WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Середньострокові перспективи реформування місцевого самоврядування та деякі пропозиції муніципальної громадськості -

Середньострокові перспективи реформування місцевого самоврядування та деякі пропозиції муніципальної громадськості -

- проект закону України про внесення відповідних змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування ;

- законодавче регулювання місцевих виборів;

- законодавчі акти щодо проведення в Україні реформ, спрямованих на розвиток ефективного місцевого самоврядування та запровадження раціональної системи державного управління;

- законодавчо забезпечити обов'язкову участь громадськості у підготовці, громадському узгодженні та контролі за виконанням управлінських рішень органів місцевого самоврядування.

3. Здійснити комплекс заходів на проведення в 2008-2011 рр. адміністративно-територіальної реформи, забезпечивши функціонування багаторівневої публічної влади. Формування адміністративно-територіальних одиниць здійснювати на основі чітких критеріїв, взявши за основу соціально-економічну модель, що поєднує вимоги субсидіарності публічних послуг та економічної, інфраструктурної та кадрової спроможності новостворених адміністративних одиниць. В першу чергу здійснити формування повноцінних громад.

Адміністративна та адміністративно-територіальна реформи повинні поєднуватися з реформами земельною, освітньою, охорони здоров'я, пенсійною, бюджетною, податковою тощо.

Місцеві вибори

Слід концептуально визначитись з новим законодавством про місцеві вибори. При цьому можливі різні варіанти запровадження виборчої системи.

1. Збереження мажоритарної системи для сіл, селищ, міст районного значення та проведення виборів щодо інших рівнів місцевого самоврядування на основі пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками.

2. Проведення виборів на основі мажоритарної виборчої системи щодо поселень, в яких проживає менше 100 тисяч жителів; на інших рівнях місцевого самоврядування – на основі пропорційно-виборчої системи з відкритими партійними списками.

3. В основу взяти другий варіант, за виключенням виборів до районних, обласних рад, які проводяться на засадах мажоритарної виборчої системи.

4. Повернення до мажоритарної виборчої системи на всіх рівнях системи місцевого самоврядування.

3.3. Вирішення проблем фінансового забезпечення місцевого самоврядування, подолання кризи в системі державних закупівель товарів та послуг.

Бюджетна політика та фінансове забезпечення місцевого самоврядування.

В короткостроковій перспективі (з 2008 р.)

1. З метою забезпечення належної якості виконання тих завдань і надання тих послуг, які будуть визначені, як зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування та мають виконуватися чи надаватися за рахунок коштів державного бюджету, мають бути впроваджені відповідні соціальні стандарти та стандарти надання адміністративних послуг. Ці дані мають бути покладені в основу обчислення фінансових нормативів бюджетного забезпечення для додержання вимог кожного стандарту. Складання проектів державного та місцевих бюджетів має відбуватися з 2009 року виключно на основі обрахованих у такий спосіб нормативів.

2. З метою стимулювання активності органів місцевого самоврядування із нарощення доходної частини та створення сприятливого підприємницького середовища для тих громад, які забезпечують достатнє фінансування делегованих завдань та повноважень на рівні встановлених державою стандартів без необхідності дотування з державного бюджету, слід передбачити механізми заохочення у вигляді можливості не включення частини розрахункових прогнозних показників доходів, що враховуються в розрахунку трансфертів до формули розрахунку трансфертів. У такий спосіб місцеве самоврядування в Україні отримає більше фінансової самостійності та більше можливостей адекватно реагувати на повсякденні потреби громадян.

3. З метою підвищення дієвості використання коштів міжбюджетних трансфертів, які надаються не на фінансування поточних потреб, а на фінансування потреб інвестиційного характеру, слід передбачити механізм контролю за ефективністю та результативністю їх використання, у тому числі за допомогою оцінювання бюджетних програм.

