WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Законодавче забезпечення місцевого самоврядування -

Законодавче забезпечення місцевого самоврядування -

На даний час проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України.

Другий шлях це - об'єднання в одну територіальну громаду територіальних громад сусідніх адміністративно-територіальних одиниць. Але при цьому слід зазначити, що Конституція передбачила можливість тільки добровільного об'єднання територіальних громад.

Слід більш детально зупинитись на питанні конституційно-правових засад такого добровільного об'єднання територіальних громад.

Так, відповідно до частини першої статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Однак у літературі і навколо проекту Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України" точились дискусії щодо правомірності об'єднання територіальних громад селищ, міст, сіл. Кінець цим спорам поклав Конституційний Суд України.

У цьому зв`язку слід згадати Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2002 року № 12-рп/2002 у справі про об'єднання територіальних громад, відповідно до якого положення частини першої статті 140 Конституції України необхідно розуміти так, що ці положення дають визначення місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, а також територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровільного об'єднання жителів кількох сіл у сільську громаду. Зазначені положення не встановлюють порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад.

Питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об'єднання або роз'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

Однак, механізм укрупнення сільських територіальних громад потребує більш чіткого і детального законодавчого врегулювання.

Такий підхід реалізований у проекті нової редакції Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розробниками якого є народні депутати України 3-го скликання О.Іщенко, Л.Дайнеко, Ю.Іоффе, прийнятого 10 січня 2002 року Верховною Радою України у першому читанні.

Згідно зі статтею 6 цього проекту територіальні громади сусідніх сіл, селищ, міст можуть об'єднуватися в одну територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати єдиного голову.

Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається на підставі договору, укладеного сільськими, селищними, міськими радами та затвердженого на місцевих референдумах відповідних територіальних громад. Рішення місцевих референдумів є підставою для створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання комунального майна.

Об'єднана територіальна громада, як правило, отримує назву територіальної громади того села, селища, міста, яке стає її адміністративним центром.

Добровільне об'єднання територіальних громад може бути здійснене на принципі муніципального унітаризму — з втратою правосуб'єктності територіальних громад, що об'єднуються, та права виходу із об'єднаної територіальної громади.

Добровільне об'єднання територіальних громад може бути здійснене на принципі муніципального федералізму — зі збереженням правосуб'єктності територіальних громад, що об'єднуються, та права виходу із об'єднаної територіальної громади.

Відповідно до договору за територіальною громадою, що добровільно об'єдналася на принципі муніципального федералізму, може бути збережене, в межах, необхідних для виконання наданих повноважень, її право на створення відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також право оперативного управління певними об'єктами комунальної власності та розпорядження частиною бюджетних коштів, вирішення інших питань, що обумовлені колективними потребами саме цієї територіальної громади;

Вихід із складу об'єднаної територіальної громади здійснюється за рішенням референдуму територіальної громади, що добровільно об'єдналася, який призначається її органом місцевого самоврядування. Порядок розділу комунального майна та фінансових коштів визначається договором про об'єднання територіальних громад.

На думку розробників законопроекту, запропоновані ними законодавчі положення нададуть можливість вирішити проблему об`єднання тих територіальних громад сіл, селищ, міст, які приєднані до міст обласного і загальнодержавного значення, а також проблему оптимізації територіальних громад.

Також проект пропонує як структурні, так і суттєві змістовні зміни.

Так, проектом наводиться нове, на погляд розробників більш повне, визначення територіальної громади, органів місцевого самоврядування. Введено нові терміни "самоврядна адміністративно-територіальна одиниця", "члени територіальної громади", "компетенція", "предмети відання", "повноваження", "гарантії" та інші, а також визначення цих термінів.

Система принципів місцевого самоврядування доповнена новими принципами: субсидіарності (що відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування), повсюдності.

Система місцевого самоврядування доповнена новими елементами: голова районної, обласної ради, виконавчий апарат районної, обласної ради.

