WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні -

Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні -

4.3. Рекомендації щодо вищих навчальних закладів, залучених до навчання кадрового складу органів місцевого самоврядування (проф. Пол Майер)

Спеціалізовані вищі навчальні заклади України є важливими партнерами у підготовці посадових осіб органів місцевого самоуправління, однак, за певних умов:

 • заклад має бути широко визнаним і сприйнятим місцевими органами влади, які, як очікується, відряджатимуть свій персонал для участі у його програмах навчання;

 • місцеві органи влади, що відряджають свій персонал до таких закладів, повинні мати певні можливості брати участь у розробці або перегляді програм, що пропонуються. Отже потрібний постійний зв'язок у формі діалогу між органами місцевого самоврядування та керівництвом спеціалізованих вищих навчальних закладів;

 • аналіз витрат та переваг з погляду органів місцевого самоврядування має бути позитивним;

 • навчальний курс має бути найвищої якості та охоплювати як теоретичні аспекти державного управління, так і практичні аспекти буденного управління в державних установах;

 • широко розвинена система відповідної сертифікації, присвоєння звань та присудження нагород повинна стати засобом підтримки зусиль спеціалізованих вузів щодо підготовки працівників органів місцевого самоврядування;

 • слід створити незалежну моніторингову групу, до обов'язків якої належав би нагляд за якістю програм навчання, оцінка роботи викладацького складу та запрошених доповідачів. Багато країн накопичили цінний досвід роботи з "піринговими групами" (Peer Groups), які регулярно відвідують їхні університети й академії. В Україні можна було б запровадити таку (найкращу) практику, наприклад, за допомогою Ради Європи;

 • обмін досвідом і навчання викладацького складу є абсолютно необхідними для забезпечення прийнятних результатів діяльності вищих навчальних закладів у сфері підготовки працівників органів місцевого самоврядування.

4.4. Вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників комунальних установ (проф. Віктор Кравченко)

Адміністративна та муніципальна реформи, реформування житлово-комунального господарства в Україні можуть мати успіх лише за умови утвердження в суспільній та професійній свідомості нової філософії муніципальної служби, що вимагає суттєвої перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств.

Перебудова цієї системи має на меті перехід функціонування апарату муніципального управління на якісно новий рівень ефективності, що, в свою чергу, вимагає формування постійно діючих механізмів підвищення професійної та управлінської кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств. Ця система має набути гнучкості, здатності адаптуватися до нових завдань, що виникають в ході муніципальної реформи, та перманентного оновлення нормативно-правової основи місцевого самоврядування.

У той же час, на сьогодні не існує чіткої ідеї щодо пріоритетних шляхів реформування існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб муніципалітетів, і це значно ускладнює віднайдення нових організаційних форм навчання у муніципальній сфері та процес впровадження навчальних стратегій і програм. Така ситуація свідчить про доцільність і терміновість для впровадження національної концепції розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, яка може бути затвердженаАсоціацією міст України та громад або Конгресом місцевих і регіональних влад України.

Для створення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств необхідно вирішити низку пріоритетних завдань, зокрема:

 1. Створення конкурентного середовища на ринку послуг у сфері муніципальної освіти шляхом розширення кола суб'єктів освітянської діяльності, що беруть участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування такомунальних установ і підприємств, а також забезпечення їм права рівного доступу до ринку послуг у сфері муніципальної освіти;

 2. Забезпечення реальної самостійності органів місцевого самоврядування щодо цільового навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що передбачає їх можливість самостійно визначатися з вибором навчальних закладів і форм навчання та навчальними програмами, за якими здійснюється навчання;

 3. Стабільне фінансування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств за рахунок запровадження обов'язкових нормативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого самоврядування;

 4. Запровадження постійно діючого маркетингу потреб органів місцевого самоврядування у цільовій підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що дасть можливість адаптувати навчальні програми до потреб практики.

Крім того, становлення нової системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ та підприємств стримується відсутністю єдиного загальнонаціонального Центру підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, ініціаторами створення якого могли б виступити асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом.

На Центр можна було б покласти функції щодо:

 1. Аналізу інформації стосовно потреб органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації працівників місцевого самоврядування та можливостей навчальних закладів України і зарубіжних країн щодо задоволення цих потреб;

 2. Розробки навчальних програм, іншої навчально-методичної документації;

 3. Координації діяльності з підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, що здійснюється органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими суб'єктами діяльності у сфері муніципальної освіти;

 4. Організації стажування муніципальних працівників в органах місцевого самоврядування України та зарубіжних країн;

 5. Підготовки замовлень на розробку навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів;

 6. Координації розміщення муніципальних замовлень на підготовку та перепідготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн;

 7. Проведення навчальних заходів;

 8. Організація підготовки тренерів для навчальних центрів органів місцевого самоврядування.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...