WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Підходи до формування та застосування індикаторів оцінювання еволюції населених пунктів та їх територіальних громад -

Підходи до формування та застосування індикаторів оцінювання еволюції населених пунктів та їх територіальних громад -

3. Робочі місця і підприємства: {Перелік підприємств, зареєстрованих у місті на поточну дату (щокварталу), – із вказівкою профілю, виду діяльності (відповідно до галузевих класифікаторів народного господарства), виду власності, юридичної адреси, прізвище виконавчого директора; основні техніко-економічні показники підприємства, в тому числі: чисельність працюючих (усього) і по категоріях (АУП, ІТП, основні працівники, допоміжний персонал, а також чисельність сумісників); середньомісячна зарплата; вартість основних виробничих фондів (ОВФ); обсяг реалізованої продукції і послуг (для підприємств роздрібної і оптової торгівлі, крім того, – обсяг торгової націнки); собівартість продукції і послуг; балансовий прибуток; обсяг кредиторської заборгованості, у тому числі по зарплаті працівникам підприємства і (окремо) по податках у бюджети всіх рівнів; обсяг дебіторської заборгованості, у тому числі по взаємних розрахунках між підприємствами; обсяг прострочених банківських позичок); площа земельної ділянки, що належить підприємству (якщо є)}.

4. Розподіл міських земель. Площа міста: усього і міської зони, у тому числі з розбивкою по складових міста (район, квартал тощо), - якщо є: площа селітебних зон; довжина маршрутів громадського транспорту (з розбивкою по видах транспорту, а також щільності транспортної мережі по складових міста, – якщо є); площа промислової забудови по складових міста; площа зелених насаджень; площа основних автомагістралей і міських вулиць; площі пустирів, будівельних "плям", а також (окремо) житлового сектору, що підлягає зносу і реконструкції; площі полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), зон відчуження міського колектора, очисних споруд; зони відчуження залізниць й аеропортів.

5. Фінансові і матеріальні баланси: {Баланс грошових доходів і витрат населення, у тому числi: грошові доходи населення (усього) з розбивкою по категоріях: (доходи від трудової діяльності (заробітна плата; інші доходи від трудової діяльності); пенсії; стипендії; доходи по внесках і цінних паперах; соціальні виплати з бюджетів усіх рівнів; інші доходи); витрати населення (усього), з розбивкою: (витрати на придбання товарів, роздрібний товарообіг і побутові послуги населенню); оплата житла і комунальних послуг; придбання житла, інших об'єктів нерухомості; придбання транспортних засобів; прибутковий податок; збільшення індивідуальних збережень в банківській мережі; сальдо – позитивне (перевищення доходів над витратами), негативне (перевищення витрат над доходами); зведений фінансовий баланс (звіт за минулий період, прогноз на наступний рік), в тому числі: (податкові надходження у центральний, обласний і місцевий бюджети, що збираються на території міста; збори у центральні, обласні і міські позабюджетні фонди, стягнуті на території міста; митні збори і мита; плата за землю (поземельний податок) і орендна земельна плата; плата за оренду комунального нерухомого майна; надходження від приватизації підприємств, що знаходяться на території міста; доходи по муніципальних цінних паперах (якщо є), повернення муніципальних кредитів; інші надходження; витрати міського бюджету (звіт/план); обсяг поточного фінансування підприємств і організацій, розташованих на території міста (включаючи сфери вищої освіти, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, і т.д.) за рахунок обласного і центрального бюджетів; соціальні виплати з позабюджетних фондів усіх рівнів населенню міста; централізовані інвестиції (за рахунок державних джерел); податкові пільги, надані підприємствам, розташованим на території міста, центральними, обласними і міськими органами влади (виділити окремо по кожному рівню обсяг пільг); інші витрати; сальдо балансу (перевищення доходів над витратами – плюс; витрат над доходами – мінус);