Внесено норму, відповідно до якої за рішенням територіальної громади міста діяльність територіальних громад районів у містах може бути припинена, а їх майно та фінансові ресурси передані до комунальної власності територіальної громади міста. На думку розробників це дасть можливість вирішити на демократичній основі проблему здійснення місцевого самоврядування у містах з районним поділом.

Посилено правовий статус сільського, селищного, міського голови.

Внесено зміни та доповнення і до статусу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, згідно з якими відділи, управління та інші виконавчі органи ради визначаються як структурні підрозділи її виконавчого комітету. Що ж стосується порядку формування виконавчих комітетів рад, то за відповідними радами залишено лише право визначати кількісний склад виконавчого комітету, тоді як його персональний склад визначається сільським, селищним, міським головою одноособово у межах затверджених відповідною радою структури і штатів її виконавчих органів.

Зроблено спробу вирішити проблему наділення районних, обласних рад власними органами (що також є спірним), які б взяли на себе оперативне управління спільною власністю територіальних громад та інші виконавчі функції.

Спеціальна глава присвячена компетенції територіальних громад сіл, селищ, міст. У цій главі зроблено спробу визначити коло питань місцевого значення, які належать до відання територіальних громад, а також коло їх виключних повноважень.

Всі територіальні громади сіл, селищ, міст наділяються рівними повноваженнями.

Значно розширено перелік повноважень сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів. Передбачені також спеціальні глави, присвячені повноваженням районних і обласних рад. Їх повноваження викладені, насамперед, з урахуванням принципу субсидіарності, згідно якого до районних і обласних рад віднесені лише ті повноваження, які не можуть виконати сільські, селищні і міські ради.

У проекті Закону повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на власні, в межах яких вони діють самостійно і несуть відповідальність тільки перед територіальними громадами та законом, та на повноваження органів виконавчої влади, надані законом, в межах яких вони діють самостійно, але під контролем з боку відповідних органів виконавчої влади, і на делеговані повноваження, які передаються відповідними радами місцевим державним адміністраціям і органам самоорганізації населення.

У проекті Закону послідовно проводиться принцип відмови від дублювання повноважень різних рівнів місцевого самоврядування, що існує на сьогодні. Вперше у законодавчому регулюванні повноважень районних і обласних рад на підставі Конституції України зроблено спробу чітко визначити їх повноваження в окремих сферах.

Проект Закону зорієнтований на зменшення переліку повноважень органів місцевої влади, які можуть делегуватися органам місцевого самоврядування. Всі такі існуючі на сьогодні повноваження переглянуті і частина їх передана до повноважень органів місцевого самоврядування. Водночас ті повноваження, які іманентно належать до повноважень виконавчої влади, виключені із проекту з тим, щоб викласти їх у відповідному законі про місцеві державні адміністрації.

Проектом враховуються позитивні напрацювання в частині повноважень органів місцевого самоврядування, які містяться у Бюджетному кодексі тощо.

Порівняно з чинним Законом проектом виділено розділ "Форми роботи територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування" і доповнено новою главою "Форми роботи територіальних громад".

В цьому розділі враховані побажання щодо вдосконалення проведення місцевих виборів та інших форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад, пленарних засідань ради, правового статусу та організації роботи секретаря сільської, селищної, міської ради, про надання йому права заміщати сільського, селищного, міського голову у випадках, передбачених цим Законом та інші питання організаційного характеру. Розділ "Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування" чинного Закону доповнено положеннями, відповідно до яких встановлюються однакові умови щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови. Сільський, селищний, міський голова, як і сільська, селищна, міська рада наділяються правом призначати місцевий референдум у випадках, передбачених цим проектом Закону. У проекту цього Закону немає положення, яке є у чинному на сьогодні Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до якого відповідна сільська, селищна, міська рада могла позбавити повноважень сільського, селищного, міського голову за власною ініціативою.


 
 

ֳ

...