WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Ризики та потенційні загрози впровадження конституційних змін у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування -

Ризики та потенційні загрози впровадження конституційних змін у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування -

Ризики, пов'язані з недотриманням у процесі реформування вимоги цілісності законодавчого забезпечення ТОВ та місцевого самоврядування:

Окрім конституційних норм, що стосуються зміцнення місцевого самоврядування, необхідно у законах чітко визначити правовий статус районних і обласних рад, органів виконавчої влад, розмежувати повноваження між ними, а також юрисдикції органів різного адміністративно-територіального рівня.Ці кроки мають бути відображені у перехідних положеннях нової Конституції та плані конкретних заходів з реформування ТОВ та місцевого самоврядування. Спроба відразу створити ефективне самоврядування на рівні районів та областей неминуче призведе до стагнації місцевого самоврядування саме на первинному рівні – рівні громад.

Для дотримання вимоги ідеології цілісності законодавчого забезпечення доцільно передбачити декілька його рівнів:

Перший – конституційно-правовий. Він торкається положень чинної Конституції, проектів змін і доповнень до Конституції в частині ТОВ та місцевого самоврядування, а також органічних, конституційних законів щодо цієї сфери: закони про внесення змін і доповнень до законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, до Конституції України, а також про територіальний устрій, про засади державної регіональної політики тощо.

Другий – законодавчо-спеціалізований: передбачає пакет законопроектів про самоврядування територіальної громади, про організацію виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі, про організацію виконавчої влади та місцевого самоврядування в області. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування, яке логічно витікає з конституційних змін та наповнює відповідні статті Конституції конкретним змістом має розглядатись у контексті прийняття законів "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" (або "Про органи виконавчої влади").

На цьому рівні мають бути забезпечені не тільки механізми гарантій органів і посадових осіб місцевого самоврядування, але й їх відповідальність. Механізми відповідальності мають унеможливити виникнення ситуацій некерованості певними адміністративно-територіальними одиницями.

Має бути забезпечено зростання значення і ролі асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування в житті суспільства. Серед нормативно-правових документів, які необхідно прийняти в першу чергу – закон "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Повномасштабна трансформація системи місцевого самоврядування в Україні має передбачати також законодавче урегулювання деяких питань реалізації особливого статусу Києва і Севастополя. Чинний закон "Про столицю України — місто-герой Київ" у нинішніх умовах не забезпечує гармонізації самоврядних та державних компонентів у системі керування містом. Необхідно чітко розмежувати повноваження міської ради і Київської державної адміністрації, визначити правовий статус виконавчого органу Київради та Київського міського голови, розглянути питання про необхідність розділення посад голови органу місцевого самоврядування столиці та керівника органу, який представлятиме в Києві державну владу.

Третій – законодавчо-галузевий, який пов'язаний з певними аспектами реформування місцевого самоврядування у сферах бюджетної, податкової, земельної політики, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, житлово-комунального господарства.

Утвердження нових принципів організації системи місцевого самоврядування мусить супроводжуватися й законодавчим визначенням її фінансово-економічних основ, зокрема прийняттям закону "Про фінансово-економічні засади місцевого самоврядування України" (або "Про фінанси місцевого самоврядування"), удосконалення Бюджетного Кодексу України в частині, яка унормовує питання податкової бази діяльності місцевого самоврядування тощо. Слід також урегулювати питання комунальної власності, інструментом чого мав би стати закон "Про право комунальної власності та управління об'єктами комунальної власності і спільною власністю територіальних громад".

Комплексний характер законодавчого забезпечення дасть змогу Кабінету Міністрів України запланувати перспективи проведення структурних реформ, своєчасно готувати проекти нормативно-правових актів, зокрема таких:

Про службу в органах місцевого самоврядування (новаредакція);

Про адміністративні послуги;

Про основні засади державної регіональної політики;

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України;

Про місцеві податки та збори тощо.

Прийняття нових законів дасть змогу удосконалити бюджетну та податкову системи з метою підвищення ролі та статусу органів місцевого самоврядування. Необхідно також затвердити державні соціальні стандарти, на підставі яких провести відповідні розрахунки з визначення потреб громад та рівня фінансового забезпечення їх місцевих бюджетів;

Частина зазначених завдань може бути вирішена ще до прийняття закону про внесення змін до Конституції України, якщо внести зміни та доповнення до чинних законів про місцеві державні адміністрації та про місцеве самоврядування, які б передбачили: посилення контрольно-наглядових, координаційних функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій; зменшення обсягу делегованих їм повноважень з боку районних та обласних рад; зменшення обсягу делегованих та підвищення обсягу власних повноважень органів місцевого самоврядування; усунення дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; чіткий розподіл предметів відання та повноважень органів місцевого самоврядування різного територіального рівня; встановлення процедур реєстрації актів органів місцевого самоврядування та перевірки, нагляду за ними на предмет відповідності їх закону та Конституції з боку обласних державних адміністрацій.

Вимога комплексного підходу потребує також концептуального визначення з питань нового законодавства про місцеві вибори. При цьому можливі різні варіанти запровадження виборчої системи.

Перший, збереження мажоритарної системи для сіл, селищ, міст районного значення та проведення виборів щодо інших рівнів місцевого самоврядування на основі пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками.

Другий, проведення виборів на основі мажоритарної виборчої системи щодо поселень, в яких проживає менше 100 тисяч жителів; на інших рівнях місцевого самоврядування – на основі пропорційно-виборчої системи з відкритими партійними списками.

Третій, проведення виборів міських голів на основі мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в два тури для репрезентативного представництва виборців щодо головних посадових осіб міської територіальної громади.

Враховуючи ризики, що викладені вище, необхідність поступового реформування ТОВ та місцевого самоврядування, що випливають із норм оновленої Конституції, слід доцільно ще до прийняття закону про внесення змін до Конституції України вжити заходів, які створюватимуть необхідну базу для радикальних інституціональних перетворень. Ці заходи (завдання) доцільно розбити на першочергові, середньострокові та перспективні.

3 Сайт радіо Свобода http://www.radiosvoboda.org/article/2008/5/18F1CCD5-4561-4258-B66F-3EABDBB1882B.html

4 Сайт незалежного аналітичного агентства "Главред" http://glavred.info/print.php?article=/archive/2008/05/08/130844-1.html

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...