WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання -

Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання -

Такі поодинокі заходи навряд чи змінять ситуацію в кращу сторону. Необхідно створити механізм, який би дозволив муніципальному руху посилити вплив на рішення державної влади. Проблема лобіювання інтересів місцевого самоврядування диктує необхідність дослідження цього питання та створення легітимної системи, яка б спиралась на світовий досвід в цій сфері.

Ряд асоціацій висунули ініціативу щодо створення Конгресу мiсцевих i регiональних влад України. Його задекларована мета – координацiя зусиль мiсцевих та регiональних влад при формуваннi державної регiональної полiтики в Українi в iнтересах територiальних громад (Документи ІІ Всеукраїнського з'їзду Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України, Київ, 9 вересня 2000 року). Згідно їх спільного проекту, Конгрес мiсцевих i регiональних влад України — це добровiльне недержавне об'єднання всеукраїнських асоцiацiй органiв самоврядування мiсцевого та регiонального рiвнiв, яке не матиме статусу юридичної особи. Планувалось, що основною формою діяльності Конгресу стане проведення щорічного з'їзду делегатів. Така представницька структура могла б стати головним лобі інтересів місцевого самоврядування. Однак до цього часу реальних кроків в цьому напрямі не було зроблено.

Таким чином, проблема створення дієвої системи лобіювання інтересів місцевого самоврядування залишається поки що невирішеною. Для репрезентації муніципальним рухом інтересів місцевого самоврядування в інституціях державної влади, в першу чергу, в законодавчому органі, необхідна відповідна правова база. Ця проблема ще не розглядалася на серйозному рівні в рамках муніципального руху. Настав час усвідомити, що без створення легітимної системи лобізму законотворча діяльність для сфери місцевого самоврядування у найближчій перспективі не буде мати очікуваних результатів.

Створення системи лобізму потребує відповідних кроків з боку центральних органів виконавчої влади. Їх завдання полягають у організаційно-ресурсному забезпеченні лобіювання інтересів місцевого самоврядування. Ця проблема не нова. Минулого року вже обговорювались проблема створення державної установи, яка б цілеспрямовано займалася питаннями системних реформ4 [1]. Висловлювались різні точки зору щодо статусу і функцій цього органу. Частина науковців та практиків бачить його як окреме міністерство5, інші - як державний комітет або як спеціальний державний орган поза системою виконавчої влади. На думку М. Пухтинського, голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, останній концептуальний підхід є найбільш обгрунтованим. Таку структуру доцільно створювати із спеціальним статусом при Президентові України, який є найвищим національним арбітром, здатним погоджувати дії і взаємовідносини між законодавчою, виконавчою і судовою владами, представляти і патронувати державні інтереси на місцевому рівні. Головні аргументи на користь такого підходу полягають у наступному. По-перше, створення центрального органу виконавчої влади з означених питань може не отримати підтримки громадськості, особливо в зв'язку з адміністративною реформою, концепція якої передбачає скорочення, а не збільшення кількості центральних органів влади. По-друге, це об'єктивно може стати підставою для появи у місцевих та регіональних лідерів незадоволення щодо намагання чергового посилення централізованого управління.

Як і раніше, вирішенням окремих питань розвитку місцевого самоврядування, проведенням адміністративної реформи, здійсненням регіональної політики в різних площинах сьогодні займаються численні структури центральних органів влади та інші державні органи6. Науково-консультативне супроводження цієї діяльності здійснює Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, можливості якого обмежені наявним організаційним потенціалом та відсутністю відповідних регламентуючих документів, які б дозволяли ефективно виконувати лобістські функції, або точніше координувати лобістські дії, забезпечувати їх інформаційно-аналітичим ресурсом.

З цієї причини в органах виконавчої влади виникає необхідність у науково-дослідній, правовій та організаційній синхронізації та узгодженості реформаторських процесів на державному рівні. Певною мірою цими справами деякий час займалася Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при Президентові України7 як консультативно-дорадчий орган.До її складу були введені народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, науково-дослідних установ. На засіданнях цього представницького органу обговорювалися питання, пов'язані із реалізацією в Україні конституційних гарантій для місцевого самоврядування, із внесенням змін і доповнень до чинного Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; з розробкою Модельного статуту територіальної громади, проекту Програми державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні, проекту Закону "Про комунальну власність" та інших законопроектів тощо. Приймались рішення, направлялись звернення до профільного Комітету Верховної Ради України, рекомендації — Кабінету Міністрів України. Проте ця діяльність виявилась нерезультативною.

При уряді України також було утворено у 1998 р. консультативно-дорадчий орган – Міжвідомчу комісію з питань місцевого самоврядування, яка виявилася більш життєздатною і працює дотепер. Мета - спрямування діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування, та сприяння становленню і розвитку місцевого самоврядування в Україні. До її складу входять представники Секретаріату Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів виконавчої влади, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціації міст України, Асоціації сільських, селищних та міських рад, Української асоціації місцевих і регіональних влад, органів місцевого самоврядування, науковці.

Предметом діяльності цього органу є такі ж питання. Через нього асоціації органів місцевого самоврядування намагаються кожного року вплинути на формування Державного бюджету в інтересах міст України, на політику Уряду стосовно місцевого самоврядування. В цьому плані можна відзначити певні успіхи. Так, пропозиції Асоціації міст України враховані в прийнятому нещодавно парламентом Бюджетному кодексі України. Головні проблеми розвитку місцевого самоврядування два роки поспіль влючаються в Програму діяльності Кабінету Міністрів. Серед заходів, передбачених Концепцією державної регіональної політики, є пункти щодо вдосконалення законодавства з питань місцевого самоврядування. Останні події засвідчують, що Уряд все більшої ваги надає роботі Комісії. Свідченням цього є те, що з серпня ц.р. Комісію очолив Прем'єр-Міністр України.

Однак проблема координації та узгодження роботи в означеному аспекті як і раніше залишається гострою. Створення консультативно-дорадчих структур достатньою мірою її не вирішує. Потрібен концептуально новий підхід, який би передбачав механізм лобіювання інтересів місцевого самоврядування у виконавчих структурах. Це має базуватись на реорганізації координаційних, управлінських структур, які займаються питаннями системних реформ в єдиний орган (загальнонаціональний центр). Такий державний орган має реалізовувати закладені в чинному законодавстві можливості розвитку місцевого самоврядування, прогнозувати розвиток подій у зв'язку з прийняттям нових законів; оцінювати правову базу і на цій основі надавати відповідні рекомендації для практичної реалізації проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Через цей орган з'явилися б можливості для лобіювання в органах виконавчої влади цілого ряду проектів та програм місцевого та регіонального розвитку, зокрема, Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування. 8

В контексті зазначеної проблеми показовим є обговорення особливостей сучасного етапу розвитку місцевого самоврядування на спільном засіданні Правління та Координаційної ради Фонду сприяння місцевому самоврядування України, яке відбулось наприкінці 2001 року9. Учасниками, зокрема, була звернена увага на такі чинники:

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...