WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

У зв'язку з ситуацією, яка склалась у м. Кіровограді на позачергових виборах міського голови у Комітеті було підтримано утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації у зв'язку з проведенням 26 листопада 2006 року позачергових виборів голови м. Кіровограда та забезпечення конституційних прав громадян під час виборів, фактів порушення виборчого законодавства України (проекти постанов реєстр. №№ 2651, 2651-1).

В процесі роботи Комітету зі зверненнями, що надходять від місцевих рад, були виявлені окремі випадки перейменування сільських рад у спосіб, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

У практику діяльності Комітету входило направлення на місця повідомлень про розгляд проектів законодавчих актів на засіданні Комітету і одержання пропозицій та зауважень від регіональних органів влади, експертів та фахівців з окремих питань до підготовки проектів рішень та обробки пропозицій та зауважень авторів внесення. Саме так здійснювалась підготовка законопроектів про місцеве самоврядування, про вибори до місцевих рад, про органи самоорганізації населення.

Члени Комітету, працівники його секретаріату брали активну участь у роботі "круглих столів", конференцій, семінарів, присвячених питанням реформування державного будівництва, місцевого самоврядування та регіонального розвитку. За період трьох сесій п'ятого скликання проведено 11 семінарів, "круглих столів" та конференцій.

Важливим елементом в діяльності Комітету є робота з листами та зверненнями громадян, які надходять від місцевих рад та їх органів, громадських об'єднань, депутатів, виборців. Аналіз звернень свідчить про те, що причина масових надходжень не лише в неналежному виконанні законів. У певних випадках проблема полягає в тому, що деякі законодавчі акти не відповідають нормам Конституції, містять прогалини, протиріччя. Серйозні труднощі в практичній діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування викликає і неоднозначність тлумачення або розуміння окремих норм законів. Комітетом, відповідно до законів України, надавалися відповіді та роз'яснення.

Окрім профільного Комітету проблематикою місцевого самоврядування опікувалися комітети Верховної Ради України з питань бюджету, з питань будівництва, транспорту, ЖКХ та зв'язку, інші.

Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

Уряди більшості країн світу відіграють ключову роль у реалізації політики у сфері місцевого та регіонального розвитку — як здійснюючи нормотворчу діяльність, так і безпосередньо чи через інші підпорядковані їм органи виконавчої влади, втілюючи політику у життя.

Упродовж 2007 року Кабінет Міністрів працював над виконанням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року (передбачена Законом "Про стимулювання розвитку регіонів"). Її мета полягає у визначенні ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної політики у сфері місцевого та регіонального розвитку з міркувань національних потреб та інтересів. Стратегію було розроблено відповідно до законодавства з урахуванням досвіду регіонального розвитку у країнах ЄС, Центральної та Східної Європи й СНД.

Для узгодження позицій щодо законодавчого врегулювання нагальних питань соціально-економічного розвитку України створювались спільні парламентсько-урядові робочі групи. Останні працюють, зокрема, аби представити узгоджену позицію Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної політики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, в її комітетах, депутатських фракціях і групах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року №323 були утворені Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. Метою їх діяльності стало забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, політики в сфері будівництва, розв'язання проблем, пов'язаних з житлово-комунальним господарством.

За дев'ять місяців свого існування міністерства намагалися активно впливати на процеси, які відбуваються у сфері місцевого та регіонального розвитку. Проте брак часу, що пов'язано з політичною нестабільністю, техногенними та природними катастрофами, які останнім часом набули регулярного характеру, не дали повною мірою згаданим міністерствам реалізувати свій потенціал.

Інші центральні органи виконавчої влади

На сьогодні важливим органом державної влади, який впливає на процеси місцевого та регіонального розвитку залишається Міністерство фінансів. Саме тут вирішуються питання про розмір і черговість надання регіонам коштів з державного бюджету. При цьому позицію Міністерства в спілкуваннях з регіонами формує традиційна проблема браку коштів. Натомість навіть заплановані й відповідно схвалені заходи середньо- та довгострокового характеру часто стають жертвами ситуації з поточним наповненням казни.

Загалом елементи місцевих та регіональних функцій і відповідні підрозділи є фактично в кожному галузевому міністерстві.

2.5. Запровадження імперативного мандата для місцевих рад.

12 січня 2007 року Верховною Радою України з ініціативи фракції БЮТ був прийнятий, а потім підписаний Президентом України Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад" від 12 січня 2007 року (так званий "закон про імперативний мандат для місцевих рад").

Принциповою новацією, що запроваджена зазначеним Законом, є механізм дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради без рішення як виборців, так і відповідної ради у разі відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками якої його обрано (частина 1, п.1; частина 2, п.1 Закону № 602-V).

Певна частина експертів висловлює щодо цього деякі застереження. Вони звертають увагу на те, що згідно з статтею 5, частиною 2 Конституції України "...єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування". У відповідності з статтею 141, частиною 1 Конституції України депутати місцевих рад обираються жителями (тобто, виборцями). Партії, фактично, лише пропонують виборцям кандидатури, або списки кандидатур для голосування. За аналогією, вони були б вправі лише ініціювати відкликання депутатів виборцями. Таким чином, пропоноване Законом № 602-V відкликання депутатів безпосередньо керівними органами політичних партій з будь-яких підстав виглядає таким, що не має правової логіки, і суперечить зазначеним положенням Конституції України.

В Зверненні Правління Асоціації міст України та громад до Президента України вказувалося, що запровадження такого механізму відкликання депутатів місцевих рад "призведе до посилення корпоративного тиску на депутатів місцевих рад, які (будуть) змушені дотримуватися лінії партійного керівництва, не враховуючи при цьому інтереси виборців". Крім того, як свідчить парламентська практика, інколи саме керівництво партії радикально змінює свої політичні орієнтири, а окремі депутати від цієї партії продовжують дотримуватися своїх зобов'язань перед виборцями.

Серед підстав для відкликання депутата політичною партією передбачені, зокрема, й "інші підстави, встановлені вищим керівним органом політичної партії, за виборчим списком якої він був обраний депутатом" (стаття 1, пункт 2, частини 3, 4, 5 пропонованої редакції статті 7 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" та в декількох інших місцях тексту Закону № 602-V). Однак передбачення в законі таких невизначених чітко підстав створює широкі можливості для сваволі партійного керівництва стосовно місцевих депутатів.

Недостатньо визначеними є і додаткові підстави, запроваджені Законом № 602-V для відкликання депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим – зокрема, "незадовільне виконання депутатських обов'язків"; "порушення норм етики і моралі", тощо (стаття 1, пункт 2, частина 2 пропонованої редакції статті 7 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"). Такі формулювання підстав допускають неоднозначне їх тлумачення і неоднакове застосування.

Як зазначалося і в Зверненні Асоціації міст України та громад, "даний Закон суттєво змінює принципи, визначені в законах України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та „Про статус депутатів місцевих рад", за якими депутати місцевих рад обиралися та працюють вже майже рік, а відповідно до ст. 58 Конституції України закон не має зворотної дії в часі".


 
 

ֳ

...