WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Партії і місцеве самоврядування -

Партії і місцеве самоврядування -

У виборчій програмі Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" в якості однієї з стратегічних цілей вказано: „Створити підзвітну громадянам правову державу". А для реалізації цієї мети Блок зобов'язується зробити таке: „Забезпечимо фінансову самодостатність територіальних громад; Законодавчо закріпимо підзвітність органів державної влади і місцевого самоврядування; Забезпечимо суспільну експертизу і публічну оцінку виконання партіями передвиборних зобов'язань". Блок НУНС постійно демонструє готовність до реформування самоврядування та виконавчої влади на місцевому рівні. Свого часу в уряді працював навіть віце-прем'єр з питань адміністративно-територіальної реформи, але невдовзі цю посаду було скасовано. За Угодою про об'єднану опозицію у Верховній Раді України V скликання від 24 лютого 2007 року фракції "Нашої України" та Блоку Юлії Тимошенко взяли на себе зобов'язання "здійснити реформу публічної адміністрації на підставі нової Конституції України, відповідно до якої мають бути ліквідовані районні державні адміністрації, а повноваження обласних державних адміністрацій мають бути зведені до виконання таких функцій: забезпечення виконання та контролю за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; контролю за додержанням прав і свобод громадян; координації діяльності регіональних представництв (які належить створити) центральних органів виконавчої влади".

Виборча програма Блоку Юлії Тимошенко наголошує на необхідності „розширення прав місцевого самоврядування, встановлення контролю над владою" і переконує, що "конституційний прорив" можливий зокрема у частині передання самоврядуванню виконавчих функцій, але для цього радам слід передати і відповідні кошти. Лише самоврядування може стати запорукою від сповзання України до авторитаризму. В згадуваній вище угоді передбачалося, що "адміністративно-територіальні одиниці будуть розподілені на три рівні – регіон, район, громада" (отже, не тільки обласні державні адміністрації, а й обласні ради зазнають суттєвих пертурбацій), але водночас чільники Блоку категорично відкидають ідею введення федерального територіального устрою. Як стверджує Й. Вінський, "федералізація призведе до появи 25–27 "президентів", які рватимуть країну на шматки. Прихильники федералізму не стільки прагнуть реалізувати місцеві особливості, скільки мати окремі вотчини, в яких можна було б безконтрольно грабувати державу. Здоровою альтернативою федералізації я вважаю передачу реальних повноважень на низовий рівень, рівень громад. Федералізація – це шлях в нікуди, він не вирішує жодних питань, він так само віддаляє владу від людей, він так само обмежує права громад базового рівня".

Із Комуністичною партією України повторюватися зайве – "Вся влада радам!" і поготів (щоправда, за визнання всіх форм власності!). А от коли це станеться, залежить від поглядів і намірів тих, із ким комуністи утворюють проурядову коаліцію.

Категорично наполягає на "децентралізації влади України, проведенні адміністративно-територіальної реформи, скороченні зайвих бюрократичних управлінських ланок, встановленні справжнього місцевого самоврядування" Партія зелених України, стверджуючи цілком справедливо, що "уся розбудова влади повинна йти знизу догори і слугувати людині".

ПЗУ виступає також за розширення діалогу держави з громадянами, за ширшу участь суспільства в розв'язанні всіх питань розвитку країни. Вона підтримує і "розвиток прямої демократії шляхом широкого проведення референдумів на локальному, регіональному та загальнонаціональному рівні при вирішенні нагальних проблем суспільства".

Третю групу позицій щодо самоврядування, які стосуються різних форм регіоналізації влади, обстоюють Прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко та Партія регіонів.

Зокрема, Партія регіонів у розділі „Єдність та багатоманітність!" своєї виборчої програми проголошує: „Місцеве самоврядування повинне стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього – максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних і локальних стратегій розвитку. Ми – різні: на Півночі та Півдні, Заході та Сході, але ми – громадяни єдиної країни. У цьому – запорука нашої сили і процвітання. Регіони з їх особливостями і традиціями становлять духовну скарбницю України та її самобутність, яку необхідно зберігати та розвивати спільними зусиллями!"

