розвитку;

 • популяризація підходів "стратегічного планування" серед населення і громадськості;

 • залучення і адаптація зарубіжного досвіду стратегічного планування.

Учасниками проекту мають стати: територіальні громади населених пунктів і їх органи самоврядування, що вже набули власного досвіду застосування методики "стратегічного планування", неурядові організації і проекти, що сприяють впровадженню цієї методики в практику територіальних громад (Програма партнерства громад, Міжнародний фонд "Відродження"), інші організації і структури, що за своєю місією зацікавлені у сприянні становленню і розвитку територіальних громад. Серед них: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, Інститут місцевої демократії (Київ), Центр муніципального і регіонального розвитку (Львів), агенції місцевого і регіонального розвитку та їх об'єднання - Українська асоціація агентств місцевого розвитку, Асоціація міст України, Асоціація демократичного розвитку і самоврядування України тощо), навчальні і наукові заклади (Українська Академія державного управління при Президентові України, Академія муніципального управління, Українська муніципальна академія тощо). Споживачами продуктів проекту "Стратегічне планування та ресурсне забезпечення розвитку територіальних громад" мають стати територіальні громади усіх 30 тисяч населених пунктів України.

На нашу думку, головним носієм ідеології "стратегічного планування" на місцях мають стати місцеві і регіональні агентства розвитку. Агентства, як суб'єкт розвитку, зацікавлені і самі у наявності стратегічних планів, оскільки такі плани окреслюють перспективу території і легітимні пріоритети розвитку.

Статут територіальної громади - інструмент правового утвердження головного місцевого суб'єкта розвитку

Вище було розглянуто деякі аспекти планування розвитку громади. Але правове закріплення місії поселення громади, як середовища її функціонування, основних пріоритетів, цілей і завдань стратегічного плану розвитку на довго- і середньострокову перспективу слід закріпити в головному правовому акті громади - Статуті територіальної громади. Статут має унебезпечити громаду від кон'юнктурних коливань її керівних органів, особливо після чергових виборів і призначень, забезпечити співпрацю громади із всіма суб'єктами розвитку на сталих засадах, що мало залежатимуть від настроїв керівництва.

Стратегічний план визначає пріоритети громади, а Статут громади юридично визначає сам суб'єкт розвитку.


 
 

ֳ

...