WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Викликає сумніви також передбачена Законом № 602-V норма, згідно з якою порядок вступу депутата до депутатської фракції або виходу з неї має визначатися не регламентом відповідної ради, а рішеннями вищих керівних органів кожної з партій, представники яких представлені у відповідній раді. Ця норма, фактично, забезпечила пряме втручання керівництва політичних партій в організацію роботи обраних виборцями представницьких органів, створила умови для неоднаковості прав депутатів одного й того ж органу, обраних за списками різних партій.

2.6. Запровадження щорічного Європейського тижня місцевої демократії.

Наприкінці травня 2007 року 14 сесія Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи прийняла резолюцію № 238 з пропозиціями про проведення в країнах Європи Європейського тижня місцевої демократії.

На підтримку цієї резолюції та з нагоди 10-ї річниці ратифікації Україною ЄХМС Президент України 27 вересня видав Указ про запровадження в нашій країні щорічного проведення Європейського тижня місцевої демократії в жовтні, в тиждень, що включає 15 жовтня – дату відкриття для підписання ЄХМС в 1985 році.

Указом рекомендовано органам місцевого самоврядування проводити щороку під час Європейського тижня заходи, спрямовані на ознайомлення населення, передусім молоді, з діяльністю місцевих рад та їх виконавчих органів, зокрема, дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, громадські слухання з важливих питань місцевого значення тощо.

Під час першого тижня місцевої демократії, що відбувся з 15 по 21 жовтня, в різних містах і селах України відбулися різноманітні заходи як з числа запропонованих Президентом, так і іншої форми, спрямовані на залучення громадян, молоді, до справ місцевого самоврядування. Крім днів відкритих дверей, відкритих засідань рад у школах відбулися тематичні уроки для школярів, у бібліотеках тематичні книжкові виставки. Тижню місцевої демократії, місцевому самоврядуванню, питанням євроінтеграції України були присвячені передачі регіональних телерадіокомпанії, численні публікації в місцевій пресі.

Таким чином, перший Європейський тиждень місцевої демократії в Україні відбувся, його започаткування було зустрінуте з ентузіазмом, і є всі підстави сподіватися, що в наступні роки Європейські тижні пройдуть в Україні ще більш плідно і цікаво; що Європейський тиждень місцевої демократії стане в нашій країні доброю і корисною традицією.

2.7. Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року.

Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування(функції дирекції Конкурсу виконує Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України), став цього року справді масштабною і важливою подією.

Підготовча діяльність дирекції Конкурсу була спрямована на залучення до участі у Конкурсі 2007 року якомога ширшого кола органів місцевого самоврядування. У лютому-березні цього року було проведено серію регіональних інформаційно-методичних семінарів за темою "Конкурсний відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2007 році: вимоги та особливості".

Семінари були проведені у містах Києві, Тернополі, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Луганську, Чернівцях, Сімферополі, Кіровограді (див. додаток 1 "Комунікативні заходи, які організовані Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України або проведені за участю його співробітників").

Учасникам інформаційно-методичних семінарів було надано консультативну допомогу щодо оформлення та підготовки проектів (програм) для участі у конкурсному відборі 2007 року, поінформовано про особливості проведення цьогорічного Конкурсу, ознайомлено з орієнтовними тематичними напрямами розробки проектів та програм у 2007 році, а також зі специфікою складання та фінансування проектів з коштів Державного бюджету України та проблемами моніторингу реалізації проектів та програм.

Серед муніципальної громадськості було розповсюджено підготовлений дирекцією Конкурсу збірник інформаційних та методичних матеріалів "МУНІЦИПАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ: КРАЩІ ПРАКТИКИ".

В роботі семінарів взяли участь голови та заступники голів обласних рад, районних, міських, селищних, сільських рад, працівники управлінь та відділів обласних та районних державних адміністрацій, науковці, освітяни, підприємці, представники громадських організацій, засобів масової інформації. Всього – близько двох тисяч осіб.

