WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Реформа системи управління в органах місцевого самоврядування -

Реформа системи управління в органах місцевого самоврядування -

На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

 1. визнані судом недієздатними;

 2. які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

 3. які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

 4. які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

В органах місцевого самоврядування встановлено сім категорій посад – від першої (найвищої) категорії, до якої відносяться посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови, до сьомої категорії, до якої відносяться посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

Таблиця 7. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування по категоріях 3

Всього службовців

77 442

Керівники

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

32 341

27

59

892

1122

17751

12490

Спеціалісти

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

45 101

16

10

69

1257

21669

22080

Служба в органах місцевого самоврядування характеризується значною плинністю кадрів, особливо в ті роки, коли проводяться муніципальні вибори, наприклад у 2002 році (таблиці 8,9)..

Таблиця 8. Кількість працівників, які вибули з органів місцевого самоврядування у 2002 році4

Назва категорії

Всього осіб

Вибуло

осіб

%

Всього осіб

77 442

16026

20,7

У тому числі:

1. Керівники

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

2. Спеціалісти

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

32341

27

59

892

1122

17751

12490

45101

16

10

69

1257

21669

22080

7886

14

29

321

439

4854

2229

8140

2

1

28

225

4397

3487

24,4

51,9

49,2

36,0

39,1

27,3

17,8

79,3

12,5

10,0

40,6

17,9

20,3

15,8

Найбільша плинність кадрів спостерігається серед виборних посад органів місцевого самоврядування. Так, кількість новообраних у 2002 році голів обласних рад становить 50% від їх загальної кількості, голів районних рад – 41,8%, районних у містах рад – 26,8%, міських голів міст обласного значення – 44,4%.

В цілому у зв'язку із закінченням повноважень або їх достроковим припиненням вибуло з органів місцевого самоврядування у 2002 році 5013 осіб (6,5%), з них: керівників – 4649 осіб (14,4%), спеціалістів – 364 (0,8%).

Серед інших причин вибуття з органів місцевого самоврядування можна вказати:

 • за власним бажанням – 5656 (7,3%);

 • досягнення граничного віку служби в органах місцевого самоврядування – 923 (1,2%);

 • скорочення штатів – 601 (0,8%);

 • корупція – 5 (0,006%);

 • перехід на іншу роботу тощо – 3825 (4,9%).

Таблиця 9. Кількість працівників, прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування у 2002 році5

Назва категорії

Всього осіб

Прийнято

осіб

%

Всього осіб

77 442

23 790

30,7

У тому числі:

1. Керівники

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

2. Спеціалісти

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

32341

27

59

892

1122

17751

12490

45101

16

10

69

1257

21669

22080

8514

15

32

357

461

5047

2602

15276

8

4

37

276

5588

9363

26,3

55,6

54,2

40,0

41,1

28,4

20,8

33,9

50,0

40,0

53,6

22,0

25,8

42,4

В залежності від процедури було прийнято на службу в органи місцевого самоврядування у 2002 році:

 • на конкурсній основі – 14348 осіб (18,5%);

 • зі стажуванням – 533 (0,68%);

 • з кадрового резерву – 975 (1,26%);

 • внаслідок обрання чи за іншою процедурою – 7934 (10,25%).

Заробітна плата службовців органів місцевого самоврядування складається з окладу, премій, доплати за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок, передбачених цим Законом

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування згідно з Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" визначаються відповідним органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад. У той же час питання оплати праці службовців органів місцевого самоврядування сьогодні в Україні регулюються в основному централізовано – Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"), який визначив межі посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування

У таблиці 10 наведені дані щодо середньомісячної заробітної плати (у гривнях) службовців органів місцевого самоврядування за станом на 01.01.03 р.6:

Таблиця 10. Середньомісячна заробітна плата службовців органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування

Середньомісячна заробітна плата (грн.)

Обласні ради

Районні ради

Міські ради міст обласного значення

Міські ради міст районного значення

Районні у містах ради

Селищні та сільські ради

666,81

432,52

403,42

344,81

388,26

262,77

2.2Сучасні інструменти управління в місцевих органах влади (проф. Пол Майер)

Сучасний місцевий орган влади потребує певної кількості інструментів для того, щоб бути функціональним. Деякі з них::

 • Структура організації, яка визначає ієрархію організації: хто підпорядковується кому? Хто відповідає за що?

 • Посадові інструкції, які визначають основні функції та завдання кожної посади у певній організації;

 • Робоча концепція „цільового управління" (ЦУ);

 • Керівні принципи організації, які стосуються таких питань як фінансова компетенція відповідно до бюджету;

 • Концепція, яка дозволяє оцінити менеджерські якості співробітників („оцінка");

 • Операційна концепція контролю, яка дозволяє кожному відповідальному співробітнику ефективно керувати своєю роботою відповідно до встановлених цілей (напр., „Кокпіт", збалансована карта звітності).


 
 

ֳ

...