WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні -

Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні -

4.1.3. Цільові групи

Місцеві органи влади мають добирати урядовців і об'єднувати їх у групи для участі у спеціальних навчальних заходах. Цей процес має бути ретельно підготовлений, особливо тоді, коли обмежені ресурси дозволяють провести навчання обмеженого числа персоналу. Необхідно систематично визначати організаційні потреби і здійснювати навчання для того, щоб у працівників з'явилися навички, яких потребує організація. Для запобігання затримкам і непорозумінням під час навчання потрібно попередньо визначити культурні проблеми, особливо це стосується міжнародного середовища. Необхідно вирішити й імовірні ресурсні проблеми – невідповідний бюджет, слабка інфраструктурна база, нестача сучасних навчальних матеріалів та обмежені можливості відділу кадрів управлінського складу.

У рамках навчання за місцем роботи доцільно пристосувати програми навчання до потреб конкретних цільових груп, утворених з працівників органів місцевого самоврядування, наприклад, як показано на такій моделі.

Цільові групи для навчання за місцем роботи

- Щойно найнятий персонал

- Інформація про організацію (завдання, бачення розвитку, цілі, цінності тощо)

- Урядовці нижчого рівня

- Нові методи державного управління: орієнтація на споживача, облік, складання кошторису тощо

- Урядовці вищого рівня / заступники керівників

- Нові методи державного управління / керівництво; ре інжиніринг адміністративних процесів, управління роботою команди та проектами тощо

- Обрані урядовці органів місцевого самоврядування

- Основи менеджменту, фінанси та складання кошторису, зв'язки з громадськістю

Схема 5. Цільові групи для навчання за місцем роботи

Навчання має складатися з низки спеціалізованих семінарів за різними темами. Ці семінари мають орієнтуватися на різні рівні урядовців – молодших спеціалістів, що тільки-но починають свою професійну кар'єру, державних управлінців вищого рівня (керівників відділів (служб)), осіб, які приймають рішення, генеральних секретарів. Довготривалі курси (до 6 місяців) мають закінчитися врученням сертифікатів і стати складовою частиною системи просування по службі посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Треба розглядати дистанційну форму навчання та навчання через Інтернет (електронне навчання) як передову методику підготовки кадрів органів місцевого самоврядування, зокрема, навчання через мережу Інтернет, імовірно, зацікавить урядовців органів місцевого самоврядування. Однак цей відносно дешевий і дуже гнучкий метод вимагає відповідного технічного обладнання та підготовки кадрів.

Не менш важливою є підготовка викладачів, що включає аналіз потреб, формування цілей навчання, методику та навчальні матеріали для навчання дорослих, найліпший європейський досвід у сфері державного управління, розробку навчальних курсів, педагогіку й теорію навчання, а також методи оцінювання навчальних заходів. Треба окремо зупинитися на підборі викладачів. Ґрунтуючись на цьому новому знанні, можна сприяти впровадженню нового, незалежного навчання за місцем роботи.

   1. Ключові теми для навчання

Окремі ключові теми навчання у сфері державного управління зазначено в додатку до цього зведеного звіту. Зазвичай для успішної розробки програми навчання ми рекомендували б поєднувати навчальні модулі та проектну (практичну) роботу за обраними напрямами, як це показано у концепції літньої школи (додаток, розділ 3.1).

4.2. Окремі передумови та короткотермінові пріоритети стратегії навчання (проф. Пол Майер)

Наші зустрічі та контакти з представниками органів влади України протягом 2003 р. показали, що багато різноманітних організацій проводять на відповідному науковому та професійному рівні серйозну роботу щодо планування, розробки, організації та впровадження програм навчання для органів місцевого самоврядування. Навчальні програми і навчальні плани, а також планові програми здаються добре організованими та усебічними.

Експертні дослідження, що були проведені у 2003 р., дозволяють зробити попередній аналіз низки програм навчання, які зараз реалізуються в Україні і які є всебічними і добре складеними. Однак проведення повної оцінки подібних програм вимагає подальшої аналітичної роботи та розгляду окремих навчальних модулів відповідних програм. Потрібно зібрати додаткову інформацію шляхом аналізу відгуків учасників на різні навчальні програми. Отже, потрібно провести подальшу аналітичну роботу, щоб зібрати всебічні дані для розробки стратегії навчання, зокрема:

 • Статистичні дані: кількість проведених семінарів; кількість учасників, що взяли участь у різних програмах, запропонованих спеціалізованими вузами у сфері підготовки кадрів органів місцевого самоврядування; чисельність залученого викладацького персоналу; кількість днів/ учасників стосовно кожного типу програми; фінансові ресурси, залучені до цієї діяльності (дані за 2000, 2001, 2002 та 2003 рр.);

 • Профіль/ структура учасників (функції, розмір відповідного органу місцевого самоврядування, міста або державної компанії);

 • Оцінка відгуків учасників (якщо вони є, а якщо їх немає, то було б корисно провести таку оцінку шляхом розсилання анкет колишнім учасникам);

 • Прийняття програм навчання особами, що приймають рішення, а також вищим керівництвом місцевих органів влади:

 1. відправляти учасників для участі у відповідних програмах навчання;

 2. не відправляти учасників для участі у відповідних програмах навчання.

Цю важливу інформацію можна було б отримати шляхом розсилання анкет та (або) шляхом організації співбесід.

Крім того, потрібно досягнути ліпшої узгодженості програм, запропонованих органам місцевого самоврядування щодо керування місцевими державними послугами. Є різні програми, запропоновані і розроблені Національною академією державного управління та її регіональні інститутами, а також центрами підготовки та перепідготовки кадрів Асоціації міст України та громад. Вони пропонують програми відповідного змісту, але ці програми мали б бути узгодженими між собою. З метою надання програмам навчання для кадрів органів місцевого самоврядування України більшої привабливості треба розробити і впровадити концепцію національного та (або) міжнародного визнання дипломів. Здобуття таких дипломів має стати невід'ємною частиною планування кар'єри.

Міжнародний обмін досвідом та ідеями міг би допомогти навчальним закладам, які реалізують програми навчання урядовців, стати ефективнішими, ніж вони вже є, і зробити їхні пропозиції ще привабливішими.

Практичні заходи щодо подальшого розвитку системи навчання працівників органів місцевого самоврядування, які могли б бути вжиті найближчим часом у співробітництві з міжнародними експертами та експертами Ради Європи, повинні включати:

 • підготовку концепції Публічного менеджменту, на основі реальних прикладів діяльності органів місцевого самоврядування різного рівня. Ця концепція має складатися з набору практичних засобів, адаптованих до конкретних умов України;

 • розробку концепції (моделі) управління з використанням відповідних інструментів стратегічного менеджменту й менеджменту завдань, що стоять перед місцевими державними адміністраціями в Україні;

 • розробку стандартизованої моделі опису посад, яким відповідають деякі суттєві функціональні обов'язки, що виконуються в органах місцевого самоврядування України;

 • розробку концепції оцінювання роботи урядовців органів місцевого самоврядування України;

 • розробку типового опису посад навчальних відділів органів місцевого самоврядування України різного рівня;

 • визначення сертифікатів і звань, що можуть бути необхідними та (або) корисними для розвитку організаційного управління в органах місцевого самоврядування України стосовно визначених посад (функціональних обов'язків);

 • розробку набору 5–10 прикладів вивчення конкретних випадків, що представляють "типові" ситуації, пов'язані з управлінням і прийняттям рішень в місцевих органах влади України;

 • створення незалежної моніторингової (наглядової) групи як партнера спеціалізованих освітніх закладів України.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...