WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Основні підходи до розв'язання проблем муніципального розвитку -

Основні підходи до розв'язання проблем муніципального розвитку -

Наріжними каменями інституційного та правового забезпечення реформи системи місцевого самоврядування, як передбачають експерти муніципального руху, будуть питання про зміну формату відносин між органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями та утворення виконавчих органів районних і обласних рад.

З цим питанням пов'язане і реформування місцевої виконавчої влади. Щодо необхідності ліквідації районних державних адміністрацій досягнуто суспільний компроміс, обговорюється лише час та порядок їхньої ліквідації. Разом з тим, питання про місце місцевих державних адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі ще потребує додаткових дискусій.

Переважна більшість функцій та повноважень обласних та Київської міської державних адміністрацій може бути передана відповідно новоутвореним виконавчим органам обласних рад та виконавчому органу Київської міської ради. Обласні та Київська міська державні адміністрації можуть бути реорганізовані у єдині координаційно-наглядові органи префекторального типу.

На думку фахівців, районні державні адміністрації можна буде ліквідувати, а переважну більшість їх функцій та повноважень передати новоутвореним виконавчим органам районних рад. Виходячи з необхідності забезпечення ефективності здійснення контрольно-наглядових та координаційних функцій на рівні району існує доцільність в утворенні на базі ліквідованих районних державних адміністрацій районних та міськ- і міжрайонних органів супрефекторального типу.

Громади та органи місцевого самоврядування громад, районів та регіонів повинні мати можливість вільно співпрацювати для реалізації спільних інтересів жителів. Мають бути створені умови для об'єднання ресурсів громад, районів та регіонів з метою реалізації спільних проектів, спільного утримання бюджетних установ чи об'єктів місцевої інфраструктури, надання адміністративних та інших публічних послуг. Для спільного надання публічних послуг за спільним рішенням органів місцевого самоврядування можуть утворюватися органи управління, яким на встановлений строк делегуються повноваження органів місцевого самоврядування, що їх утворили.

У сфері здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм окремих повноважень органів виконавчої влади необхідно регламентувати порядок взаємодії та сфери відповідальності між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, а також встановити залежність між здійсненням зазначених повноважень та їх матеріальним і фінансовим забезпеченням з боку держави.

Необхідно заборонити делегування чи надання повноважень від органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади.

Система органів місцевого самоврядування має бути вдосконалена відповідно до нових завдань, які вони виконуватимуть, а також для забезпечення впливу громадян на вирішення питань місцевого значення. Важливим завданням є формування районними та обласними радами своїх виконавчих органів.

Розподіл повноважень між органами та посадовими особами місцевого самоврядування в цілому повинен визначатися законом, але окремі питання, які є важливими виходячи з необхідності забезпечення гнучкості у виборі управлінських моделей вирішення питань місцевого значення та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування мають вирішуватися статутами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Структура системи органів місцевого самоврядування базуватиметься на розподілі повноважень та взаємодії представницьких і виконавчих органів.

Роль органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення, вважають експерти, має бути посилена, у тому числі шляхом надання їм нових функцій.

Ґрунтуючись на найкращих практиках мають бути вдосконалені існуючі та запроваджені нові форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування та підтримки органами місцевого самоврядування громадської ініціативи.

Найскладніше завдання адміністративно-територіальної реформи (реформи системи публічного управління на місцях) полягає в тому, щоб вибудувати багаторівневу систему публічної влади і закріпити за кожним рівнем, кожною гілкою влади відповідальність за забезпечення чітко визначеного переліку суспільних потреб та ресурси на їх реалізацію. Розподіл всієї суми управлінських функцій та публічних послуг між різними рівнями та гілками влади і управління необхідно здійснити на основі комплексного функціонального обстеження всіх рівнів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Одночасно, необхідно провести обстеження соціально-економічного стану кожної адміністративно-територіальної одиниці. Це дасть змогу розподілити повноваження не тільки за принципами субсидіарності і ефективності, але і економічної доцільності (шляхом формування спроможних територіальних громад на базовому та районному рівнях).

Слід забезпечити гарантії дотримання державою зобов'язаньщодо фінансової підтримки виконання повноважень місцевого самоврядування, визначених чинним законодавством, та тих, що будуть делегуватися державою місцевому самоврядуванню. Необхідно запровадити процедуру відмови місцевого самоврядування від виконання делегованих повноважень у випадках неповного їх фінансування державою та передачі їх виконання державним адміністраціям.

Адміністративна та адміністративно-територіальна реформи повинні поєднуватися з реформами освітньою, пенсійною, бюджетною, податковою тощо.

Сьогодні публічна влада України, що уособлена органами державної влади та органами місцевого самоврядування, має відповісти на актуальний історичний виклик, який полягає у нагальній необхідності вирішення проблеми цивілізованої взаємодії та співпраці із громадянським суспільством і створення сприятливих умов для його саморозвитку. Ця проблема має вирішуватись на усіх рівнях управління та адміністративно-територіального устрою і, перш за все, у територіальних громадах. Ефективне вирішення цієї проблеми визначає долю України: в сучасному світі перспективи у розвитку країни відкриваються тільки тоді, коли влада й громадянське суспільство не тільки вступають у діалог, але й налагоджують сталу взаємодію, що включає участь громадянського суспільства у державних справах, всіляке сприяння з боку влади його саморозвитку.

Таким чином, сьогодні склалася ситуація взаємної зацікавленості у співпраці з метою взаємопідсилення двох потоків процесу демократизації країни: місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...