Прогресивна соціалістична партія України не поділяє ідей стосовно зміни системи виконавчої влади на місцях. Зате промови її лідерки багаті на заклики щодо розширення представницької влади на місцях, а паралельно – щодо серйозних новацій у територіальному устрої держави. Провідниця прогресивного соціалізму відразу після президентських виборів 2004 року оголосила про підтримку ідеї федералізації України і навіть запропонувала правові механізми для її втілення. Зокрема до автономії Криму Наталія Вітренко пропонує додати автономію Закарпаття і "Галичини": "Реально перейти на федеративний устрій можна або закріпивши цей принцип в Конституції, або розширивши принципи автономії на інші території України. Вже сьогодні ціла територія України наділена правами автономії – Автономна Республіка Крим має свою Верховну Раду, свій уряд, свій бюджет, свою Конституцію і свою відповідальність за соціально-економічний стан в АРК. Отже, бажання Південного Сходу України створити свою автономію і законне, і демократичне, і конституційне. Але мешканці Донбасу, Криму, Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Закарпаття пропонують розв'язати цю проблему цілісно, через конституційну реформу. Потрібно змінити Конституцію. Це можна зробити або через Верховну Раду, або через всеукраїнський референдум. <...> Лише уявіть собі, якби весь промисловий Південний Схід України сказав "так" федеративному устрою України чи своїй Автономії. З цим зобов'язана була б рахуватися вся країна!"

Про потребу в розвитку місцевого самоврядування та водночас у запровадженні регіонального рівня влади заявляє і лідер Партії регіонів В. Янукович: "Не змагання між Урядом і Президентом – хто керуватиме місцевими адміністраціями, а перенесення важелів влади до місцевих рад. Ключове завдання – забезпечення фінансової і ресурсної самодостатності місцевих рад. Замало – дати місцевому самоврядуванню більше влади (повноважень), треба підвести під ці повноваження ресурсне підґрунтя (фундамент), лише тоді вони запрацюють. Більше повноважень – більше й відповідальності перед місцевими громадами та перед державою. Розширення повноважень місцевого самоврядування не повинно порушити цілісність та єдність системи державного управління. Кожен рівень організації місцевої влади (самоврядування) мусить виконувати свої, властиві лише йому функції, але система влади повинна діяти як єдиний організм. Відтак доцільно об'єднати процес підготовки конституційних змін, які стосуються розширення повноважень місцевого самоврядування, з підготовкою низки законодавчих актів, які регулюватимуть діяльність місцевої влади, її стосунки з центральними органами виконавчої влади, продовження бюджетної реформи, зокрема реформи міжбюджетних стосунків, з метою зміцнення податкової бази місцевих бюджетів.

Але на відміну від ПСПУ Партія регіонів пропонує, запроваджуючи федералізацію, ще й утворити не самоврядні, а виконавчі органи влади регіонального рівня. У цьому контексті варто повернутися до названих В. Януковичем першочерговими в згадуваній вище публікації в "Дзеркалі тижня" законів, серед яких – "Про центральні і регіональні органи виконавчої влади" та "Про місцеві державні адміністрації". Керівник Кабінету Міністрів називає поділ на адміністративні області "застарілим" і закликає до проведення адміністративно-територіальної реформи як "логічного продовження" реформи самоврядування. В статті не уточнюється, що таке "регіональні органи виконавчої влади" і на базі чого можна було б утворювати такий рівень, але слід зауважити, що пропонована система вже виходить за рамки чинної конституційної моделі, а отже, її впровадження можливе лише шляхом зміни Конституції. На таку думку наштовхує і висунута ним ідея щодо "розширення політичного представництва регіонів на рівні національного парламенту". Як варіант, вона теоретично може бути реалізована у вигляді другої палати парламенту (що нібито збігається з ініціативою глави держави В. Ющенка), запровадження якої теж неможливе без внесення змін до Конституції.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...