WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання -

Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання -

1. Сучасні умови розвитку місцевого самоврядування суттєво ускладнились процесами системних перетворень, зокрема, проведенням бюджетної, адміністративної, адміністративно-територіальної реформ, формуванням нової державної регіональної політики.

2. Зазначені вище умови потребують реалізації концептуально нових підходів до розвитку місцевого самоврядування та проведення єдиної державної політики щодо місцевого самоврядування з боку Президента України як загальнонаціонального арбітра, який погоджує діяльність всіх суб'єктів публічної влади, в тому числі і місцевого самоврядування та виступає гарантом його становлення та розвитку.

3. Органи місцевого самоврядування та їх об'єднання на сьогодні позбавлені легітимних та ефективно діючих механізмів представлення своїх інтересів в органах центральної влади та необхідного впливу на їх рішення.

4. Функціональні завдання та повноваження Фонду, які визначені Положенням про Фонд, на сьогоднішній день не можуть забезпечити ефективного впливу Президента України на процеси, які виникли на сучасному етапі розвитку політико-правової системи України, елементом якої є інститут місцевого самоврядування.

З огляду на зазначені чинники, учасники спільного засідання Правління і Координаційної ради Фонду дійшли висновку щодо доцільності переорієнтації діяльності Фонду на реалізацію агентських, представницьких функцій. Це має бути державна установа, яка здійснює, з одного боку, представництво державних інтересів, зокрема, Глави держави на рівні місцевого самоврядування, з іншого - сприяє представництву інтересів територіальних громад на державному рівні, зокрема, перед Президентом України, центральними органами виконавчої влади, законодавцем.

На відміну від Фонду, який виконував лише науково-методичні, консультативні функції, Агентство за своїм призначенням повинно стати потужним аналітичним і прикладним центром щодо розв'язання проблем розвитку місцевої демократії, здатним розробляти і впроваджувати інноваційні проекти і програми місцевого та регіонального розвитку.

Так чи інакше ситуація вимагає створення спеціального механізму, який би вирішував зазначені вище питання в органах державної влади. В разі створення такого органу з'явилися б можливості для вирішення наступних завдань:

 • прискорення системних реформ, особливо в частині, яка стосується місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • реалізація Програми державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування;

 • налагодження системи більш дієвого зв'язку з органами регіонального управління та місцевого самоврядування всіх рівнів;

 • забезпечення якісно вищого рівня законопроектної роботи, консультативного та інформаційного супроводу проектів відповідних законів у Верховній Раді України;

 • наукове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату місцевих органів публічної влади та депутатів місцевих рад;

 • встановлення ділових контактів між регіонами, органами місцевого самоврядування, підприємствами і установами комунальної форми власності;

 • супроводження та впровадження перспективних інвестиційних проектів в регіонах;

 • ефективна координація міжнародних зв'язків регіонів та органів місцевого самоврядування.

Президент України, затвердивши Концепцію регіональної політики, передбачив визначення центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики і підтримки місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України видав розпорядження "Про заходи щодо реалізації Концепції регіональної політики", які передбачають розроблення проекту Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України "Про Міністерство економіки України" щодо визначення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики і підтримки місцевого самоврядування.10 Таким чином, вказана проблема поки що вирішується шляхом перегляду функцій вищезгаданого міністерства та, можливо, створення відповідного підрозділу. Наскільки ефективним виявиться такий крок — покаже час.

Література

 1. Громадські слухання "Про доцільність та можливості створення державної установи з питань проведення адміністративної реформи та розвитку місцевого самоврядування".- Київ-2000.

 2. Український регіональний вісник.- № 25, 15 жовтня 2001 р.

1 Утворення та діяльність громадських організацій регламентується Законом України "Про об'єднання громадян", який за оцінками експертів на сьогодні вже не відповідає потребам побудови громадянського суспільства.

2 Можна виділити за рівнем абстракції три його аспекти. По-перше, тут мається на увазі інтерес суспільства в цілому до реального впровадження в життя інституту місцевого самоврядування (І рівень). По-друге, до цієї сфери лобіювання належать інтереси органів місцевого самоврядування, тобто, мова йде про інтереси посадових осіб, муніципальних службовців управлінь та служб системи місцевого самоврядування (ІІ рівень). І, насамкінець, — це інтереси територіальної громади як основного елементу системи місцевого самоврядування в усіх проявах її життя (ІІІ рівень).

3 Серед найбільш активних і амбіційних громадських об'єднань можна назвати Асоціацію місцевих і регіональних влад України, Асоціацію сільських, селищних і міських рад України, Асоціацію демократичного розвитку і самоврядування України, Спілку лідерів місцевих та регіональних влад України, Всеукраїнське об'єднання "Міжрегіональний союз", Всеукраїнське об'єднання "Українська муніципальна академія", Український муніципальний клуб.

4 Вищевказана проблема вже обговорювалась 2 червня 2000 року на громадських слуханнях "Про доцільність та можливості створення державної установи з питань проведення адміністративної реформи та розвитку місцевого самоврядування", організованих Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України.

5 Зокрема, народні депутати Л.Кравчук, Б.Андресюк пропонували утворити постійно діючий державний орган (міністерство регіональної політики або державний комітет), який би цілеспрямовано займався процесом роздержавлення влади, її децентралізацією, формував регіональні інтереси та регіональні еліти.

6 Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Національна Рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування; Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України; Головне управління організаційної, кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України; Державна комісія з проведення адміністративної реформи в Україні; Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України; Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України; урядові комітети: економічного розвитку, соціального та гуманітарного розвитку, з реформування аграрного сектору, з питань екології, які розглядають всі законопроекти до їх надання до Кабінету Міністрів України.

7 Утворена Указом Президента України від 13 травня 1997 р., № 421/97.

8 В Росії в 1998 році відповідно до Указу Президента РФ було засновано Міністерство регіональної політики РФ (Мінрегіон Росії). Одним із його головних статутних завдань є становлення та розвиток місцевого самоврядування. У Польщі в 1993 році було утворено Польське агентство регіонального розвитку (в структурі Державного казначейства), в 1998 році - Комітет з регіональної політики і сталого розвитку при Раді Міністрів. Цей Комітет є дорадчим органом. Його головою є міністр економіки, заступником - голова Урядового комітету стратегічних досліджень в ранзі міністра.

9 17 квітня 2002 року Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України відзначатиме 10-у річницю свого утворення.

10 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 437-р.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...