WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Ірпінський проект: проблеми малого міста - великі проблеми України -

Ірпінський проект: проблеми малого міста - великі проблеми України -

За цих обставин місто нині розпоряджається лише незначним майновим комплексом, представленим окремими підприємствами, організаціями та установами. У комунальній власності міста лише 82 об'єкти. В основному, це — житловий фонд, заклади освіти, охорона здоров'я, дитсадки, підприємства комунального господарства, окремі об'єкти торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування. В той же час на території Ірпеня у державній формі власності та власності профспілок залишається понад 100 об'єктів. У комунальній власності Ірпеня немає ні землі, ні лісів, ні природних ресурсів, ні водойм. Як, до речі, нема цих об'єктів права комунальної власності у власності інших міст України. Тому українські міста, не маючи власної економічної бази, поки що можуть лише мріяти про справжнє самоврядування та вихід із кризового стану. Саме ірпінський проект повинен дати поштовх для створення не тільки в Ірпені, а й в інших містах економічних основ місцевого самоврядування.

До найбільш складних завдань ірпінського проекту відноситься і завдання розширення самостійності міського бюджету. Це завдання не може бути розв'язано без докорінної реформи міжбюджетних взаємовідносин. Основою самостійності міського бюджету мають стати власні та закріплені за містом доходні джерела, їх частка нині незначна і щороку переглядається. Частка власних та закріплених доходів у зведеному бюджеті "великого Ірпеня" у 1998 році складає лише 20 відсотків. Ситуація у цій сфері за останні роки значно погіршилася. У 1994 році власні і закріплені доходи складали майже 93 відсотки зведеного бюджету. Що це означає? Це означає посилення фінансової нестабільності у місті. Адже нині на чотири п'ятих доходи міста формуються областю і центральним урядом. І це в ситуації, коли "великий Ірпінь" навіть за нинішніх складних умов спроможний за рахунок власної податкової бази забезпечити покриття необхідних видатків. Саме тому в ході ірпінського проекту мають бути вироблені принципи реформи міжбюджетних взаємовідносин для усієї держави.

В процесі реформи міжбюджетних взаємовідносин необхідно визначити завдання та обов'язки, що покладаються на об'єднання територіальних громад міста, область та центральну владу. Такий розподіл відповідальності в сфері виконання державною владою і місцевим самоврядуванням своїх функцій має стати основою розподілу між ними доходних джерел. Основним доходним джерелом Ірпінського місцевого бюджету мають стати місцеві податки і збори. Ось чому роль і значення таких податків має бути значно підвищена. Сьогодні ці податки і збори дають Ірпеню лише трохи більше 520 тис.грн. на рік. Це складає трохи більше 3 відсотків прогнозних доходів бюджету міста на 1998 рік. Доцільно, щоб до місцевих податків були віднесені, зокрема, прибутковий податок з громадян, плата за землю, податок на нерухоме майно та деякі інші. Ірпінь у ході реалізації відповідних рішень може дати цінний досвід, який сприятиме створенню цивілізованої бюджетної та податкової систем в масштабах усієї держави. Реформа міжбюджетних взаємовідносин має базуватися на випробуваних часом принципах організації праці. А саме на принципі поділу праці і кооперації. У сучасних умовах державна влада і місцеве самоврядування лише тоді зможуть ефективно функціонувати, коли розподілять між собою функції і обов'язки та налагодять взаємодію і кооперацію.

Реалізація цих завдань у ході ірпінського проекту має сприяти докорінному покращанню управління містом і на цій основі поліпшенню соціально-економічної ситуації. А ця ситуація тут, як і в багатьох інших містах, дуже складна. Більшість промислових підприємств працює не на повну потужність або зовсім зупинилась. Дуже гостро стоїть питання енерго- і теплозабезпечення міста, оскільки коштів на купівлю цих ресурсів не вистачає. У занедбаному стані дороги та інші комунікації. Більшість із 38 оздоровчих дитячих таборів, що розміщені в місті і належать київським підприємствам та іншим власникам, фактично руйнуються та розкрадаються. У місті значна заборгованість по заробітній платі та пенсіям, росте безробіття, загострюються і інші соціально-економічні проблеми.