6. Стан навколишнього середовища: {Баланс водоспоживання й очищення стоків: обсяги потужностей міських водозаборів (проект/факт); обсяги споживання води міськими підприємствами: відповідно до норм, встановленим проектним потужностям; відповідно до показань водомірів (там, де є) і розрахункам на основі цих показань; обсяги споживання води міськими жителями: (згідно санітарним нормам і правилам (СНіП); відповідно до діючих міських норм (план/факт); відповідно до показників квартирних лічильників споживання води (там, де є) і розрахункам на основі цих показань; сальдо потужностей і водоспоживання; потужності міських колекторів і очисних споруд (обсяги промислових стоків міських підприємств; обсяги фекальних стоків); сальдо потужностей по водоочищенню й обсягу скидів; розрахункове сальдо потужностей по водоочищенню на основі застосування норм гранично припустимих концентрацій, встановлених природоохоронними органами; баланс виробництва і споживання тепла і гарячої води (з розбивкою по кварталах (обсяг потужностей ТЕЦ, ТЕС, міських котелень); обсяг перехідного запасу вугілля (план/факт); обсяги виробництва тепла і гарячої води міськими підприємствами і комунальними організаціями; обсяги споживання тепла підприємствами, розташованими на території міста; обсяг споживання тепла і гарячої води міськими жителями; сальдо споживання і наявних потужностей по виробництву тепла і гарячої води; Баланс виробництва і споживання електроенергії (з розбивкою по кварталах): обсяг споживання електроенергії підприємствами міста; обсяг виробництва електроенергії на підприємствах міста (включаючи їх структурні підрозділи); обсяг споживання електроенергії міськими жителями; ймовірні добові пікові навантаження (відповідно до встановленого на підприємствах потужності устаткування); сальдо споживання і наявних потужностей по виробництву електроенергії; баланс споживання природного газу (з розбивкою по кварталах; потужності трубопроводів з подачі в місто газу; обсяг постачання газу в мережу міста по договорах (план/факт); обсяг споживання газу населенням (план/факт); обсяги споживання газу підприємствами міста для власних потреб; обсяги споживання газу підприємствами й організаціями тепло-, енерго- і водопостачання; баланс збереження і переробки твердих побутових відходів (ТПВ), обсяг ТПВ промислових підприємств (самовивіз); обсяги ТПВ (по нормах і фактично) міських жителів і міських організацій; потужності комунальних служб по вивезенню сміття; характеристики полігонів по збереженню ТПВ (віддаленість: відстані від центра міста, від найближчої міський території); обсяг збереження вже наявних ТПВ на полігоні; загальний (проектний) обсяг збереження; спосіб збереження (поховання); обсяги переробки ТПВ на сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводах}.

7. Інше, в тому числі: {Рівень життя населення (мінімальний споживчий бюджет по основним соціально-демографічним групам населення); прожитковий (фізіологічний) мінімум по основним соціально-демографічним групам населення; споживання продуктів харчування в родинах з різним рівнем середньодушового доходу; співвідношення середньодушових доходів 10% найбільш забезпеченого населення і 10% найменш забезпеченого населення; індекс концентрації доходів населення (показник соціальної диференціації населення – коефіцієнт Джині); розподіл населення по розміру середньодушового доходу; індекси споживчих цін, у тому числі на продовольчі, непродовольчі товари, послуги, алкогольні напої; індекси роздрібних цін і тарифів на товари споживчого попиту і платні послуги по видам власності (у тому числі ЖКГ); забезпеченість комунальними послугами (рівень забезпеченості послугами соціально-культурної сфери (з розбивкою по складових міста, відповідно до нормативів по СНіП, нормативів галузевих міністерств, план /факт); число відвідувань поліклініки; число ліжко-місць у лікарнях; число місць у дитячих дошкільних установах; загальне число учнів у середніх навчальних закладах; з них: кількість учнів у другу і третю зміни; число відвідувань бібліотеки; рівень злочинності (динаміка показників злочинів проти особистості, у т.ч. тяжких (по видах); динаміка показників злочинів проти власності у відношенні громадян і у відношенні організацій; статевовіковий і освітній зрізи злочинності (у відсотках до загального числу засуджених); аварії, надзвичайні події (аварії на транспорті, комунікаціях; великі надзвичайні події на підприємствах міста); політична стабільність (динаміка кількості учасників протиправних дій протесту); кількість зареєстрованих на території політичних партій і рухів; "маркетінг та промоушн" міста (громадська думка про місто, сформоване в суспільній думці враження про місто); результати контент-аналізу засобів масової інформації щодо ставлення до реалізації загальноміських програм і проектів}.


 
 

ֳ

...