WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Партії і місцеве самоврядування -

Партії і місцеве самоврядування -

Крім того, лідер Партії регіонів указує, що "проведення адміністративно-територіальної реформи та формування нових регіонів створює підґрунтя для впровадження інституту виборності керівників виконавчих регіональних структур (виконкомів регіональних рад на прямих виборах у кожному регіоні)". Свою думку з цього приводу, яка, щоправда, дещо відрізняється від думки лідера, публічно висловлює і представник Партії регіонів В. Тихонов, котрий говорить про необхідність обрання голови ради, а не виконкому: "На районному рівні повновладним господарем має виступати місцева рада, що формує повноцінний виконавчий орган", тож різниця з обласним рівнем полягає "лише в тому, що на рівні області рада має сама обирати голову, а на рівні громади це робитимуть мешканці". Як можна судити із цих тез, Партія регіонів ще не виробила консолідоване бачення елементів нового адміністративно-територіального устрою країни, тож у дискурсі одного чільника йдеться про виборність виконавчих структур, іншого – представницьких. До того ж наразі політики недостатньо чітко пояснюють, яким чином будуть взаємодіяти області й регіони, які рівні і форми влади будуть запроваджені в кожній категорії громад.

Однак не викликає сумніву спільна переконаність партійців (висловлена вустами того самого В. Тихонова) в тому, що "федералізм – це наше достеменне майбутнє, і він посприяє розквіту культури, самобутності кожного з народів і регіонів. Ми не повинні бути однаковими, та це й неможливо. Бо Донецьк та Івано-Франківськ, Одеса і Вінниця мають різний історичний досвід. З нас не треба робити радянський народ, коли всі однаково отримують, однаково вдягнені, однаково думають і мають однакові погляди".

Виклад передвиборних настанов політичних сил показує, що наявні суттєві відмінності у їхньому навіть досить схематичному баченні майбутньої організації місцевої влади. Оскільки жодна з парламентських, а тим більше, позапарламентських, політичних сил не спроможна самостійно провести свою лінію, то зрозуміло, що подальший розвиток подій буде суттєво залежати від позиції Президента України, яка корелює із позиціями підтримуючих його політичних сил. Концентроване бачення Президентом перебігу змін щодо місцевої влади було представлено у вигляді законодавчих пропозицій про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування на нараді "СИЛЬНА І ВІДПОВІДАЛЬНА МІСЦЕВА ВЛАДА - МІЦНА ДЕРЖАВА". Наведемо деякі ключові положення позиції Президента:

„...Нам потрібна стійка та ефективна система виконавчої влади і широкі, реально підкріплені повноваження для громад. Нам потрібна поетапна децентралізація державної влади і створення системи ефективного місцевого самоврядування. Знаємо, як це зробити.

Перше. Слід провести поетапну реформу територіальної організації влади в Україні, включно з трансформацією системи місцевого самоврядування. Спочатку ефективне та відповідальне самоврядування у громадах і лише потім самоврядування субрегіонального та регіонального рівня.

Друге. Треба назавжди покінчити з практикою, коли місцевий бюджет є цілковитим заручником державного бюджету. Вже у територіальної громади має бути власний бюджет, який дозволить їй виконувати свої повноваження.

Третє. Необхідно вдосконалити систему муніципальних виборів. Нинішня пропорційна система із закритими списками себе не виправдала. Процес формування дієздатних місцевих рад має бути поєднаний з реформою адміністративно-територіального устрою. Інакше, результату не буде.

Четверте. Треба виправити ситуації, коли в адміністративних межах однієї територіальної громади знаходяться інші територіальні громади, які, у свою чергу, створюють власні органи місцевого самоврядування.

П'яте. Потрібно запровадити принцип повсюдності місцевого самоврядування.

Шосте. Слід закріпити принцип субсидіарності як у системі державної влади, так і в системі місцевого самоврядування. Не треба тягнути на вищий рівень управління ті повноваження, які з успіхом можуть бути реалізовані органами влади, які знаходяться найближче до людини.

... Альтернативи посиленню місцевого самоврядування в Україні, передання йому все більше повноважень із адекватними ресурсами - немає. ...Україна буде державою самоврядних громад".

Крім того, Президент пропонує і конкретні шляхи фінансового посилення місцевої влади, зокрема: „Необхідно також прийняти рішення про збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів через встановлення додаткових відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, які значною мірою залежать від діяльності органів влади на місцях. Пропоную передати до місцевих бюджетів не менше 15% податку на прибуток, плати за ліцензії, збори за спеціальне використання природних ресурсів тощо. Надходження від них очікується в сумі понад 15 млрд. гривень".

Президент України має чітке бачення стосунків громадянського суспільства і влади на місцевому рівні: „Я не можу оминути питань взаємовідносин громадян з органами місцевого самоврядування в умовах їх тотальної політизації та фактичної відірваності від інтересів мешканців територіальних громад. Ми зобов'язані надати більше прав територіальним громадам у впровадженні механізмів прямої демократії: громадських слухань, зборів громадян за місцем проживання, місцевих ініціатив. Не може рада ухвалювати рішення про забудову, якщо не було проведено громадських слухань. Ми не маємо допустити подальшого відчуження місцевої влади від громадян. Те саме стосується рівня публічності і прозорості схвалення рішень. Всі акти органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій сьогодні мають бути доступними для громадян в режимі реального часу через Інтернет без справляння додаткової плати".

Відмітимо, що на відміну від виборчих програмних установок політичних сил, пропозиції Президента носять конкретний, реалістичний і зважений характер і заслуговують на підтримку громадськістю.

Пропозиції муніципальної громадськості щодо кроків по вдосконаленню організаційно-правових і ресурсних засад місцевої влади, взагалі, і місцевого самоврядування, зокрема, викладені в інших розділах Національної доповіді. Єдине, що можна тут зауважити в якості настанови від громадськості це те, що суспільство, набагато більше, ніж політики, відчуває на собі наслідки бездарного управління, надмірної централізації влади та її безвідповідальності. Тому за будь-якого варіанта розвитку подій у площині пошуку нових політичних форм організації влади громадянам, принципово важливо, щоби влада могла ефективно надавати якісні управлінські послуги, а для цього вона має стати в тому числі й децентралізованою і демократичною (чого нині як їй самій, так і громадянам вочевидь бракує) і водночас збалансованою в розподілі своїх немалих повноважень. Суспільству потрібно, щоб органи влади та її представники були законослухняними не меншою мірою, ніж усі звичайні громадяни. Суспільству необхідно, щоби влада забезпечувала дотримання базових політичних прав та уможливлювала здійснення громадянських свобод. Владні інститути в системі, що претендує на те, щоб не тільки іменуватися, але й бути демократичною, повинні бути підпорядковані інтересам розвитку суспільства, а не ставати їм на заваді чи привласнювати владу в державі та громадах в той чи інший спосіб. Саме з цього погляду суспільство буде оцінювати зміст кожної запропонованої моделі системи публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування), які будуть пропагуватися в Україні найближчим часом. Тому оновлювати систему публічного управління у державі та творити новий суспільний договір - Конституцію, яка серед іншого закріплювала нову систему організації влади, держава, політикум і суспільство мають разом.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...