WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проблема інституційного забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Проблема інституційного забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Інноваційність стратегічних рішень та їх адекватність суспільним потребам є необхідністю, яка вказує на іншу проблему інституційного забезпечення реформ. Ії розв'язання потребує посилення ролі третього сектору, в рамках діяльністі якого формується експертне середовище поза системою виконавчої влади. Як це зусвідчує досвід інших країн, експертне ядро третього сектору є другим, поряд із владою, суб'єктом проведення реформ, який забезпечує подолання консервативності влади. На сьогодні в Україні існує дуже мало джерел вироблення альтернативних варіантів політики; існує надзвичайно потужний формальний апарат контролю за діяльністю органів державного управління, хоча реально ніхто не несе відповідальності за якість рекомендацій щодо розробки напрямів політики та надання послуг [5].

Такий підхід до цієї проблеми спирається на тезу, що державне управління є лише рівноправною складовою серед інших елементів соціальної та політико-правової ситеми суспільства. Тому влада повинна усвідомити в ній своє місце, і виробити власну позицію і роль у відношенні до третього сектору, яка полягатиме у відмові від суто чиновницького контролю за сферою впливу на темпи реформування, у наданні більших можливостей і повноважень громадсько-аналітичними центрам, громадським об'єднанням та органам місцевого самоврядування. Легальних механізмів такої взаємодії фактично на сьогодні не існує [2; 3]. В цьому контексті видається корисним досвід Росії, яка продемонструвала минулого року нову форму діалога між владою і суспільством. За участю владних структур та декількох громадянських союзов у листопаді 2001 року було проведено так званий Громадянський форум. В ході його проведення, зокрема, обговорювались питання участі держави у формуванні громадянського суспільства, створення ефективної державної влади, нових механізмів взаємодії влади та суспільства; проблеми місцевого самоврядування, боротьби з корупцією тощо. За думкою російських фахівців, постійно діючий Громадянський форум зможе вирішувати питання, пов'язані з формуванням громадянського суспільства, постачати нові кадри для державного управління.

Формування громадянського суспільства, а відтак і зовнішнього експертного середовища як ядра системних реформ, стало предметом уваги з боку політичних партій і блоків на час передвиборних перегонів. Але, в програмових тезах лише фіксується проблема, а не шляхи її вирішення. Певний підхід запропоновано громадською організацією "Корпорація соціального проектування". Його суть полягає в укладанні "Угоди про консолідацію заради майбутнього" між суб'єктами суспільно-політичного процесу [9]. За формою та змістом цей документ є більше декларацією, аніж планом дії. Тим не менш, сам факт його появи та розповсюдження засвідчує про наростання критичної маси нероз'язаних проблем, які шукають свій вихід. Вже сьогодні, завдяки ініциативі знизу, в сфері місцевого та регіонального розвитку сформувався досить потужний муніципальний рух [6; 7]. Минулого року утворено Всеукраїнську спілку громадських організацій "Асоціація агенцій регіонального розвитку України", яка пропонує впровадити механізми солідарної відповідальності за кінцевий результат всіх інститутів, державних і громадських, в сфері місцевого та регіонального розвитку [8]. Ці події та процеси можна вважати маленькими, але реальними кроками, спрямованими на формування складових його інституційного забезпечення.

Література

 1. Громадські слухання "Про доцільність та можливості створення державної установи з питань проведення адміністративної реформи та розвитку місцевого самоврядування".- К., 2000.

 2. Молодцов О. Лобіювання інтересів місцевого самоврядування: реальна практика та перспективи// Аспекти самоврядування.- 2001.- № 4 (12).-С.7-14.

 3. Саханенко С. Лобіювання інтересів міст: функціональні та інституціональні чинники.//Управління сучасним містом.- 2001.- № 7-9 (3).- С.101-112.

 4. Український регіональний вісник.- 2001. - № 25.

 5. Сундаков А. Реформи системи державного управління в Україні: на шляху трансформації.- К., 2001.-С.7-9.

 6. Український муніципальний рух:10 років поступу. К., 2001.

 7. Муніципальний рух:новий етап розвитку. К., 2002.

 8. Бойко-Бойчук О. Деякі міркування щодо стратегії державної регіональної політики в 2002 році// Економічні реформи сьогодні.- 2001.- № 38.-С.24-29.

 9. Угода про консолідацію заради майбутнього. Доктрина розвитку України. К., 2002.

1 Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Національна Рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування; Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України; Головне управління організаційної, кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України; Державна комісія з проведення адміністративної реформи в Україні; Управління з питань адміністративної реформи Адміністрації Президента України. Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України; Департамент регіональної політики Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції; Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України; урядові комітети: економічного розвитку, соціального та гуманітарного розвитку, з реформування аграрного сектору, з питань екології, які розглядають всі законопроекти до їх надання до Кабінету Міністрів України.

2 Утворена Указом Президента України від 13 травня 1997 р., № 421/97.

3 Указ Президента України "Про Положення про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування" 25 січня 2001 року № 50/2001.

4 Зокрема, народні депутати Л.Кравчук, Б.Андресюк пропонували утворити постійно діючий державний орган (міністерство регіональної політики або державний комітет), який би цілеспрямовано займався процесом роздержавлення влади, її децентралізацією, формував регіональні інтереси та регіональні еліти.

5

 В Росії в 1998 році відповідно до Указу Президента РФ було засновано Міністерство регіональної політики РФ (Мінрегіон Росії). Одним із його головних статутних завдань є становлення та розвиток місцевого самоврядування.

6 Вищевказана проблема обговорювалась 2 червня 2000 року на громадських слуханнях "Про доцільність та можливості створення державної установи з питань проведення адміністративної реформи та розвитку місцевого самоврядування", організованих Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України.

7 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 437-р.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...