Зрозуміло, що ці проблеми не можуть бути розв'язані за допомогою старих методів, коли буде функціонувати стара неефективна система управління. Ось чому ірпінській проект набув державного значення. Враховуючи важливість ірпінського проекту для майбутнього місцевого самоврядування в Україні, його підтримав Президент України. У червні 1997 року був підписаний Указ Президента України "Про заходи щодо підтримки українсько-шведського проекту розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені".

У липні того ж року прийняте розпорядження Виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра України про заходи щодо виконання цього Указу. У липні 1997 року Міністром Кабінету Міністрів України був затверджений склад робочої групи з координації заходів по реалізації в м.Ірпені українсько-шведського проекту. До неї увійшли представники Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади, науковці. Кілька рішень з питань реалізації проекту прийнято Ірпінською міською радою. З метою реалізації заходів проекту були створені кілька робочих груп у місті Ірпені та робоча група Київської обласної державної адміністрації. Ряд засідань, присвячених реалізації проекту, провела вже вказана робоча група Кабінету Міністрів України. В ході реалізації проекту проведено чимало українсько-шведських семінарів, здійснено кілька навчальних поїздок представників Ірпеня та інших організацій до Швеції.

Результатом цих та інших організаційних заходів стала розробка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо шляхів реалізації проекту та виконання відповідного Указу Президента України.

Але цього замало для того, щоб цілі проекту були досягнуті. Досвід реалізації проекту засвідчує, що у нього є немало противників. Це ще раз засвідчує, що реальне, а не деклароване місцеве самоврядування приживається в Україні дуже важко. Адже ствердження цього інституту влади тягне за собою перерозподіл владних повноважень різних рівнів управління, включаючи і повноваження на розпорядження фінансами, податками, бюджетними коштами, власністю, землею та іншими ресурсами. Такі зміни не можуть відбутися швидко і проходять надзвичайно болісно. Їх можна забезпечити лише тоді, коли необхідність цих змін належно усвідомлять урядовці, народні депутати, врешті-решт, всі верстви і соціальні групи населення України. Порядок в Україні, вихід її з кризи можливий лише за умови нової організації державного управління. "Вертикаль влади", командні методи не дають ефекту. Потрібна адміністративна реформа, результатом якої має стати організація більш дієвої державної влади і місцевого самоврядування. Ірпінь може дати оригінальний досвід, який можна буде використати в ході адміністративної реформи.

Ірпінський проект рельєфно засвідчив, що нині діюче законодавство значною мірою суперечить нормам нової Конституції України і гальмує розвиток місцевого самоврядування. Цілі і завдання проекту можуть бути досягнуті лише за умови внесення значних змін до законодавства про місцеве самоврядування, бюджетного та податкового законодавства, земельного, лісового, водного кодексів, Кодексів законів про надра, законодавства з питань містобудування. Мають бути прийняті закони про територіальний устрій, про право комунальної власності, про фінанси місцевого самоврядування, про фінансове вирівнювання та ряд інших. Не обійтись і без внесення деяких уточнень до Конституції України, зокрема, в частині забезпечення можливості об'єднання міських та селищних територіальних громад.

Практика реалізації проекту засвідчила, що слід розробити та прийняти Закон України "Про державно-правовий експеримент". Адже те, що передбачено здійснити в Ірпені є експериментом, від результатів котрого буде залежати, яким буде місцеве самоврядування в Україні — справжньою і дієвою владою, чи бутафорією для бюрократичної і неефективної системи управління із жорсткою вертикальною підпорядкованістю і, як наслідок, повною колективною безвідповідальністю за свою діяльність.

У червні 1998 року Президентом України був підписаний Указ "Про продовження реалізації українсько-шведського проекту розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені Київської області". Відповідно до Указу Кабінету Міністрів України за участю Київської обласної державної адміністрації та Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України доручено підготувати і в установленому порядку внести у 1998 році на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені Київської області". Таким чином, Ірпінь має стати полігоном першого в історії України державно-правового експерименту.

Якими будуть його результати? Є сподівання, що позитивним. Що Україна стане справді європейською державою. Є сподівання, що ірпінській проект на наступних етапах вийде із "паперової стадії", стадії розробки пропозицій, і принесе реальні результати для міста та України.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...