4. З метою забезпечення виконання місцевим самоврядуванням визначених законодавством повноважень, повинен бути запроваджений механізм проведення консультацій держави та самоврядування при формуванні політики міжбюджетних відносин. Також має бути створений ефективний механізм вирішення спорів між державою та органами місцевого самоврядування у сфері міжбюджетних відносин. Такий механізм може передбачати процедури погодження інтересів на етапі проектування бюджетів з можливістю апеляції до вищих інстанцій, адміністративного оскарження рішень у сфері міжбюджетних відносин, а також посилювати можливість звернення органів місцевого самоврядування або держави до суду.

5. Передбачити чіткі механізми для об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування з метою виконання спільних завдань та проектів, дозволять органам місцевого самоврядування ефективніше розпорядитися обмеженими ресурсами з метою покращення виконання своїх зобов'язань.

В середньостроковій перспективі (до 2010 р.) - місцеве самоврядування повинно отримати достатні джерела надходжень, що дозволить забезпечити виконання ним своїх природних функцій та власних повноважень. Крім удосконалення існуючої системи місцевих податків і зборів, істотним джерелом збільшення надходжень до бюджетів місцевого самоврядування повинен стати земельний податок. Для цього йому має бути наданий статус повністю місцевого, а практика надання пільг з його сплати на центральному рівні має бути скасована.

В перспективі має бути запроваджено податок на нерухомість. Податок на нерухомість має поєднати земельний податок та податок на будівлі, споруди та приміщення, розташовані на відповідних земельних ділянках, та має поширюватися на всі без виключення будівлі, споруди, приміщення та земельні ділянки під ними або вільні земельні ділянки. Цей податок має бути запроваджений в якості місцевого податку та суттєвого джерела поповнення місцевих бюджетів.

Для реалізації наміченого необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу.

Подолання кризи в системі державних закупівель товарів та послуг

Історія та суть питання. В липні 2000 р. набула чинності перша редакція Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Він замінив "Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)" та "Положення про проведення торгів (тендерів) у будівництві", які були затверджені постановами Кабміну у 1997-1998 рр.

Протягом 2003 року окремими законодавчими актами до закону внесено ряд змін та доповнень.

В січні 2005 року після тривалої і запеклої боротьби у Верховній Раді та поза нею набув чинності новий Закон про держзакупівлі. Але вже 4 квітня того ж року Уряд вносить до парламенту законопроект про внесення змін до нового закону. Проте, варіант змін у редакції Кабміну не пройшов. Депутати підтримали законопроект, який був підготований групою їхніх колег. Після цього функції громадського контролю за сферою держзакупівель були закріплені за спілкою громадських організацій "Тендерна палата України". Серед цих функцій: розгляд скарг, видання інформаційного бюлетеня, надання дозволу на застосування неконкурентної процедури – закупівля в одного учасника.

В березні 2007 р. набуває чинності нинішня редакція Закону про держзакупівлі.

Обов'язковість встановлення замовником вимог з надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору, дозволу на участь у торгах лише тих осіб, які внесені у Каталог учасників процедур закупівель призвели до зменшення кола потенційних учасників торгів, відсутності належної конкуренції серед учасників торгів у зв'язку з великими витратами коштів і складністю оформлення відповідних документів. Як наслідок, замовники змушені закуповувати продукцію за зниженою якістю, а малий та середній бізнес навіть не має змоги брати участь у процесі держзакупівель.

Можливість оскарження дій замовника особою, яка навіть не виявила бажання брати участь у тендері, фактично дає право сторонньому учаснику ринку або фізичній особі маніпулювати ходом проведення торгів, що викликає затримку проведення тендерів і, як наслідок, зрив у постачанні життєво необхідної продукції.

Розширення функцій Тендерної палати України, відсутність дієвого механізму контролю з боку держави за її діяльністю стали причиною повної комерціалізації сфери державних закупівель та маніпулювання діями замовників, що суперечить нормам і принципам міжнародного законодавства.

Значення проблеми для бюджетів місцевого самоврядування, для організації всієї роботи у 2008 році полягає в тому, що відповідно до процедур про держзакупівлі, як правило, витрачається близько третини запланованих коштів, записаних у видатковій частині бюджету України. Разом з коштами місцевого самоврядування ринок закупівель держструктур у 2007р. це оцінювалося у понад 120 млрд. грн.


 
 

ֳ

...