На Конкурс 2007 року надійшло 363 проекти, що майже втричі більше пропозицій, ніж у минулому році.

Проекти та програми конкурсного відбору 2007 року демонструють різноманітний спектр актуальних проблем місцевого самоврядування. Вони охоплюють майже всі напрями діяльності органів місцевого самоврядування. Можна навести такі приклади цільового спрямування проектів:

  • з розв'язання проблем реформування системи житлово-комунального господарства, водо-, енерго- та ресурсозабезпечення, у т.ч. у житлово-комунальній сфері, — надійшло 53 проекти;

  • з розробки ефективних механізмів управління – 47 проектів;

  • з розвитку туристичної діяльності та курортної справи – 36 проектів;

  • з освітнього, наукового та інформаційного забезпечення розвитку місцевого самоврядування – 38 проектів;

  • з проблем модифікації інженерної інфраструктури – 32 проекти;

  • з реформування системи охорони здоров'я, соціального забезпечення – 26 проектів;

  • з організації ефективної системи надання соціальних послуг населенню – 20, тощо.

Фахову оцінку проектів та програм, що відбувалася протягом червня-серпня п.р., здійснювала експертна комісія, до складу якої увійшли найкращі в Україні фахівці — теоретики і практики з питань місцевого і регіонального розвитку. Члени експертної комісії суворо дотримувались вимог конфіденційності інформації, що стосується розгляду проектів.

За висновками експертної комісії найбільш актуальними та обґрунтованими з погляду вимог Конкурсу були визнані такі проекти:

від Чернівецької обласної ради — "Органи місцевого самоврядування Чернівецької області: інформаційно-комунікативний прорив" (V категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 85,23);

від Кіровської районної у місті Донецьку ради "Формування системи комплексного управлінського контролю та моніторингу показників технологічних режимів у комунальних системах життєзабезпечення на рівні органів місцевого самоврядування у міському адміністративному районі" (ІV категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 78,34);

від Крюківської районної ради м. Кременчука (Полтавська область) "Комплексна програма відновлення історичного, культурно-рекреаційного середовища Крюківського району міста Кременчука" (ІІІ категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 80,07);

від Первомайської міської ради (Миколаївська область) "Виконання пріоритетних завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська в сферах благоустрою, управління та утримання житла з застосуванням сучасних технологій" (ІІІ категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 80,07);

від Згурівської районної ради (Київська область) "Впровадження ресурсозберігаючих технологій шляхом комплексного підходу щодо переробки твердих побутових та органічних відходів у Згурівському районі Київської області" (ІІ категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 80,77);

від Музиківської сільської ради (Бєлозерський район, Херсонська область) "Створення інвестиційної привабливості с. Музиківки" (І категорія, загальна кількість одержаних проектом білів – 84,25).

25 вересня 2007 року на засіданні Ради Конкурсу 87 проектів було визначено переможцями Всеукраїнського конкурсу, загальні видатки на реалізацію яких становлять 59 млн. 380,4 тис. грн., в тому числі, з Державного бюджету 20 млн. грн. (доручення Кабінету Міністрів України №41862/0/1 – 07 від 01.10.2007). Фонд у листі №305/10/12 – 07 від 02.10.2007 на адресу Мінфіну та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету запропонував включити видатки на реалізацію проектів до Державного бюджету України на 2008 рік у вигляді окремої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Проекти та програми, надіслані на Конкурс-2007 року мають вищий кваліфікаційний рівень підготовки порівняно з попередніми роками і значимі не тільки для певної територіальної громади, але й для інших населених пунктів, де існують аналогічні (спільні) проблеми.

1 Ця теза справедлива і для села та селища, проте проявляється гостро лише у приміських селах, де є останній ресурс громади - земля.

2 За матеріалами книги "Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні" / Дацишин М., Керецман В. – К.: В-во "К.І.С.", 2007.


 
 

ֳ

...